• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • E81 - trasa europejska

  Przeczytaj także...
  Sybin (rum. Sibiu, węg. Nagyszeben, niem. Hermannstadt) – miasto w środkowej Rumunii, w Siedmiogrodzie, stolica okręgu Sybin. Liczy 154 892 mieszkańców. Leży nad rzeką Cibin, dopływem Aluty.Malbork (łac. Mariaeburgum, Mariae castrum, Marianopolis, niem. Marienburg) – miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim nad Nogatem. Siedziba powiatu malborskiego.
  Pitești (dawniej nazywane po polsku Piteszt) – miasto na Wołoszczyźnie w Rumunii, stolica okręgu Ardżesz, nad rzeką Argeș. Jest ważnym ośrodkiem handlowym i przemysłowym. Liczy 168 458 mieszkańców. Merem miasta jest Tudor Pendiuc z Socjaldemokratycznej Partii Rumunii. W pobliżu Pitești w mieście Mioveni znajduje się fabryka i siedziba marki samochodów Dacia. W Pitești kończy się istniejący odcinek rumuńskiej autostrady A1 z Bukaresztu.

  E81trasa europejska pośrednia północ-południe, biegnąca przez zachodnią Ukrainę (Zakarpacie) i Rumunię.

  E81 zaczyna się w Mukaczewie, gdzie odbija od trasy europejskiej E50. Na Ukrainie biegnie szlakiem dróg terytorialnych:

 • nr T 0727 do Berehowa,
 • nr T 0707 do miejscowości Wyłok,
 • nr T 0734 do przejścia granicznego Diakowe – Halmeu.
 • Na terenie Rumunii E81 biegnie szlakiem dróg krajowych:

 • nr 1C do wsi Drăguşeni,
 • nr 19 do Satu Mare,
 • nr 19A do wsi Supuru de Sus,
 • nr 1F do Kluża,
 • nr 1 przez Turdę, Sebeș i Sybin do Cisnădie,
 • nr 7 przez Râmnicu Vâlcea do Pitești,
 • a następnie autostrady A1 do Bukaresztu, gdzie łączy się z trasami europejskimi E60, E70 i E85.

  Autostrady w Rumunii (rum. Autostrăzi) to główne szlaki komunikacji drogowej Rumunii o parametrach zbliżonych do polskich autostrad. Docelowo długość sieci rumuńskich autostrad ma wynieść 2229 km, obecnie istnieje 265 km.Autostrada A1 w Rumunii to 127 km odcinek autostrady, łączący stolicę kraju, Bukareszt z miastem Piteşti. Istniejący odcinek powstał w latach 60. XX wieku, w czasach rządów Gheorghe Gheorghiu-Deja. Drogę zmodernizowano w roku 2000.

  Na odcinku Mukaczewo – Drăguşeni E81 biegnie razem z trasą E58, na odcinku Kluż – Turda razem z trasą E60, na odcinku Sebeş - Cisnădie razem z trasą E68. W Piteşti przecina trasę E574.

  Ogólna długość trasy E81 wynosi około 743 km, z tego 71 km na Ukrainie, 672 km w Rumunii.

  Stary system numeracji[ | edytuj kod]

  Do 1985 obowiązywał poprzedni system numeracji, według którego oznaczenie E81 dotyczyło trasy TczewLublin o następującym przebiegu: TczewMalborkGrudziądzWarszawaLublin. Dalszy przebieg nie był ustalony, ponieważ ZSRR nie był sygnatariuszem umowy z 1950 r. regulującej przebieg i standard tras europejskich. Trasa, w całości przebiegająca przez Polskę, nie miała wówczas oficjalnie osobnego numeru krajowego i była oznaczana jako droga międzynarodowa E81.

  Zakarpacie lub Ukraina Zakarpacka (także Podkarpacie, Ruś Zakarpacka lub Podkarpacka; ukr. Закарпаття, węg. Kárpátalja, rum. Transcarpatia, cz. i słow. Podkarpatská Rus) – region historyczny na obszarze dzisiejszej zachodniej części państwa Ukraina, na pograniczu Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. O jego odrębności decyduje przede wszystkim fakt, że jest to jedyny region na południe od Karpat zamieszkany przez ludność wschodniosłowiańską.Sebeș (węg. Szászsebes, niem. Mühlbach) – miasto w środkowej Rumunii; w okręgu Alba; w południowym Siedmiogrodzie, w dolinie rzeki Maruszy.

  Drogi w ciągu dawnej E81[ | edytuj kod]

  Lista dróg opracowana na podstawie materiału źródłowego

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Według map samochodowych Polski z lat 60. trasa z Gdańska do Warszawy posiadała krajowy numer 10, zaś z Warszawy przez Lublin do granicy państwa miała krajowy numer 14.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Hegi Gyula, Domokos György: EUROPE L'EUROPE EUROPA ЕВРОПА Road atlas Atlas Routier Autoatlas АТЛАС автомобильных дорог. Budapeszt: Cartographia Budapest, 1981. ISBN 963-350-412-0.
  2. Deklaracja w sprawie budowy głównych tras międzynarodowych, Genewa 1950
  3. Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
  4. Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965.
  Satu Mare (węg. Szatmárnémeti, niem. Sathmar) – miasto w północnej Rumunii, siedziba władz administracyjnych okręgu o tej samej nazwie. W 2002 roku Satu Mare zamieszkiwało 115 142 mieszkańców.Budapeszt (węg. Budapest; przymiotnik: budapeszteński) – stolica i największe miasto Węgier, położone w północnej części kraju, nad Dunajem. Formalnie stworzony został w latach 1872-73 z trzech połączonych ze sobą miast: Budy i Óbudy na prawym brzegu Dunaju (geograficznie – Średniogórze Zadunajskie) oraz Pesztu – na lewym (geograficznie – Średniogórze Północnowęgierskie i Wielka Nizina Węgierska).
  Warto wiedzieć że... beta

  Bukareszt (rum. București) – stolica i centrum przemysłowo-usługowe Rumunii. Leży w południowo-wschodniej części kraju (44°25′N 26°06′E), nad rzeką Dymbowicą.
  Turda – miasto w środkowej Rumunii, w Siedmiogrodzie, w okręgu Kluż, nad rzeką Arieş (dopływ Maruszy). Liczy około 55,8 tys. mieszkańców. Znane jest z dekretu z Turdy Ludwika Węgierskiego z 1366. Jest tu rozwinięty przemysł chemiczny, szklarski, porcelanowy, elektromaszynowy. Jest to uzdrowisko ze źródłami mineralnymi.
  Kluż-Napoka, do roku 1974 oficjalną nazwą miasta było Kluż (Cluj) (dawniej: Cladiopol, Claudiopolis, Koloszwar, rum. Cluj-Napoca, węg. Kolozsvár, niem. Klausenburg) – miasto o charakterze przemysłowym, leżące w północno-zachodnim Siedmiogrodzie (Rumunia), 130 km na południe od granicy z Ukrainą.
  Trasa europejska – międzynarodowa droga samochodowa w Europie, oznakowana numerem jedno-, dwu- lub trzycyfrowym poprzedzonym literą E (białe litery na zielonym tle). Numeracja dróg jest zachowana przy przekraczaniu przez drogę granic państwowych. Nadzorowaniem sieci tras europejskich i propozycjami zmian w ich przebiegu zajmuje się Komisja Gospodarcza ONZ ds. Europy (UNECE). W niektórych państwach (np. Polska, Niemcy) numeracja tras europejskich występuje równolegle do krajowego systemu numeracji dróg. W innych państwach (np. Szwecja, Polska w latach 1962-1985) numeracja tras europejskich jest zintegrowana z systemem numeracji krajowej i drogi oznaczone symbolem Exx nie posiadają już innych numerów.
  Mukaczewo (dawniej Munkacz, ukr. Мукачеве - Mukaczewe lub Мукачів - Mukacziw, węg. Munkács, niem. Munkatsch, rus. Мукачoвo - Mukaczowo, ros. Мyкaчeвo - Mukaczewo, słow. i cz. Mukačevo, jidysz מונקאטש (czyt. Munkacz lub Minkacz), rum. Munceag) - miasto powiatowe w obwodzie zakarpackim Ukrainy. Liczba mieszkańców - 82,3 tys. 2001, powierzchnia - 28 km².
  Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.964 sek.