• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziesięcionogi

  Przeczytaj także...
  Dziesięciornice (Decapodiformes) – nadrząd głowonogów z podgromady płaszczoobrosłych (Coleoidea) obejmujący mątwy, mątewki i kałamarnice (kalmary) – zwierzęta bardzo zróżnicowane pod względem wielkości, kształtów i zajmowanych siedlisk. Znanych jest około 450 gatunków. Niektóre (np. strzalikowate, kalmarowate i mątwowate) są poławiane gospodarczo.Astacidea jest rodziną (w nadrodzinie Astacoidea) skorupiaków w grupie dziesięcionogów. Rodzina obejmuje 5 wymarłych nadrodzin, 2 nadrodziny raków (Astacoidea i Parastacoidea), jedną homarów właściwych (Nephropoidea), jedną homarów rafowych (gatunek Enoplometopus) i pewną liczbę gatunków wymarłych znaną ze skamielin.
  Odnóża – parzyste przydatki występujące na tagmach stawonogów. Pełnią funkcje (często związane z lokalizacją): czuciowe, pokarmowe, lokomotoryczne, kopulacyjne, transportowe, przędne. Ilość, budowa i rozmieszczenie odnóży jest ważną cechą taksonomiczną.

  Dziesięcionogi (Decapoda) – rząd skorupiaków wyższych liczący ponad 6000 gatunków z nadrzędu raków właściwych (Eucarida) u których zwykle pierwsza para odnóży krocznych jest przekształcona w duże szczypce. Obejmuje kraby, homary, krewetki, raki oraz kilka mniej znanych rodzin.

  Skorupiaki (Crustacea) – podtyp stawonogów, w większości wodnych. Wiele gatunków wchodzi w skład planktonu. Znanych jest ponad 50 tysięcy gatunków. Badaniem skorupiaków zajmuje się karcynologiaRząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).

  Nazwa pochodzi od pięciu par odnóży krocznych (pereiopody), niekiedy przystosowanych do pływania (pleopody), znajdujących się na tułowiu (pierwsza para może być przekształcona w szczypce). Na przodzie tułowia znajdują się jeszcze trzy pary odnóży tzw szczękonóża (maxillipedes), których zadaniem jest chwytanie pokarmu. Karapaks jest zrośnięty z segmentami tułowiowymi i podzielony bruzdami na mniejsze pola.

  Pancerzowce, skorupiaki wyższe (Malacostraca) – gromada najwyżej uorganizowanych skorupiaków (Crustacea), które mimo znaczących różnic kształtu i wielkości wykazują cechy wspólne:Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

  Klasyfikacja[]

  Klasyfikacja zmieniała się wielokrotnie. Dawniej jako kryterium rozróżniające przyjmowano sposób życia i stosownie do tego wyróżniano Natantia (pływające) i Reptantia (kroczące).

  Dzielą się na:

 • długoodwłokowe (Macrura) – rak, krewetka, homar
 • krótkoodwłokowe (Brachyura) – krab
 • miękkoodwłokowe (Anomura) – pustelnik
 • Według De Grave’a (et al.) przyjęto następującą klasyfikację

  Rząd Decapoda Latreille, 1802
  podrząd Dendrobranchiata Bate, 1888

  Homary (Nephropidae) - rodzina skorupiaków należąca do rzędu dziesięcionogów. Poławiane gospodarczo na dużą skalę. Są źródłem mięsa, zaliczanym do owoców morza.Kraby (Brachyura, z języka greckiego krótki odwłok/ogon) – grupa krótkoodwłokowych skorupiaków z rzędu dziesięcionogów (Decapoda).
 • nadrodzina Penaeoidea Rafinesque, 1815
 • nadrodzina Sergestoidea Dana, 1852
 • podrząd Pleocyemata Burkenroad, 1963

 • infrarząd Stenopodidea Claus, 1872
 • infrarząd Caridea Dana, 1852 — krewetka właściwa
 • nadrodzina Pleopteryxoidea Schweigert & Garassino, 2006
 • nadrodzina Procaridoidea Chace & Manning, 1972
 • nadrodzina Galatheacaridoidea Vereshchaka, 1997
 • nadrodzina Pasiphaeoidea Dana, 1852
 • nadrodzina Oplophoroidea Dana, 1852
 • nadrodzina Atyoidea de Haan, 1849
 • nadrodzina Bresilioidea Calman, 1896
 • nadrodzina Nematocarcinoidea Smith, 1884
 • nadrodzina Psalidopodoidea Wood-Mason & Alcock, 1892
 • nadrodzina Stylodactyloidea Bate, 1888
 • nadrodzina Campylonotoidea Sollaud, 1913
 • nadrodzina Palaemonoidea Rafinesque, 1815
 • nadrodzina Alpheoidea Rafinesque, 1815
 • nadrodzina Processoidea Ortmann, 1890
 • nadrodzina Pandaloidea Haworth, 1825
 • nadrodzina Physetocaridoidea Chace, 1940
 • nadrodzina Crangonoidea Haworth, 1825
 • infrarząd Eryonoidea de Haan, 1841
 • infrarząd Astacidea Latreille, 1802
 • nadrodzina Palaeopalaemonoidea Brooks, 1962
 • nadrodzina Enoplometopoidea de Saint Laurent, 1988
 • nadrodzina Nephropoidea Dana, 1852
 • nadrodzina Astacoidea Latreille, 1802
 • nadrodzina Parastacoidea Huxley, 1879
 • infrarząd Glypheidea Winckler, 1882
 • nadrodzina Glypheoidea Winkler, 1883
 • nadrodzina Erymoidea Van Straelen, 1924
 • infrarząd Axiidea de Saint Laurent, 1979
 • infrarząd Gebiidea de Saint Laurent, 1979
 • infrarząd Achelata Scholtz & Richter, 1995
 • infrarząd Polychelida Scholtz & Richter, 1995
 • infrarząd Anomura MacLeay, 1838
 • nadrodzina Aegloidea Dana, 1852
 • nadrodzina Galatheoidea Samouelle, 1819
 • nadrodzina Hippoidea Latreille, 1825
 • nadrodzina Kiwaoidea Macpherson, Jones & Segonzac, 2005
 • nadrodzina Lithodoidea Samouelle, 1819
 • nadrodzina Lomisoidea Bouvier, 1895
 • nadrodzina Paguroidea Latreille, 1802
 • infrarząd Brachyura Latreille, 1802
 • sekcja Dromiacea de Haan, 1833
 • nadrodzina Dakoticancroidea Rathbun, 1917
 • nadrodzina Dromioidea de Haan, 1833
 • nadrodzina Eocarcinoidea Withers, 1932
 • nadrodzina Glaessneropsoidea Patrulius, 1959
 • nadrodzina Homolodromioidea Alcock, 1900
 • nadrodzina Homoloidea de Haan, 1839
 • sekcja Raninoida De Haan, 1839
 • sekcja Cyclodorippoida Ortmann, 1892
 • sekcja Eubrachyura de Saint Laurent, 1980
 • nadrodzina Aethroidea Dana, 1851
 • nadrodzina Bellioidea Dana, 1852
 • nadrodzina Bythograeoidea Williams, 1980
 • nadrodzina Calappoidea Milne Edwards, 1837
 • nadrodzina Cancroidea Latreille, 1802
 • nadrodzina Carpilioidea Ortmann, 1893
 • nadrodzina Cheiragonoidea Ortmann, 1893
 • nadrodzina Componocancroidea Feldmann, Schweitzer & Green, 2008
 • nadrodzina Corystoidea Samouelle, 1819
 • nadrodzina Dairoidea Serène, 1965
 • nadrodzina Dorippoidea MacLeay, 1838
 • nadrodzina Eriphioidea MacLeay, 1838
 • nadrodzina Gecarcinucoidea Rathbun, 1904
 • nadrodzina Goneplacoidea MacLeay, 1838
 • nadrodzina Hexapodoidea Miers, 1886
 • nadrodzina Leucosioidea Samouelle, 1819
 • nadrodzina Majoidea Samouelle, 1819
 • nadrodzina Orithyioidea Dana, 1852
 • nadrodzina Palicoidea Bouvier, 1898
 • nadrodzina Parthenopoidea MacLeay, 1838
 • nadrodzina Pilumnoidea Samouelle, 1819
 • nadrodzina Portunoidea Rafinesque, 1815
 • nadrodzina Potamoidea Ortmann, 1896
 • nadrodzina Pseudothelphusoidea Ortmann, 1893
 • nadrodzina Pseudozioidea Alcock, 1898
 • nadrodzina Retroplumoidea Gill, 1894
 • nadrodzina Trapezioidea Miers, 1886
 • nadrodzina Trichodactyloidea H. Milne Edwards, 1853
 • nadrodzina Xanthoidea MacLeay, 1838
 • nadrodzina Cryptochiroidea Paulson, 1875
 • nadrodzina Grapsoidea MacLeay, 1838
 • nadrodzina Ocypodoidea Rafinesque, 1815
 • nadrodzina Pinnotheroidea de Haan, 1833
 • Zobacz też[]

 • dziesięciornice
 • Przypisy

  1. Sammy De Grave, N. Dean Pentcheff, Shane T. Ahyong et al.. A classification of living and fossil genera of decapod crustaceans. „Raffles Bulletin of Zoology”. Suppl. 21, s. 1–109, 2009 (ang.). 
  Ocypodoidea – nadrodzina skorupiaków dziesięcionogich, których nazwa wywodzi się od rodzaju Ocypode i zawiera różne gatunki krabów zaliczanych do następujących rodzin:Szczękonóża (łac. maxillipedes) – zmodyfikowane, parzyste odnóża tułowiowe skorupiaków i pareczników służące do aktywnego chwytania pokarmu. Występują w liczbie 1–3 par na przednich segmentach tułowia. U pancerzowców pojawiają się już w stadium żywika.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rakowate (Astacidae) - rodzina skorupiaków (Crustacea) z rzędu dziesięcionogów (Decapoda). Należą do nadrodziny Astacoidea, w skład której wchodzą rodziny Astacidae i Cambaridae (rak pręgowaty).
  Portunoidea - nadrodzina skorupiaków dziesięcionogich zawierająca różne gatunki krabów zaliczanych do następujących rodzin:
  Krewetki, krewetki właściwe (Caridea) – morskie i słodkowodne skorupiaki zaliczane do podrzędu Pleocyemata z rzędu dziesięcionogów. Zwyczajową nazwą krewetki określana jest też zaliczana do Caridea nadrodzina Palaemonoidea. Opisano około 2500 gatunków klasyfikowanych w kilkunastu nadrodzinach. Wiele z nich poławia się w celach konsumpcyjnych.
  Pustelniki (Paguroidea) - nadrodzina skorupiaków z rzędu dziesięcionogów miękkoodwłokowych (Anomura). Potocznie bywają nazywane rakami pustelnikami lub (zwłaszcza w literaturze anglosaskiej) krabami pustelnikami.
  Miękkoodwłokowce, miernoodwłokowe, miękkoodwłokowe (Anomura) – infrarząd pancerzowców z rzędu dziesięcionogów. Grupa różnorodna morfologicznie i ekologicznie. Zasiedlają głównie wody słone, ale także słodkie i środowiska lądowe. Analizy filogenetyczne wskazują, że pojawiły się już w permie, natomiast szczątki znane są od triasu. Dotąd opisano ponad 2700 gatunków.
  Kraby (Brachyura, z języka greckiego krótki odwłok/ogon) – grupa krótkoodwłokowych skorupiaków z rzędu dziesięcionogów (Decapoda).
  Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.