• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • E-wydanie

  Przeczytaj także...
  Adres poczty elektronicznej, adres e-mailowy – adres poczty elektronicznej, umożliwiający przesyłanie wiadomości poprzez sieć komputerową, w tym Internet.eGazety sp. z o.o. – polskie przedsiębiorstwo handlu detalicznego z siedzibą w Warszawie, zajmujące się sprzedażą prasy w formie elektronicznej.
  Prasa (łac. presso tłoczyć) – określenie dzienników, czasopism i "środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego" o charakterze informacyjnym, wydawanych periodycznie, nie rzadziej niż raz do roku, wyróżniających się stałym tytułem i kolejnym numerem. Określenie "prasa" pochodzi od nazwy maszyny drukarskiej i sposobu powstawania "prasy", który polega na odciskaniu znaków na papierze. Informacja jest podawana za pomocą pisma i obrazu stałego lub, w przypadku mediów elektronicznych, za pomocą dźwięku, wizji lub innej metody przekazywania informacji. Prasa zalicza się do mediów jednokierunkowych, co oznacza pewną pasywność i powoduje brak bezpośredniej reakcji odbiorcy w stronę nadawcy.

  e-wydania - zwane również prasą cyfrową, to komputerowe odpowiedniki tradycyjnych publikacji. E-wydania wyglądają na ekranie komputera dokładnie tak, jak ich papierowe odpowiedniki - zawierają identycznie wyglądające strony z artykułami i reklamami, niekiedy poszerzone o treści multimedialne (muzykę, wideo, animacje), niedostępne w edycjach drukowanych.

  Murator - najpopularniejszy i najstarszy poradnik remontowo-budowlany w Polsce. Zawiera opisy i porady zagadnień związanych z budową, remontem i wykończeniem domu, informacje o produktach i usługach na rynku budowlanym. Przedstawia produkty i technologie na każdą kieszeń. Murator prezentuje zarówno tradycyjne jak i nowoczesne technologie. Murator zajmuje się także zagadnieniami prawa budowlanego oraz kwestiami finansowymi. Murator skierowany jest do inwestorów indywidualnych, którzy planują lub realizują budowę domu lub jego modernizację czy remont.Domena internetowa – zbiór nazw systemu nazw DNS wykorzystywanego w Internecie, składający się z nazw umieszczonych w pewnym poddrzewie struktury DNS tj. zakończonych stałym sufiksem (np. ".wikipedia.org").

  Prasa cyfrowa powstała jako wynik zapotrzebowania części internautów na wyrażaną w różnych badaniach potrzebę czytania materiałów prasowych na ekranie komputera w postaci identycznej jak w tradycyjnych publikacjach papierowych, a nie w postaci stron WWW. Choć niektórych internautów może to dziwić, spora część osób uważa, że artykuły prezentowane na stronach WWW są nieprzejrzyste i niewygodne do czytania. Dlatego powstały specjalne programy, takie jak e-Kiosk Reader i eGazety Reader, które służą do przeglądania gazet, czasopism i innych publikacji w postaci identycznej z papierowym oryginałem na ekranie komputera.

  Gazeta – rodzaj wydawnictwa ciągłego, czasopismo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie (dziennik) – w rozumieniu wszystkich dni roboczych.Wideo (z łaciny "widzę") – technika elektroniczna bazująca na sekwencji nieruchomych obrazów, które mogą być nagrywane, przetwarzane, transmitowane, a następnie odtwarzane dając złudzenie ruchu. Terminem tym określa się również sekwencję obrazów zarejestrowaną na nośniku danych.

  Do zalet cyfrowych gazet należy zaliczyć:

 • funkcję pełnotekstowego przeszukiwania zawartości
 • aktywne odnośniki (hiperłącza), łączące np. zapowiedzi tekstów ze spisu treści z artykułami
 • aktywne adresy internetowe, adres poczty elektronicznej itp.
 • możliwość wzbogacenia o elementy multimedialne
 • opcje sporządzania notatek i zaznaczania fragmentów tekstu
 • automatyczne otrzymywanie nowych numerów zaprenumerowanych e-wydań wprost na dysk
 • Brak kosztów druku, papieru i obsługi dystrybucji daje ponadto wydawcom pewną szansę na obniżenie ceny e-wydań w stosunku do ceny ich papierowych odpowiedników. Dzięki temu e-wydania kosztują zazwyczaj mniej niż tradycyjne gazety i czasopisma.

  Gazeta Prawna – specjalistyczny dziennik polski wydawany od 22 października 1994 do 12 września 2009 roku (początkowo jako tygodnik) przez Grupę Wydawniczą INFOR S.A. (Od połowy 2008 INFOR Biznes Sp z o.o.). Gazeta publikowała głównie informacje z zakresu prawa i gospodarki; skierowana była do prawników, kadry menedżerskiej, biznesmenów a także pracowników działów kadrowych, płac i księgowości. Jako dziennik zaczęła się ukazywać w 2001 roku. Oprócz stałych rubryk miała także dodatki dotyczące księgowości, podatków, funkcjonowania firm i przedsiębiorstw oraz urzędów publicznych. Redaktorem naczelnym dziennika był Robert Lidke. Właścicielem Gazety Prawnej Ryszard Pieńkowski.Hiperłącze (ang. hyperlink, inaczej: odnośnik, odsyłacz, link) – zamieszczone w dokumencie elektronicznym (tekstowym, graficznym, wideo, animacji, PDF, HTML) odwołanie do innego dokumentu lub innego miejsca w danym dokumencie. Odwołanie takie związane jest z fragmentem tekstu lub obrazem – uaktywnienie hiperłącza (kliknięcie lub nadejście odpowiedniego momentu) powoduje otwarcie dokumentu docelowego. Hiperłącza są powszechnie używane na stronach internetowych.

  Historia prasy cyfrowej nie jest długa. Prawdopodobnie pierwszym wydanym w postaci e-wydania czasopismem na świecie był periodyk "Asian Venture Capital Journal" (1998). W Polsce e-wydania mają nieco krótszą historię. Pionierską rolę odegrała m.in. Gazeta Prawna, która została udostępniona w postaci plików PDF w 2003 roku. Przełomem okazał się grudzień 2004 roku, kiedy to Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP) - instytucja zajmująca się monitorowaniem rodzimego rynku prasowego - rozpoczął dodawanie liczby sprzedanych e-wydań do liczby sprzedanych egzemplarzy papierowych gazet i czasopism.

  Związek Kontroli Dystrybucji Prasy – organizacja wydawców, agencji reklamowych i ogłoszeniodawców, zajmująca się zbieraniem i weryfikowaniem danych o dystrybucji i sprzedaży prasy.Strona internetowa, strona WWW (ang. web page) – dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW. Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej. Autorem pierwszych stron WWW jest Tim Berners-Lee.

  W chwili obecnej coraz więcej wydawnictw wprowadza do swojej oferty e-wydania. W 2007 roku Murator S.A. rozpoczął za pośrednictwem e-Kiosku darmowe rozpowszechnianie miesiącznika Zbuduj Dom, tytuł ten zaczął być rozpowszechniany płatnie rok później. W marcu 2009 r. Murator S.A. wprowadził do e-kiosku, a następnie do innych dystrybutorów swój flagowy tytuł miesięcznik Murator.

  Muzyka (gr. mousike, cz. hudba, staropol. gędźba) – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki.Reklama (z łac. reclamo, reclamare) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).

  W Polsce w chwili obecnej jest kilku dystrybutorów prasy cyfrowej - m.in. e-Kiosk i eGazety (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});

  PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.Murator SA – polskie wydawnictwo. Wydaje kilkadziesiąt publikacji: 13 miesięczników, specjalistyczne wydawnictwa tematyczne, katalogi i informatory. Murator SA w grudniu 2007 roku przejął dziennik "Super Express" i rozpoczął działalność na rynku prasy codziennej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.