• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • EUROREG  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Antoni Kukliński (ur. 2 czerwca 1927 w Bydgoszczy) - profesor nauk ekonomicznych, geograf ekonomiczny o specjalizacji gospodarka przestrzenna i polityka naukowa.Maria Halamska – polska socjolog, profesor nauk humanistycznych, zajmująca się socjologią wsi, socjologią rozwoju wiejskiego i problematyką rozwoju lokalnego.

  Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) – interdyscyplinarny ośrodek badawczy oraz dydaktyczny utworzony w 1991 roku, działający w ramach Instytutu Ameryk i Europy (IAiE) na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Od 2000 roku Euroreg jest współwydawcą (wraz z Regional Studies Association - Sekcja Polska) czasopisma naukowego Studia Regionalne i Lokalne
 • Od 2007 roku EUROREG prowadzi Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON
 • Historia[ | edytuj kod]

  Początki Centrum sięgają roku 1977, kiedy w ramach Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego utworzono Zakład Gospodarki Przestrzennej pod kierownictwem Antoniego Kuklińskiego. W 1985 zakład uzyskał status Instytutu Gospodarki Przestrzennej. Do 1991 Instytut Gospodarki Przestrzennej pozostawał w strukturach Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. W 1991 na bazie instytutu powołano samodzielną jednostkę pozawydziałową: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego (skrót: EUROREG). W 2002 zmieniono jej nazwę na Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (pozostawiając skrót EUROREG). Zmiana ta wiązała się z połączeniem trzech jednostek Uniwersytetu Warszawskiego: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW (CESLA) i Ośrodek Studiów Amerykańskich (OSA). Utworzony w ten sposób Instytut Ameryk i Europy (IAiE) administracyjnie łączy trzy stanowiące go instytucje – zachowują one jednak niezależność badawczą i dydaktyczną.

  Gospodarka przestrzenna - to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności ludzkiej. Natomiast kształtowanie przestrzeni to działanie przekształceniowe związane z nowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  W latach 19771996 centrum w poszczególnych jego wcieleniach instytucjonalnych kierowane było przez prof. Antoniego Kuklińskiego. W latach 1996–2016 centrum kierował prof. Grzegorz Gorzelak. Od 2016 r. dyrektorką centrum jest dr hab. Agnieszka Olechnicka.

  W 2012 r. EUROREG otrzymał nagrodę „Regional Studies Association Institutional Ambassador Award 2012” przyznawaną przez międzynarodowe stowarzyszenie naukowe Regional Studies Association.

  Grzegorz Jerzy Gorzelak (ur. 9 lipca 1949 r. w Łodzi) - profesor nauk ekonomicznych (tytuł uzyskany w 1999 r.). Specjalizacja: gospodarka przestrzenna, rozwój regionalny i lokalny, polityka regionalna. Dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" Polskiej Akademii Nauk. Profesor Katedry Europeistyki Akademii Leona Koźmińskiego.Studia Regionalne i Lokalne (SRiL) – kwartalnik naukowy wydawany przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) oraz Sekcję Polską Stowarzyszenia Regional Studies Association. Zakres tematyczny kwartalnika obejmuje szeroko rozumiane przestrzenne uwarunkowania rozwoju kraju, układów regionalnych i lokalnych, rozwoju miast i metropolii. Kwartalnik wydawany jest od 2000 roku.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Andrzej Miszczuk (ur. 20 lutego 1961 r. w Lublinie) - profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk o ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej.
  Janusz Tadeusz Hryniewicz (ur. 4 kwietnia 1948) - prof. dr hab. nauk humanistycznych. Zainteresowania naukowe: teoria organizacji i zarządzania, socjologia gospodarki, kultura organizacyjna, decydowanie i style kierowania. Członek International Regional Policy Association oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od 1992 r. pracuje w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Collegium Invisibile.
  Bohdan Jałowiecki (ur. 26 lutego 1934 r.) - profesor socjologii. Zainteresowania naukowe: socjologia miasta i przestrzeni, naukoznawstwo. Profesor w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju na Uniwersytecie Warszawskim oraz Katedry Socjologii Społeczności Lokalnych i Regionalnych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.