• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziennik - prasa

  Przeczytaj także...
  Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.Gazeta – rodzaj wydawnictwa ciągłego, czasopismo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie (dziennik) – w rozumieniu wszystkich dni roboczych.
  Periodyk (fr. périodique) – czasopismo o regularnej częstotliwości ukazywania się (np. dziennik, tygodnik, miesięcznik, kwartalnik, rocznik). Ze względu na to, że część czasopism wydawana jest regularnie, periodyk jest w praktyce synonimem czasopisma.

  Dziennik – zbiór publikacji prasowych ukazujący się codziennie. Najczęściej dzienniki nie ukazują się w niedziele i święta. Pierwszy dziennik powstał pod auspicjami Gajusza Cezara z rodu Julii i wydawany był na papirusie.

  Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem prasowym (Ustawa – Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24)), dziennik jest to „ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu".

  Związek Kontroli Dystrybucji Prasy – organizacja wydawców, agencji reklamowych i ogłoszeniodawców, zajmująca się zbieraniem i weryfikowaniem danych o dystrybucji i sprzedaży prasy.

  Największe dzienniki ogólnopolskie[]

  Najbardziej rozpowszechnione (dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy za luty 2010):

  Największe dzienniki regionalne[]

  Najbardziej rozpowszechnione (dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy za luty 2010):

  Zobacz też[]

 • gazeta
 • tygodnik
 • dwutygodnik
 • miesięcznik
 • Linki zewnętrzne[]

 • Jak zarejestrować dziennik lub czasopismo • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.