• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • E58 - trasa europejska

  Przeczytaj także...
  E75 – oznaczenie trasy europejskiej bezpośredniej północ-południe, biegnącej z Vardø w Norwegii przez Finlandię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do miejscowości Sitía na Krecie w Grecji.E65 - trasa europejska wiodąca z północy na południe Europy. Łączy miasto Malmö w Szwecji, będące ważnym ośrodkiem gospodarczym i portowym, z południem Europy, a dokładniej z miejscowością Chania w Grecji.
  E581 – oznaczenie europejskiej trasy łącznikowej (kategorii B), biegnącej przez wschodnią Rumunię, południową Mołdawię i południową Ukrainę.

  E58trasa europejska pośrednia wschód-zachód, kategorii A, biegnąca przez wschodnią Austrię i południową Słowację.

  E58 zaczyna się w Wiedniu, gdzie łączy się z trasami E49, E461, E59 i E60. W Austrii biegnie szlakiem autostrady A4 od węzła Simmeringer Haide do węzła Fischamend, a następnie drogi federalnej nr 9 do granicy państwowej Berg – Bratislava-Petržalka. Na Słowacji E58 biegnie szlakiem drogi krajowej nr 61 i zaraz za granicą państwową, na obszarze Bratysławy, łączy się z trasami europejskimi E65 i E75.

  Autostrada A4 (niem. Autobahn A4) także Ostautobahn (autostrada wschodnia) – autostrada w Austrii w ciągu trasy europejskiej E60. Początkowy fragment autostrady znany jest także pod nazwą Autostrada Wiedeń-Lotnisko (niem. Wiener Flughafenautobahn).Droga krajowa 61 (słow. Cesta I/61) – droga krajowa I kategorii na Słowacji. Arteria zaczyna się na dawnym przejściu granicznym z Austrią na peryferiach Bratysławy. Później trasa prowadzi śladem autostrady D1, z której zbacza po przekroczeniu Dunaju i kieruje się obrzeżami centrum stolicy Słowacji. Na odcinku Bratysława - Senec jest elementem tras europejskich E58 i E571. Później arteria biegnie do Tranvy i dalej na północ równolegle do autostrady D1 i koryta Wagu. W rejonie miast Považská Bystrica i Bytča zastępuje niewybudowaną jeszcze trasę D1. Jest tutaj fragmentem szlaków E50 oraz E75. W Bytčy droga nr 61 krzyżuje się z biegnącą przez północną Słowację krajową 18.

  Ogólna długość trasy E58 wynosi około 79 km, z tego 78 km w Austrii, 1 km na Słowacji.

  Uwagi[ | edytuj kod]

  W informacjach dotyczących przebiegu trasy E58 istnieje rozbieżność. Według treści konwencji w brzmieniu z Dziennika Ustaw z 1975 z przebiegiem trasy E58 całkowicie pokrywa się przebieg tras E571 i E581, w części – trasy E50. Mapa samochodowa Austrii wydawnictwa „Demart” z 2005 ukazuje trasę E58 ograniczoną do odcinka Wiedeń – Bratysława (tak samo [1]). Mapy samochodowe Węgier wydawnictwa „Mairs Geographischer Verlag” i Słowacji wydawnictwa „VKÚ Harmanec” z 2005 roku ukazują trasę E58 ograniczoną do odcinka Wiedeń – Bratysława i trasę E571 jako jej dalszy ciąg. Z kolei mapa samochodowa Rumunii i Mołdawii wydawnictwa „Kárpátia SRL” z 2005, mapa samochodowa obwodu zakarpackiego wydawnictwa „DNWP Kartohrafija” z 2004 oraz atlas samochodowy Ukrainy wydawnictwa „ZAT Rosava” z 2004 ukazują przebieg trasy E58 na obszarze Rumunii, Mołdawii, Ukrainy i Rosji.

  Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.E59 - oznaczenie europejskiej trasy pośredniej północ-południe (kategorii A), biegnącej przez południowe Czechy, wschodnią Austrię, wschodnią Słowenię i środkową Chorwację (Slawonię). Przebieg trasy:
  Warto wiedzieć że... beta

  Wiedeń (niem. Wien, dialekt Wean) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.
  Trasa europejska – międzynarodowa droga samochodowa w Europie, oznakowana numerem jedno-, dwu- lub trzycyfrowym poprzedzonym literą E (białe litery na zielonym tle). Numeracja dróg jest zachowana przy przekraczaniu przez drogę granic państwowych. Nadzorowaniem sieci tras europejskich i propozycjami zmian w ich przebiegu zajmuje się Komisja Gospodarcza ONZ ds. Europy (UNECE). W niektórych państwach (np. Polska, Niemcy) numeracja tras europejskich występuje równolegle do krajowego systemu numeracji dróg. W innych państwach (np. Szwecja, Polska w latach 1962-1985) numeracja tras europejskich jest zintegrowana z systemem numeracji krajowej i drogi oznaczone symbolem Exx nie posiadają już innych numerów.
  E49 – oznaczenie europejskiej trasy łącznikowej (kategorii B), biegnącej przez Niemcy, zachodnie Czechy i północną Austrię. Długość trasy wynosi 740 km.
  E461 - oznaczenie europejskiej trasy łącznikowej (kategorii B), biegnącej przez wschodnie Czechy i północno-wschodnią Austrię.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.