• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • EUROCONTROL

  Przeczytaj także...

  EUROCONTORL – (ang. European Organisation for the Safety of Air Navigation) Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej – została utworzona na mocy Międzynarodowej konwencji w sprawie współpracy dla bezpieczeństwa żeglugi powietrznej, podpisanej w Brukseli 13 grudnia 1960 roku. Jest to regionalna, wyspecjalizowana organizacja międzyrządowa, której celem jest koordynacja współpracy państw członkowskich, a także organizacji międzynarodowych (w tym Unii Europejskiej), w celu zapewnienia bezpieczeństwa powietrznej żeglugi cywilnej i wojskowej. Państwami założycielskimi są: Niemcy, Belgia, Francja, Wielka Brytania oraz Luksemburg. Konwencja weszła w życie 1 marca 1963 roku na wstępny okres 20-stu lat. Umowa została kilkukrotnie przedłużona. Wersja ujednolicona tej Konwencji znalazła się w Protokole z 27 czerwca 1997 roku.

  Działania[]

  EUROCONTORL wspiera państwa członkowskie w przeprowadzaniu bezpiecznych, wydajnych i przyjaznych środowisku operacji sterowania ruchem powierzonym na terenie Europy.

  Obecnie EUROCONTROL współpracuje z Unią Europejską przy wprowadzaniu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (ang. Single European Sky).

  Działania prowadzone przez EUROCONTORL:

 • Menadżer Sieci ma rozszerzoną rolę poprzedniej Centralnej Jednostki Zarządzania Ruchem Powietrznym i zarządza całą siecią ruchu powierzonego (ATM),
 • Ośrodek Kontroli Górnej Przestrzeni Powierzonej w Maastricht zapewnia sterowanie ruchem powietrznym dla Holandii, Belgii, Luksemburgu oraz północnych Niemiec,
 • Centralne Biuro Opłat Szlaków Powietrznych zajmuje się wyznaczaniem i pobieraniem opłat przelotowych oraz redystrybucją tych środków,
 • wspiera Komisję Europejską, Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego oraz państwowe ośrodki urzędów lotnictwa cywilnego,
 • EUROCONTORL bierze aktywny udział w badaniach, rozwoju i walidacji oraz ma duży wkład we Wspólną Inicjatywę SESAR,
 • prowadzi unikalną platformę koordynacji działań cywilno-wojskowych w Europie.
 • Struktura[]

  EUROCONTORL składa się z trzech organów: dwóch jednostek sterujących – Stałej Komisji oraz Zarządu Tymczasowego, a także z organu wykonawczego – Agencji.

  W skład Stałej Komisji wchodzą ministrowie państw należących do EUROCONTROL. Komisja określa ogólną politykę organizacji i jest jej organem decyzyjnym. Zadaniem jej jest także zatwierdzanie planów rocznych, pięcioletnich oraz zatwierdzanie budżetu Agencji. Stała Komisja wyznacza dyrektorów oraz dyrektorów generalnych.

  W Zarządzie Tymczasowym państwa członkowskie reprezentowane są przez dyrektorów Urzędów Lotnictwa Cywilnego. Unia Europejska bierze udział w pracach Zarządu Tymczasowego. Zarząd Tymczasowy przygotowuje prace Stałej Komisji, wprowadza zmiany polityki ogólnej zatwierdzone przez Stałą Komisję oraz nadzoruje prace Agencji.

  Agencja jest organem wykonawczym, zajmuje się wykonaniem zadań powierzonych przez umowy lub Stałą Komisję. Dyrektorowie generalni mają pełną swobodę w zarządzaniu Agencją.

  Siedzibą organizacji jest Bruksela.

  Siedziba główna w Brukseli

  Państwa członkowskie i współpracujące[]

  EUROCONTROL podpisało umowy dotyczące współpracy (Comprehensive Agreements) z Marokiem 29 kwietnia 2016 roku i Izraelem 2 czerwca 2016 roku. Umowy te pozwalają na zacieśnienie współpracy z tymi dwoma krajami w dziedzinie żeglugi powietrznej, w szczególności prowadzenie działań związanych z zarządzaniem kryzysowym, zarządzaniem ruchem powietrznym oraz planowaniem i organizacją. Umowy te pozwalają na rozszerzenie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej poza przestrzenią powietrzną Unii Europejskiej.

  1. European Yearbook vol. XXIX, str. 673, Martinus Nijhoff Publishers, 1981.
  2. Protocol consolidating the Eurocontrol International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation [dostęp 2016-06-11].
  3. Single European Sky - Transport, ec.europa.eu [dostęp 2016-06-14].
  4. What we do | Eurocontrol, www.eurocontrol.int [dostęp 2016-06-14].
  5. Eurocontrol annual report 2014 [dostęp 2016-06-11].
  6. Comprehensive Agreement States | Eurocontrol, www.eurocontrol.int [dostęp 2016-06-14].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.