• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziewictwo Marii z Nazaretu  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Chrześcijańskie wyznania wiary lub symbole wiary, to zazwyczaj krótkie i zwięzłe, układane przez wspólnotę uczniów Chrystusa zbiory podstawowych prawd wiary. Tradycja spisywania krótkich formuł wyznania wiary sięga czasów apostolskich, szereg z nich można odnaleźć już w pismach nowotestamentalnych.Ignace de La Potterie SJ, (ur. 24 czerwca 1914 r. w Waregem w Belgii, zm. 11 września 2003 r. w Heverlee) – belgijski teolog, biblista, wieloletni profesor rzymskiego instytutu Biblicum, kapłan rzymskokatolicki, jezuita, autor wielu publikacji z zakresu: egzegezy i teologii Ewangelii, szczególnie pism i teologii Jana Ewangelisty; historii egzegezy chrześcijańskiej i zagadnień hermeneutycznych.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Ikony Matki Bożej, Orthodoxworld.ru [dostęp 2011-11-05].
  2. Mały Katechizm Westminsterski (1647), Konfederacja Ewangelicznych Kościołów Reformowanych [dostęp 2012-01-23].
  3. Słownik zagadnień omawianych w "Katechizmie Kościoła katolickiego" [dostęp 2012-01-23].
  4. Stosunek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego do kultu Marii Panny, luteranie.pl [dostęp 2012-01-23].
  5. Św. Abp Jan Maksymowicz, Prawosławny kult Maryi, Bożej Rodzicielki, Monaster Ujkowice [dostęp 2012-01-23].
  6. Adam Ciućka, Wspólne spojrzenie na Miriam - Matkę Bożą - perspektywa zielonoświątkowca, Semper Reformada [dostęp 2012-01-23].
  7. Dziewica Maria — co mówi o niej Biblia?, [w:] Watchtower [online], jw.org.
  8. Mt 1,18: Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
  9. C.P. Ceroke: Mary, Blessed Virgin, I (In the Bible). W: New Catholic Encyclopedia. T. 9. s. 335-344.
  10. Por. Ignace de la Potterie SJ, Dziewictwo, w: Słownik Teologii Biblijnej. s. 253-255.
  11. Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, S. Głowa, I. Bieda (red.), wyd. 2, s. 261-262.
  12. Jan Maksymowicz, Prawosławna cześć dla Bogurodzicy [dostęp 2011-11-05].
  13. S. Głowa, I. Bieda (red.), Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, wyd. 2, s. 607, 608.
  14. Polska Społeczność Maryjna - Mariologia: Maryja powiła Jezusa bez bólów, www.maryjni.pl [dostęp 2017-11-15].
  15. Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, S. Głowa, I. Bieda (red.), wyd. 2, s. 263.
  16. Por. (48088) IIIª q. 28 a. 3 co.); przekład polski, t. 25 Bóg-Człowiek Syn Maryi
  17. Ibidem: Derogat Christi perfectioni, qui, sicut secundum divinam naturam unigenitus est patris, tanquam perfectus per omnia filius eius, ita etiam decuit ut esset unigenitus matris, tanquam perfectissimum germen eius
  18. Ibidem:Hic error iniuriam facit spiritui sancto, cuius sacrarium fuit uterus virginalis, in quo carnem Christi formavit, unde non decebat ut de cetero violaretur per commixtionem virilem.
  19. Iidem: Hoc derogat dignitati et sanctitati matris Dei, quae ingratissima videretur si tanto filio contenta non esset; et si virginitatem, quae in ea miraculose conservata fuerat, sponte perdere vellet per carnis concubitum.
  20. Ibidem: Etiam ipsi Ioseph esset ad maximam praesumptionem imputandum, si eam quam, revelante Angelo, de spiritu sancto Deum concepisse cognoverat, polluere attentasset.
  21. Tomasz z Akwinu, Streszczenie teologii, I, 221, s. 166.
  22. Zob. W. Pannenberg: Grundzüge der Christologie. Gütersloch: 1966, s. 148n.
  23. Por. K.H. Schelkle: Teologia Nowego Testamentu. T. 2 – Bóg był w Chrystusie. s. 182..
  24. P. Tillich: Teologia Systematyczna. T. 2. s. 150.
  25. Karl Barth, Church Dogmatics, tom I.2 The Doctrine of the Word of God, Peabody, MA: Hendrikson Publishers, 2010, s. 172–202, ISBN 978-1-59856-442-6.
  26. Karl Barth, Dogmatyka w zarysie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 1994, s. 92–94, ISBN 83-85810-40-4.
  27. Do you believe in the Virgin Birth?, „The Spectator”, 12 grudnia 2007 (ang.).
  28. Maria (matka Jezusa), Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd. 2, Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2001, s. 165–172, ISBN 83-86930-47-0.
  29. Czy Jezus był żonaty? Czy miał rodzeństwo?, [w:] jw.org [online], Watchtower.
  30. Maria, [w:] Wnikliwe poznawanie Pism, tom 1 [online], jw.org, 2006, s. 1260.
  31. Matka Boska vel Bozia, Mariusz Agnosiewicz, Racjonalista.pl
  32. Zobacz także: Illegitimacy of Jesus: A Feminist Theological Interpretation of the Infancy Narratives (Biblical Seminar Series, No 28), Jane Schaberg, ​ISBN 1-85075-533-7​.
  33. zob.np.komentarz do Iz 7,14 w Biblii Tysiąclecia
  34. Bart D. Ehrman, William Lane Craig: Is There Historical Evidence for the Resurrection of Jesus? (ang.). W: College of the Holy Cross, Worcester, Massachusetts [on-line]. bringyou.to, 28 marca, 2006. [dostęp 12 sierpnia, 2010]. Cytat: (w oryginale: Historians can only establish what probably happened in the past, and by definition a miracle is the least probable occurrence. And so, by the very nature of the canons of historical research, we can't claim historically that a miracle probably happened. By definition, it probably didn't. And history can only establish what probably did.)
  35. Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, S. Głowa, I. Bieda (red.), wyd. 2, s. 261-263.
  36. Zob. tekst: Mt 13,55-56 w przekładach Biblii.
  37. Zob. tekst 1Co 9,5 w przekładach Biblii.
  38. Bracia Pańscy. W: Religia. Encyklopedia PWN. T. 2. s. 255.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Bracia Pańscy, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, T. Gadacz, B. Milerski, tom 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 255, ISBN 83-01-14054-2.
 • Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, S. Głowa, I. Bieda (red.), wyd. 2, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1998, ISBN 83-7015-360-7.
 • Raymond E. Brown, Virginal Conception and Bodily Resurrection of Jesus, Geoffrey Chapman, 1973, s. 128, ISBN 0-225-66024-5.
 • Ceroke C.P., Mary, Blessed Virgin, I (In the Bible), [w:] New Catholic Encyclopedia, wyd. 2 (dodruk wyd. z 1967 r.), tom 9, Washington, Columbia D.C. 1981, s. 335-344.
 • Bart D. Ehrman, Craig W.L., Is There Historical Evidence for the Resurrection of Jesus?, [w:] College of the Holy Cross, Worcester, Massachusetts [online], bringyou.to, 28 marca 2006 [dostęp 2010-08-12] (ang.).
 • Ignace de La Potterie, Dziewictwo, [w:] Słownik teologii biblijnej, X. Léon-Dufour (red.), K. Romaniuk, wyd. 4, Poznań: Pallottinum, 1994, s. 253-256, ISBN 83-7014-224-9.
 • Maksymowicz J., Prawosławna cześć dla Bogurodzicy, [w:] Prawosławny kult Maryi, Bożej Rodzicielki [online], Monaster w Ujkowicach [dostęp 2011-11-05].
 • P. Tillich: Teologia Systematyczna. T. 2. Kęty: ANTYK - Marek Derewiecki, 2004, s. 167, seria: Biblioteka Europejska. ISBN 83-88524-94-1.
 • Tomasz z Akwinu, Streszczenie teologii, [w:] Dzieła Wybrane, J. Salij OP, Kęty: ANTYK - Marek Derewiecki, 1999 (Biblioteka Europejska), s. 366, ISBN 83-908047-8-6.
 • K.H. Schelkle, Teologia Nowego Testamentu, tom 2 – Bóg był w Chrystusie, Kraków: Wydawnictwo WAM, 1985, s. 344.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Prawosławna cześć dla Bogurodzicy
 • Jan Lewandowski Czy według Nowego Testamentu Maria nie była Dziewicą?
 • List do Rzymian [Rz lub Rzym] – jeden z listów Nowego Testamentu autorstwa apostoł Pawła. List został napisany najprawdopodobniej pod koniec trzeciej podróży misyjnej apostoła Pawła w Koryncie w latach 57/58 n.e. Adresatem listu była rzymska gmina chrześcijańska. Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (pop. Towarzystwo Strażnica) – korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Arka Przymierza (hebr. אָרוֹן הָבְרִית Aron HaBrit, łac. arca - skrzynia) – obiekt będący dla Żydów jednym z elementów ich przymierza z Bogiem Jahwe.
  Zwiastowanie Pańskie, Zwiastowanie Bogurodzicy – w wyznaniach chrześcijańskich objawienie się Marii Archanioła Gabriela i jego zapowiedź narodzenia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Opis Zwiastowania znajduje się w Ewangelii Św. Łukasza.
  The Spectator – brytyjski tygodnik, będący jednocześnie najstarszym nieprzerwanie wydawanym magazynem angielskojęzycznym (nie mylić z The Spectator – brytyjską gazetą wychodzącą w latach 1711-1714). Profil pisma określa się jako konserwatywny.
  Ambroży z Mediolanu, właśc. Ambrosius Aurelius, cs. Swiatitiel Amwrosij, jepiskop Mediołanskij (ur. ok. 339 w Trewirze , zm. 4 kwietnia 397 w Mediolanie) – arcybiskup Mediolanu, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, Wyznawca, ojciec i doktor Kościoła.
  List do Hebrajczyków [Hbr], List do Żydów [Żyd] – jeden z listów Nowego Testamentu zamieszczany w wydaniach Biblii przed Listami powszechnymi. Imię autora nie jest w liście wymienione i od początku stanowiło kwestię sporną. Przez długie lata autorstwo przypisywano Pawłowi z Tarsu, pogląd ten jest jednak obecnie zarzucony. Również kanoniczność Listu budziła wątpliwości. Obecnie kwestie autorstwa i kanoniczności nie znajdują się w centrum zainteresowań biblistów, poruszane są natomiast zagadnienia takie jak struktura Listu, tło religijno-historyczne i główne wątki myśli teologicznej.
  Nowy Testament (gr. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, on Kainē Diathēkē) – druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej, powstała na przestrzeni 51-96 r. n.e.; stanowi zbiór 27 ksiąg, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich, tradycyjnie datowanych na drugą połowę I wieku; niektórzy bibliści datują część ksiąg również na pierwszą połowę II wieku; główne źródło chrześcijańskiej doktryny i etyki.
  Helwidiusz (IV/V wiek) – łaciński pisarz, uczeń Auksencjusza z Mediolanu i naśladowca Symmacha. Autor wielu pism, w których dowodził m.in. że Maryja po narodzeniu Jezusa współżyła z Józefem i miała z nim inne dzieci, zwane w Ewangelii "braćmi Pana". Poglądy te poddał krytyce Hieronim ze Strydonu w dziele Przeciw Helwidiuszowi o wiecznym dziewictwie błogosławionej Maryi. Podobne, odrzucone przez Kościół poglądy głosili także Jowinian i Bonosus.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.119 sek.