• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dzielenie czasu

  Przeczytaj także...
  Wątek (ang. thread) – część programu wykonywana współbieżnie w obrębie jednego procesu; w jednym procesie może istnieć wiele wątków.Intel 80386 – 32-bitowy procesor opracowany przez firmę Intel, zaprezentowany w 1985 roku. Później odpowiedniki tego procesora produkowały również firmy AMD oraz Cyrix (VIA).
  Wieloprocesorowy system komputerowy jest systemem komputerowym, w którym do dyspozycji jest więcej niż jeden procesor.

  Dzielenie czasu lub podział czasu – mechanizm pozwalający na jednoczesne wykonywanie wielu zadań (zwykle dotyczy procesów, czasem również wątków) w obrębie jednego procesora (lub rdzenia w przypadku procesorów wielordzeniowych) w pewnej umownej jednostce czasu.

  Za mechanizm dzielenia czasu odpowiedzialny jest planista. Decyduje on o kolejności przełączania zadań oraz o wyznaczaniu okresu, na jaki danemu zadaniu przydziela się procesor. Takie postępowanie może sprawiać wrażenie równoległego wykonywania tychże zadań − przy czym każde z nich ma do dyspozycji tylko część, uzależnioną od planisty, mocy obliczeniowej procesora. Aby mechanizm dzielenia czasu funkcjonował właściwie, konieczne jest zapewnienie możliwości wywłaszczania zadań, co w przypadku komputerów PC było zaimplementowane dopiero w 32-bitowym trybie chronionym procesora Intel 80386.

  Inwersja priorytetów – zjawisko mogące występować w wielozadaniowych systemach operacyjnych takie, że w danej chwili wykonuje się inne zadanie niż powinno się wykonywać zgodnie z regułami algorytmu szeregowania.Komunikacja międzyprocesowa (ang. Inter-Process Communication — IPC) – umowna nazwa zbioru sposobów komunikacji pomiędzy procesami systemu operacyjnego.

  W przypadku wieloprocesorowych systemów komputerowych albo procesorów wielordzeniowych zadania mają do dyspozycji więcej niż jeden procesor/rdzeń wykonawczy i w takim wypadku mogą rzeczywiście wykonywać się jednocześnie.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • wielowątkowość
 • IPC
 • przełączanie kontekstu
 • inwersja priorytetów
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Programowanie współbieżne i rozproszone (materiały dydaktyczne MIMUW na studia informatyczne II stopnia) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Algorytm szeregowania (ang. scheduler - planista) to algorytm rozwiązujący jedno z najważniejszych zagadnień informatyki - jak rozdzielić czas procesora i dostęp do innych zasobów pomiędzy zadania, które w praktyce zwykle o te zasoby konkurują.
  Przełączanie kontekstu, przełączanie zadań – proces zachowywania i odtwarzania stanu procesora (kontekstu), by wiele procesów mogło dzielić zasoby pojedynczego procesora. Przełączanie kontekstu polega na przydzielaniu procesorowi kolejnych zadań i jest ważną cechą wielozadaniowego systemu operacyjnego. Z reguły przełączanie kontekstu jest zadaniem intensywnym obliczeniowo i wiele czasu przy projektowaniu systemów operacyjnych poświęca się na optymalizację tego zadania.
  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (WMIM UW, MIMUW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunkach:
  Rdzeń procesora (rdzeń fizyczny) – fizyczna część procesora odpowiedzialna za wykonywanie operacji obliczeniowych. W przeszłości wszystkie procesory dla użytkowników indywidualnych składały się z jednego rdzenia. Obecnie, aby zwiększyć wydajność procesora, zwiększa się ilość rdzeni.
  Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.
  Wywłaszczenie – technika używana w środowiskach wielozadaniowych, w której algorytm szeregujący (scheduler) może wstrzymać aktualnie wykonywane zadanie (np. proces lub wątek), aby umożliwić działanie innemu. Dzięki temu rozwiązaniu zawieszenie jednego procesu nie powoduje blokady całego systemu operacyjnego. W systemach bez wywłaszczenia zadania jawnie informują scheduler, w którym momencie chcą umożliwić przejście do innych zadań. Jeżeli nie zrobią tego w odpowiednim czasie, system zaczyna działać bardzo wolno. Oprócz tego wywłaszczanie umożliwia szczegółowe określanie czasu, w jakim dany proces może korzystać z procesora. Wywłaszczanie w niektórych systemach operacyjnych może dotyczyć nie tylko programów, ale także samego jądra – przykładem takiego systemu jest Linux.
  Proces – jedno z podstawowych pojęć w informatyce, definiowane jako egzemplarz wykonywanego programu. Każdy nowo powstały proces otrzymuje unikatowy numer, który go jednoznacznie identyfikuje, tzw. PID (od (ang.) process identifier).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.