• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • E442 - trasa europejska

  Przeczytaj także...
  E75 – oznaczenie trasy europejskiej bezpośredniej północ-południe, biegnącej z Vardø w Norwegii przez Finlandię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do miejscowości Sitía na Krecie w Grecji.Karlowe Wary (czes. Karlovy Vary, niem. Karlsbad) – miasto statutarne w zachodnich Czechach, stolica kraju karlowarskiego. Leży w Zagłębiu Sokołowskim, u podnóża szczytów Lasu Sławkowskiego, u zbiegu rzek Ochrzy i Ciepłej.
  Droga krajowa nr 18 (słow. cesta I. triedy 18, I/18) – droga krajowa I kategorii na Słowacji biegnąca od przejścia granicznego z Czechami w Makovie przez Żylinę, Martin, Poprad i Preszów do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w Michalovcach. Ma 353,837 km długości dzięki czemu jest drugą najdłuższą drogą krajową na Słowacji. Przechodzi przez trzy kraje: żyliński, preszowski i koszycki. Odcinek między Bytčą a Preszowem ma być docelowo alternatywną drogą do autostrady D1. Na większej długości jest to droga międzynarodowa. Ma wspólny bieg z pięcioma trasami europejskimi: od granicy do Bytčy jest fragmentem trasy europejskiej E442, od Żyliny do Preszowa E50 (na zmianę z autostradą D1). Ponadto w Żylinie na długości 3 km biegnie nią E75, a w Rużomberku na dwukrotnie krótszym odcinku E77. Natomiast od Preszowa do wsi Lipniky ma wspólny bieg z E371. Trasa biegnie głównie terenem górzystym. Największymi masywami górskimi, które przecina są Jaworniki i Branisko. Tam też droga jest najbardziej kręta i stroma. Od Bytčy do Kráľovej Lehoty wzdłuż trasy płynie rzeka Wag (w przeciwną stronę).

  E442 – oznaczenie europejskiej trasy łącznikowej (kategorii B), biegnącej przez północne Czechy i zachodnią Słowację.

  E442 zaczyna się w Karlovych Varach, gdzie odbija od trasy europejskiej E48. W Czechach biegnie szlakami dróg krajowych:

 • nr 13 Karlovy Vary – Chlumec (na północ od Uścia nad Łabą),
 • nr 30 Chlumec – Uście nad Łabą,
 • nr 62 Uście nad Łabą – Děčín,
 • nr 13 Dečín – Liberec,
 • nr 35 Liberec – Hradec KrálovéOłomuniec – granica państwowa Bumbalka-Makov.
 • Na terenie Słowacji E442 biegnie szlakiem drogi krajowej nr 18 do Bytčy, gdzie łączy się z trasami E50 i E75 (autostradą D1).

  Liberec (niem. Reichenberg, cyg. Libercys) – miasto w północnych Czechach nad Nysą Łużycką, stolica kraju libereckiego, położony u podnóża Ještěda. Ośrodek sportów zimowych. Jest to piąte pod względem wielkości miasto w Czechach. W 1577 roku otrzymało prawa miejskie. Liberec zamieszkany jest przez 106 187 osób (2013).Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.

  Ogólna długość trasy E442 wynosi około 568 km, z tego 541 km w Czechach, 27 km na Słowacji.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Droga krajowa 13 (cz. Silnice I/13) - droga krajowa w zachodnich Czechach. Arteria biegnie od dawnego czesko-polskiego przejścia granicznego Habartice - Zawidów przez Liberec (skrzyżowanie z drogą nr 14), Děčín, Teplice, Most o Chomutov do Karlovych Var. Na odcinkach Liberec - Děčín oraz Chlumec - Karlovy Vary jest fragmentem trasy E442. Od Teplic do Chomutova oraz na odcinku przed Karlovymi Varami jest arterią dwujezdniową. Na krótkim fragemencie w rejonie Liberca biegnie wspólnym śladem z drogą krajową nr 35, w rejonie Novego Boru z drogą nr 9, w Teplicach z drogą nr 8, a w okolicach Mostu z drogą nr 27.
  Droga krajowa 30 (cz. Silnice I/30) - droga krajowa w zachodnich Czechach łącząca Lovosice przez Uście nad Łabą z miejscowością Chlumec, gdzie krzyżuje się z drogą krajową nr 13. Na odcinku Uście nad Łabą - Chlumec jest elementem trasy E442.
  Trasa europejska – międzynarodowa droga samochodowa w Europie, oznakowana numerem jedno-, dwu- lub trzycyfrowym poprzedzonym literą E (białe litery na zielonym tle). Numeracja dróg jest zachowana przy przekraczaniu przez drogę granic państwowych. Nadzorowaniem sieci tras europejskich i propozycjami zmian w ich przebiegu zajmuje się Komisja Gospodarcza ONZ ds. Europy (UNECE). W niektórych państwach (np. Polska, Niemcy) numeracja tras europejskich występuje równolegle do krajowego systemu numeracji dróg. W innych państwach (np. Szwecja, Polska w latach 1962-1985) numeracja tras europejskich jest zintegrowana z systemem numeracji krajowej i drogi oznaczone symbolem Exx nie posiadają już innych numerów.
  Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.
  E48 - trasa europejska biegnąca przez Niemcy i Czechy. Zaliczana do tras pośrednich wschód - zachód droga łączy Schweinfurt z Pragą. Jej długość wynosi 366 km.
  Bytča (niem. Großbitsch, węg. Nagybicscse) – miasto powiatowe w środkowej Słowacji, w kraju żylińskim, w regionie Dolina Wagu.
  Uście nad Łabą (czes. Ústí nad Labem, niem. Aussig an der Elbe) - miasto w Czechach, stolica kraju usteckiego, okręgu terytorialnego kraj północnoczeski i powiatu Uście nad Łabą. Według danych z 31 grudnia 2004 powierzchnia miasta wynosiła 9 395 ha, a liczba jego mieszkańców 93 859 osób.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.