• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dzielnice Katowic

  Przeczytaj także...
  Joanna Tofilska (ur. 29 czerwca 1979 w Katowicach) – polski historyk i muzealnik, od 2003 pracownik Działu Historii Muzeum Historii Katowic (od 2011 kierownik tego działu). Specjalizuje się głównie w historii Górnego Śląska, a w szczególności Katowic; autorka i współautorka publikacji o tym mieście. Alfabet (nazwa pochodzi od starogreckich nazw pierwszych liter alfabetu: alfa i beta) – najpopularniejszy system zapisywania mowy. Terminu używany w trzech głównych, powiązanych ze sobą i niekiedy mylonych znaczeniach, co jest źródłem licznych nieporozumień w dziedzinie historii i teorii pisma, oraz w jednym znaczeniu pochodnym. Piąty sens obejmuje użycie niepoprawne, czyli nazywanie "alfabetami" systemów nie będących nimi (pseudoalfabetów).
  Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).
  Jednostki pomocnicze miasta Katowice
  Tablica z nazwą jednostki na budynku przy ul. Wiosny Ludów 24

  Katowice od 29 września 1997 są podzielone na 22 jednostki pomocnicze, zgrupowane w pięciu zespołach dzielnic:

  Podział administracyjny miasta nie jest tożsamy z historycznym podziałem na dzielnice, stanowiące niegdyś osobne byty administracyjne (gminy i miasta). Istnieją przypadki, gdy w skład jednej jednostki pomocniczej wchodzą dwie dzielnice (np. jednostka pomocnicza Wełnowiec-Józefowiec, jednostka pomocnicza Szopienice-Burowiec, jednostka pomocnicza Ligota-Panewniki, jednostka pomocnicza Piotrowice-Ochojec).

  Sylwester Jan Fertacz (ur. 21 października 1950) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykładowca akademicki i w latach 2011–2018 kierownik Zakładu Historii Najnowszej 1918–1945 Instytutu Historii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Lech Szaraniec (ur. 1940) − organizator i twórca restytuowanego po latach Muzeum Śląskiego w Katowicach, jego emerytowany dyrektor, autor licznych publikacji dotyczących historii i kultury Górnego Śląska, malarz i poeta, doktor nauk humanistycznych, fotograf i zbieracz przedwojennych pocztówek.

  Lista jednostek pomocniczych i dane statystyczne[ | edytuj kod]

 • Nazwy jednostek pomocniczych po reformie administracyjnej z 29 września 1997 roku
 • Powierzchnia w km²
 • Ludność w tysiącach; stan na 2002 rok
 • Części miasta niezależnie od statusu administracyjnego[ | edytuj kod]

  Mapa historycznych osad Katowic

  Oprócz oficjalnego podziału administracyjnego na jednostki pomocnicze i zespoły dzielnic widocznego powyżej, silnie ugruntowany jest zarys historycznych części miasta. Poniżej znajduje się alfabetyczna lista dzielnic, osiedli i kolonii Katowic, niezależnie od oficjalnego podziału administracyjnego.

  Antoni Steuer (ur. 10 czerwca 1954 roku w Rudzie Śląskiej) – polski historyk, specjalizuje się głównie w historii sportu na Górnym Śląsku, a także w biografistyce.Kolonia – w polskim prawie jednostka osadnicza powstała w wyniku ekspansji miejscowości na terenach oddalonych od wcześniej istniejącej zabudowy, w szczególności kolonia miasta lub wsi. Na Warmii, Mazurach i Pomorzu często określana mianem wybudowanie (powstawały głównie po separacji gruntów wiejskich).
 • Zależnie od źródła podany jest rok albo wiek pierwszej wzmianki, albo założenia.
 • Informuje, na terenie jakiej albo jakich dzisiejszych dzielnic dana część miasta leży.
 • Pierwsza wzmianka o Kuźnicy Boguckiej, zalążka dzisiejszego centrum Katowic. Pojawiła się w tekście wyroku sądu kurii biskupiej w Krakowie.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rada Miasta Katowic: Uchwała NR XLVI/449/97 (pol.). 1997-09-29. [dostęp 2010-02-07].pdf.
  2. Lech Szaraniec: Osady i osiedla Katowic. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2010, s. 5-7. ISBN 978-83-7164-636-2.
  3. Antoni Barciak, Ewa Chojecka, Sylwester Fertacz (red.): Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. T. 1. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2012, s. 43, 530.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Joanna Tofilska, Antoni Steuer: Osady i osiedla. W: Antoni Barciak, Ewa Chojecka, Sylwester Fertacz (red.): Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. T. 2. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2012, s. 662-682.
 • Lech Szaraniec: Osady i osiedla Katowic. Katowice: "Śląsk", 1980. ISBN 83-216-0147-2.
 • Lech Szaraniec: Osady i osiedla Katowic. Katowice: Oficyna "Artur", 1996. ISBN 83-905115-0-9.
 • Jerzy Moskal: ... Bogucice, Załęże et nova villa Katowice - Rozwój w czasie i przestrzeni. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1993. ISBN 83-85831-35-5.
 • Ulica Wiosny Ludów w Katowicach − jedna z ulic w katowickiej dzielnicy Szopienice-Burowiec. Łączy Szopienice z Szabelnią. Prowadzi do granicy z Mysłowicami. Wzdłuż całego biegu drogi zlokalizowane są tory tramwajowe. Przedłużeniem drogi w Mysłowicach jest ul. Bernarda Świerczyny.Katowice (niem. Kattowitz, śl. Katowicy, czes. Katovice) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego, dawniej województwa katowickiego, główny ośrodek Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Z liczbą 307 233 mieszkańców jest 10. miastem w kraju pod względem liczby ludności i 11. pod względem powierzchni, mając prawie 165 km².
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.