• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • EUROREG  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Antoni Kukliński (ur. 2 czerwca 1927 w Bydgoszczy) - profesor nauk ekonomicznych, geograf ekonomiczny o specjalizacji gospodarka przestrzenna i polityka naukowa.Maria Halamska – polska socjolog, profesor nauk humanistycznych, zajmująca się socjologią wsi, socjologią rozwoju wiejskiego i problematyką rozwoju lokalnego.

  Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) – interdyscyplinarny ośrodek badawczy oraz dydaktyczny utworzony w 1991 roku, działający w ramach Instytutu Ameryk i Europy (IAiE) na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Od 2000 roku Euroreg jest współwydawcą (wraz z Regional Studies Association - Sekcja Polska) czasopisma naukowego Studia Regionalne i Lokalne
 • Od 2007 roku EUROREG prowadzi Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON
 • Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Tematy badań
 • 3 Dydaktyka
 • 4 Zespół
 • 4.1 Współcześni pracownicy
 • 4.2 Dawni pracownicy
 • 5 Adres
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Gospodarka przestrzenna - to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności ludzkiej. Natomiast kształtowanie przestrzeni to działanie przekształceniowe związane z nowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego.Grzegorz Jerzy Gorzelak (ur. 9 lipca 1949 r. w Łodzi) - profesor nauk ekonomicznych (tytuł uzyskany w 1999 r.). Specjalizacja: gospodarka przestrzenna, rozwój regionalny i lokalny, polityka regionalna. Dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" Polskiej Akademii Nauk. Profesor Katedry Europeistyki Akademii Leona Koźmińskiego.

  Historia[]

  Początki Centrum sięgają roku 1977, kiedy w ramach Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego utworzono Zakład Gospodarki Przestrzennej pod kierownictwem Antoniego Kuklińskiego. W 1985 zakład uzyskał status Instytutu Gospodarki Przestrzennej. Do 1991 Instytut Gospodarki Przestrzennej pozostawał w strukturach Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. W 1991 na bazie instytutu powołano samodzielną jednostkę pozawydziałową: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego (skrót: EUROREG). W 2002 zmieniono jej nazwę na Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (pozostawiając skrót EUROREG). Zmiana ta wiązała się z połączeniem trzech jednostek Uniwersytetu Warszawskiego: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW (CESLA) i Ośrodek Studiów Amerykańskich (OSA). Utworzony w ten sposób Instytut Ameryk i Europy (IAiE) administracyjnie łączy trzy stanowiące go instytucje – zachowują one jednak niezależność badawczą i dydaktyczną.

  Studia Regionalne i Lokalne (SRiL) – kwartalnik naukowy wydawany przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) oraz Sekcję Polską Stowarzyszenia Regional Studies Association. Zakres tematyczny kwartalnika obejmuje szeroko rozumiane przestrzenne uwarunkowania rozwoju kraju, układów regionalnych i lokalnych, rozwoju miast i metropolii. Kwartalnik wydawany jest od 2000 roku.Andrzej Miszczuk (ur. 20 lutego 1961 r. w Lublinie) - profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk o ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej.

  W latach 19771996 centrum w poszczególnych jego wcieleniach instytucjonalnych kierowane było przez prof. Antoniego Kuklińskiego. Od roku 1996 centrum kieruje prof. Grzegorz Gorzelak.

  W 2012 r. EUROREG otrzymał nagrodę "Regional Studies Association Institutional Ambassador Award 2012" przyznawaną przez międzynarodowe stowarzyszenie naukowe Regional Studies Association.

  Janusz Tadeusz Hryniewicz (ur. 4 kwietnia 1948) - prof. dr hab. nauk humanistycznych. Zainteresowania naukowe: teoria organizacji i zarządzania, socjologia gospodarki, kultura organizacyjna, decydowanie i style kierowania. Członek International Regional Policy Association oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od 1992 r. pracuje w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Collegium Invisibile.Bohdan Jałowiecki (ur. 26 lutego 1934 r.) - profesor socjologii. Zainteresowania naukowe: socjologia miasta i przestrzeni, naukoznawstwo. Profesor w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju na Uniwersytecie Warszawskim oraz Katedry Socjologii Społeczności Lokalnych i Regionalnych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Wydział Geografii i Studiów Regionalnych jest jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Znajduje się na terenie głównego kampusu w Pałacu Uruskich-Czetwertyńskich przy Krakowskim Przedmieściu. Utworzony został w 1977. Na Wydziale pracuje 95 nauczycieli akademickich, w tym: 33 samodzielnych pracowników naukowych, 37 adiunktów, 17 wykładowców, 8 asystentów. Kadrę naukową uzupełnia 65 pracowników naukowo-technicznych, bibliotecznych, redakcyjnych, administracyjnych i obsługi.
  Paweł Swianiewicz (ur. 23 maja 1961 w Warszawie) – polski ekonomista i geograf, profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie polityki lokalnej i finansów samorządowych, doradca społeczny Prezydenta RP. Wnuk Stanisława Swianiewicza.
  Stanisław Maurycy Komorowski (ur. 1917, zm. 28 września 2007) – polski geograf, profesor doktor habilitowany, specjalista w zakresie planowania przestrzennego i geografii ekonomicznej, wykładowca akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w latach 1984-1987, zastępca dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Regionalnej w latach 1978-1984.
  Zyta Janina Gilowska z domu Napolska (ur. 7 lipca 1949 w Nowym Mieście Lubawskim) – polska polityk, profesor nauk ekonomicznych, minister finansów oraz wicepremier w rządach Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego, w latach 2001–2005 i 2007–2008 posłanka na Sejm IV i VI kadencji, od 2010 do 2013 członkini Rady Polityki Pieniężnej.
  Krakowskie Przedmieście – jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic w Warszawie, stanowiąca północny odcinek Traktu Królewskiego, biegnący od Zamku Królewskiego na południe w kierunku Łazienek. Administracyjnie znajduje się w dzielnicy Śródmieście.
  Jan Woroniecki (ur. 9 listopada 1944 we Lwowie) – polski politolog, ekonomista i dyplomata, wykładowca akademicki, stały przedstawiciel RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.