• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dzwola - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Branewka-Kolonia – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Dzwola W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego. Należy do Parafii św. Anny w Branwi..
  Gmina Biłgoraj – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.

  Dzwola (do 1954 gmina Kocudza) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie janowskim. W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego.

  Siedziba gminy to Dzwola.

  Według danych z 30 czerwca 2014 gminę zamieszkiwało 6497 osób.

  Historia[ | edytuj kod]

  Gmina (gromada) dzwolska powstała w 1377 r. Gmina zbiorowa została utworzona w 1973 r., ale pozostaje ona spadkobierczynią gminy kocudzkiej, która powstała w 1810 r. i ponownie w 1864 r. W latach 19551962 istniała gromada Dzwola. W 1977 r., na przeciąg pięciu lat, włączono do Dzwoli gminę Chrzanów.

  Gmina Janów Lubelski – gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie janowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.Województwo tarnobrzeskie – województwo istniejące w latach 1975-1998. Zostało utworzone z północnej części dawnego województwa rzeszowskiego, południowo-wschodniej części dawnego województwa kieleckiego i południowo-zachodniej części dawnego województwa lubelskiego.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Gmina położona jest przy trasie Janów Lubelski- Frampol (droga nr 74), u podnóża wzniesień Urzędowskich i skraju Roztocza. Od zachodu i północy otoczona jest gminami powiatu janowskiego, a od wschodu i południa gminami powiatu biłgorajskiego.

  Fragment gminy wchodzi w granice Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Znajduje się tu rezerwat leśno – torfowiskowy „Kacze Błota” o powierzchni 168 ha.

  Gmina Frampol – gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.Gmina Chrzanów – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie janowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Dzwola ma obszar 203,1 km², w tym:

 • użytki rolne: 41%
 • użytki leśne: 53%
 • Gmina stanowi 23,2% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  .mw-parser-output .demografia-powiatu__wykresy-grupa{display:flex;flex-wrap:wrap}

  Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2014):

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Dzwola w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Dzwola.png

  Zofianka Dolna – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Dzwola. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego.Roztocze (343.2) – kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem, wyraźnie wypiętrzony wał wzniesień, szerokości 12-32 km i długości około 180 km, przebiegający z północnego zachodu, od Kraśnika, na południowy wschód do Lwowa. Roztocze oddziela Wyżynę Lubelską i Wyżynę Wołyńską od Kotliny Sandomierskiej i Kotliny Naddniestrzańskiej.

  Oświata[ | edytuj kod]

  W gminie działa 5 szkół podstawowych, z których 4 połączone są gimnazjami, a szkoła w Dzwoli dodatkowo z przedszkolem. Budynki wszystkich szkół wybudowano w latach dziewięćdziesiątych. Wykaz placówek oświatowych na terenie gminy:

  Sołectwa[ | edytuj kod]

  Branew Ordynacka, Branew Szlachecka, Branewka, Branewka-Kolonia, Dzwola, Flisy, Kapronie, Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Kocudza Górna, Konstantów, Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Władysławów, Zdzisławice, Zofianka Dolna.

  Frampol – miasto w południowej części województwa lubelskiego, w powiecie biłgorajskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Frampol. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. zamojskiego.Kacze Błota – florystyczny i torfowiskowy rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Dzwola, w powiecie janowskim, w województwie lubelskim.

  Miejscowość bez statusu sołectwa: Flisy (leśniczówka), Zdzisławice (gajówka).

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Biłgoraj, Chrzanów, Frampol, Godziszów, Goraj, Janów Lubelski

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Rys Historyczny Miejscowości Powiatu Janowskiego – Zenon Baranowski, Stalowa Wola 2001, ​ISBN 83-87840-53-X​.
 • Branew Szlachecka – wieś sołecka w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Dzwola.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Warto wiedzieć że... beta

  Krzemień Pierwszy – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Dzwola. Krzmień leży na trasie Janów Lubelski-Frampol przy drodze krajowej nr 74. Miejscowość posiada na swoim terenie szkołę podstawową i gimnazjum, ośrodek zdrowia, kościół oraz remizę strażacką. Jest piękną wsią na skraju wyżyny sandomierskiej.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Przedszkole – instytucja opiekuńczo-wychowawcza, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat (w Polsce – w szczególnych przypadkach od 2,5) do rozpoczęcia obowiązku szkolnego.
  Dzwola – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Dzwola. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego.
  Gmina Kocudza (od 1973 gmina Dzwola) - dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1916-1954 w woj. lubelskim. Siedzibą gminy była Kocudza (Kocudza Dolna).
  Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.
  Szkoła podstawowa – pierwszy etap formalnej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Nauczanie poza szkołą tzw. edukacja domowa legalne jest m.in. w krajach anglosaskich, w Chile i na Tajwanie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.216 sek.