• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dzielnica II Grzegórzki

  Przeczytaj także...
  Osiedle Oficerskie – osiedle w Krakowie wchodzące w skład Dzielnicy II Grzegórzki, niestanowiące jednostki pomocniczej niższego rzędu w ramach dzielnicy.Grzegórzki – dawna wieś podkrakowska umiejscowiona na lewym brzegu Starej Wisły. Wchodzi w skład Dzielnicy II Grzegórzki, na wschód od centrum miasta.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Dzielnica II Grzegórzkidzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Kraków. Nazwa pochodzi od wsi Grzegórzki, włączonej w 1910 r. do miasta. Do 1990 r. w dzielnicy Śródmieście. Przewodniczącą zarządu dzielnicy jest Małgorzata Ciemięga.

  Śródmieście - część Krakowa. Do 1990 r. administracyjna dzielnica Krakowa. Jej obszar pokrywa się z granicami obecnych dzielnic: Dzielnicy I Stare Miasto, Dzielnicy II Grzegórzki i Dzielnicy III Prądnik Czerwony. W tej dzielnicy znajdują się główne zabytki architektoniczne Krakowa. Jest to również centrum handlu w mieście. W tej części miasta przeważają kamienice jako obiekty mieszkalne (ok. 90%). Ludność - 125 tys., powierzchnia - 18,1 km². W Śródmieściu znajdują się jedne z naważniejszych urzędów miejskich i wojewódzkich oraz konsulaty.Dzielnica III Prądnik Czerwony – dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Kraków. Do 1990 r. wchodziła w skład dzielnicy Śródmieście.

  Siedziba zarządu[]

  Aleja Ignacego Daszyńskiego 22, 31-537 Kraków Telefon: 12 431 2500

  Demografia[]

  W związku z postępującą suburbanizacją liczba mieszkańców Grzegórzek systematycznie maleje.

  Osiedla i zwyczajowe jednostki urbanistyczne[]

 • Dąbie
 • Grzegórzki
 • Olsza
 • Osiedle Oficerskie
 • Wesoła
 • Granice dzielnicy[]

 • z Dzielnicą XIII graniczy na odcinku – od ujścia rzeki Białuchy do rzeki Wisły w kierunku zachodnim środkiem rzeki Wisły do przecięcia z linią kolejową Kraków – Tarnów,
 • z Dzielnicą I graniczy na odcinku – od skrzyżowania linii kolejowej Kraków – Tarnów z rzeką Wisłą na północ zachodnią stroną linii kolejowej Kraków – Tarnów do skrzyżowania z ul. Lubicz, dalej w kierunku wschodnim północną stroną ul. Lubicz do skrzyżowania z ul. Bosacką, następnie w kierunku północnym wschodnią stroną ul. Bosackiej do skrzyżowania z ul. Lubomirskiego, dalej na wschód południową stroną ul. Lubomirskiego do skrzyżowania z ul. Rakowicką i dalej na północ zachodnią stroną ul. Rakowickiej do przecięcia z kolejową obwodnicą towarową,
 • z Dzielnicą III graniczy na odcinku – od skrzyżowania kolejowej obwodnicy towarowej z ul. Rakowicką w kierunku południowo-wschodnim, wschodnią stroną kolejowej obwodnicy towarowej do przecięcia z ul. Mogilską i dalej na północny wschód, północną stroną Al. Jana Pawła II do przedłużenia zachodniej granicy działki nr 30/5 na której stoi budynek nr 115 – w tym miejscu przecina Al. Jana Pawła II do zachodniego narożnika działki nr 30/5, dalej na południe zachodnią granicą działki nr 30/5 do obiektu Policji (działka nr 31/1), dalej na wschód wzdłuż ogrodzenia obiektu Policji do styku z działką 30/4, dalej na południowy wschód granicą pomiędzy działką nr 31/1 (obiekt Policji), a działkami nr 30/4 i 29/2. W punkcie styku granic pomiędzy działkami nr 31/1, 29/2 i 29 zmienia kierunek na północny i biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 29/2 do ul. Szenwalda, dalej południową stroną ul. Szenwalda do przedłużenia granic działek 23, 24, 27 i 28 w kierunku północnym i dalej w kierunku południowo-wschodnim granicą działek nr: 23, 24, 27 i 28, do południowego narożnika działki nr 28,
 • z Dzielnicą XIV graniczy na odcinku – od południowego narożnika działki nr 28 w kierunku południowo-wschodnim granicą zachodnią Parku Lotników Polskich (granica pomiędzy obrębami Nr 16 i 52) do Al. Pokoju, następnie w kierunku zachodnim północną stroną Al. Pokoju do skrzyżowania z rzeką Białuchą, dalej na południe wschodnią stroną rzeki Białuchy do jej ujścia do rzeki Wisły.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona Internetowa Dzielnicy II
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy w 2014 r.
 • Dzielnica XIV Czyżyny – dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Kraków. Do 1990 r. wchodziła w skład dzielnicy Nowa Huta.Dzielnica I Stare Miasto – dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Kraków. Do 1990 r. wchodziła w skład dzielnicy Śródmieście.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Suburbanizacja (ang. suburb – przedmieście) – jedna z faz rozwoju miasta, polegająca na wyludnianiu się centrum i rozwoju strefy podmiejskiej. Wynikiem suburbanizacji jest rozwój infrastruktury (zabudowa mieszkaniowa, punkty handlowo-usługowe, połączenia komunikacyjne) na obszarach podmiejskich oraz tworzenie się tzw. miast-sypialni, których mieszkańcy dojeżdżają do pracy w centrum miasta.
  Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).
  Dąbie – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy II Grzegórzki. Jedna ze starszych części Krakowa, oficjalnie przyłączona do miasta dopiero w 1911 roku. Na osiedlu dominuje zabudowa mieszkalna (podłużne czteropiętrowe oraz dziesięciopiętrowe bloki).
  Wesoła – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy II Grzegórzki. Położona jest pomiędzy Starym Miastem na zachodzie, Warszawskim na północy, Grzegórzkami na wschodzie oraz Kazimierzem i Stradomiem na południu. Dawna VI dzielnica katastralna Krakowa. Granicami Wesołej są ulice: św. Gertrudy, Westerplatte, Pawia, tunel tramwajowy pod Dworcem Głównym, Wita Stwosza, Lubomirskiego, al. Powstania Warszawskiego, południowa część Ogrodu Botanicznego, Śniadeckich, Grzegórzecka, Dietla, Sarego. Osią przedmieścia był dawny trakt handlowy z Krakowa przez Mogiłę do Sandomierza i na Ruś czyli dzisiejsza ulica Kopernika.
  Aleja Ignacego Daszyńskiego (pot. Planty Daszyńskiego) – aleja w Krakowie w dzielnicy Grzegórzki ukształtowana w latach dwudziestych XX w. po zasypaniu koryta Starej Wisły. Leży na przedłużeniu ulicy Józefa Dietla, w nawiązaniu do której powstała kompozycja jej założenia urbanistycznego charakteryzująca się centralnym pasem zieleni, dwiema jezdniami i zabudową w pierzejach. Kończy się na bulwarze wiślanym.
  Olsza – dawna wieś zlokalizowana w Dolinie Prądnika, ok. 3 km na północny wschód od centrum Krakowa, obecnie w granicach Krakowa, wchodzi w skład Dzielnicy II Grzegórzki i Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
  Dzielnica XIII Podgórze – dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Kraków. Do 1990 r. wchodziła w skład dzielnicy Podgórze.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.