• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • E-pacjent

  Przeczytaj także...
  Światowa Organizacja Zdrowia w swej konstytucji z 1946 roku określiła zdrowie jako „stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa". W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego, czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego:

  Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.Osoba chora – osoba znajdująca się w stanie przejściowej lub stałej utraty zdrowia, zdefiniowanego przez WHO jako stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego. Chory zdany jest na możliwości obronne organizmu oraz na pomoc medyczną. W przypadku niektórych chorób psychicznych, osoba chora posiada ograniczoną odpowiedzialność karną.
  1. przepisywanie leków bez pomocy komputera jest źródłem znaczących błędów,
  2. Systemy Wspierania Decyzji (DSS) mogą zmniejszyć liczbę niekorzystnych zdarzeń medycznych o 55%,
  3. wsparcie technologii ICT wydłuża odstępy czasowe między kolejnymi wizytami pacjentów,
  4. ponad 86% pomyłek popełnianych przez lekarzy rodzinnych to błędy administracyjne w procesie leczenia polegające na zlecaniu niewłaściwych badań lub leków,
  5. system informatyczny może zwrócić się w okresie od 3 do 4 lat, a w tym czasie zapobiega krzywdzie kilkuset pacjentów.

  Zastosowanie ICT może decydować o zdobyciu przewagi konkurencyjnej. Dzięki szybkiej analizie zebranych w różnej formie danych zakłady opieki zdrowotnej mogą wprowadzać zmiany organizacyjne i zmniejszać ryzyko swojej działalności. Przykładami projektów telemedycznych realizowanych w Polsce są: "Right. Zmniejszanie ryzyka diagnozy i leczenia przez zwiększenie wiedzy i praktyki pracowników ochrony zdrowia", ogólnopolski projekt klastra e-zdrowie, Telemedycyna Wielkopolska, projekt MATCH.

  Pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej, niezależnie od tego czy jest zdrowa, czy chora (definicja Światowej Organizacji Zdrowia). Inna definicja za pacjenta uznaje:

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • pacjent
 • pacjent/klient
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. R. Dudek, Chory jako klient i e-pacjent, Politicus - Pismo Koła Młodych Politologów, Wrocław 2008.
  2. K.Szewczyk, Troska, zaufanie i sprawiedliwość jako wartości ustanawiające w etyce medycznej [w:] Komunikowanie się lekarza z pacjentem, J. Barański, E. Waszyński, A. Steciwko (red.), Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000, s. 167.
  3. D. Silber, The Case for e-Health, European Institute of Public Administration, Belgium 2003, s. 10 i 18.
  4. Ch. Heller, Leveraging Information Technology for Quality Improvement , “Healthcare Information Management”, vol. 10 no.1, Spring 1996, s. 59.
  5. A. Zwiefka, K. Frączkowski, J. Klakočar, J. Maroszek, R. Dudek, Biznesowa prognoza dla systemu RIGHT [w:] Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego, Tom 12, Redukcja ryzyka w diagnozie i leczeniu przez podnoszenie poziomu wiedzy i doświadczenia pracowników ochrony zdrowia, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2008.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.