• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dzielec - 650 m

  Przeczytaj także...
  Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).Przełęcz Wielki Drogi – znajdująca się na wysokości 569 m n.p.m. przełęcz w Beskidzie Wyspowym pomiędzy Wierzbanowską Górą (770 m), a niewybitnym szczytem Szklarnia (586 m). Przez przełęcz biegnie droga wojewódzka nr 964. Południowo-wschodnie zbocza pod przełęczą opadają do wsi Kasina Wielka, po przeciwnej stronie do wsi Wierzbanowa i Przenosza. W rejonie przełęczy i od strony Kasiny Wielkiej las dochodzi do samej drogi, ograniczając widoki, od północnej strony pola uprawne odsłaniają widoki. Szczególnie dobrze widać stąd pobliski Ciecień, Pieninki Skrzydlańskie i leżącą w kotlinie Skrzydlną. Na dalszym planie widoczna jest Kostrza, Kamionna i zarys Pasma Łososińskiego. Na przełęczy skrzyżowanie szlaków turystycznych.
  Skrzydlna – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Dobra. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.

  Dzielec (650 m) – niewielkie wzniesienie w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się pomiędzy Śnieżnicą a Szklarnią. Wznosi się nad miejscowościami Kasina Wielka i Skrzydlna. Należące do Skrzydlnej stoki północno-wschodnie znajdują się w zlewni Stradomki, stoki południowo-zachodnie w zlewni Kasinianki.

  Stradomka – rzeka będąca prawobrzeżnym dopływem Raby, do której wpada na jej 40,8 kilometrze biegu. Najdalsze źródła Stradomki znajdują się w Beskidzie Wyspowym, na północnych stokach Śnieżnicy. Rzeka płynie następnie w ogólnym kierunku północnym przez Pogórze Wiśnickie, a jej całkowita długość wynosi ponad 40 km. Większymi dopływami są: Sawka, Tarnawka, Potok Sanecki i Polanka (wszystkie prawobrzeżne). W górnej części swojego biegu ma charakter rzeki górskiej. Jej średni spadek wynosi 1,2%, co jest dużą wartością. Powierzchnia całej zlewni Stradomki wynosi 361,8 km².Kasinianka – potok, prawy dopływ Raby. Czasami bywa nieprawidłowo nazywana Kasinką lub Kasińczanką. Cała zlewnia Kasinianki znajduje się na obszarze Beskidu Wyspowego. Ma źródła pod zachodnimi stokami Przełęczy Gruszowiec, na wysokości około 650 m n.p.m. Spływa z nich w zachodnim kierunku pomiędzy Śnieżnicą a Ćwilinem, a następnie w północnym kierunku pomiędzy Śnieżnicą i Lubogoszczem. W Kasinie Wielkiej zmienia kierunek znów na zachodni przepływając doliną pomiędzy Lubogoszczem a Wierzbanowską Górą, Lubomirem i Kiczorą . W Kasince Małej na wysokości około 360 m n.p.m. uchodzi do Raby, w miejscu o współrzędnych 49°42′27″N 20°01′55″E/49,707500 20,031944.

  Ma dwa wierzchołki. Wyższy (południowo-wschodni) ma wysokość 650 m. Cały niemal Dzielec jest zalesiony, jedynie dolna część stoków zajęta jest przez pola uprawne Skrzydlnej i Kasiny Wielkiej. Przez przełęcz między Dzielcem a Szklarnią prowadzi droga z Kasiny Wielkiej do Skrzydlnej.

  Przełęcz Jaworzyce – przełęcz znajdująca się pomiędzy Wierzbanowską Górą (778 m n.p.m.), a Lubomirem (904 m n.p.m.) w Paśmie Lubomira i Łysiny. Według autorów niektórych przewodników turystycznych jest to równocześnie przełęcz pomiędzy Beskidem Wyspowym (do którego należy Wierzbanowska Góra), a Beskidem Makowskim, do którego należy Pasmo Lubomira i Łysiny. Jednak według uznanej powszechnie regionalizacji fizycznogeograficznej Karpat opracowanej przez Jerzego Kondrackiego całe Pasmo Lubomira i Łysiny należy do Beskidu Wyspowego, przełęcz ta jest więc jego wewnętrzną przełęczą. Istnieją też zasadnicze różnice w nazewnictwie. Dawniej Przełęcz Jaworzyce nazywana była Wierzbanowską Przełęczą, obecnie nazwę tę nosi inna przełęcz (pomiędzy Wierzbanowską Górą a Cietniem).Wierzbanowska Góra – szczyt Beskidu Wyspowego znajdujący się między Przełęczą Jaworzyce oddzielającą go od Lubomira (904 m) a Przełęczą Wielkie Drogi (569 m) oddzielająca go od niskiego wzniesienia Szklarnia (586 m). Od sąsiadującego na północ pasma Ciecienia (829 m) oddzielony jest głęboką Wierzbanowską Przełęczą (596 m). Na mapie Geoportalu Wierzbanowska Góra ma wysokość 770 m, na turystycznej mapie Compass 778 m.

  Szlaki turystyki pieszej[ | edytuj kod]

  szlak turystyczny czerwony czerwony: MyślenicePasmo Lubomira i ŁysinyPrzełęcz JaworzyceWierzbanowska Góraprzełęcz Wielkie Drogi – Dzielec – Kasina Wielka. Czas przejścia całej trasy ok. 8.15 godz (w drugą stronę 7 h)

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Geoportal. [dostęp 2010-07-15].
  2. Beskid Wyspowy 1:50 000. Mapa turystyczna. Kraków: Wyd. Compass, 2006. ISBN 83-89165-86-4.
  Panorama z Kasiny Wielkiej
  Panorama z Kasiny Wielkiej
  Szklarnia (586 m) – niewielkie wzniesienie w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się pomiędzy Przełęczą Wielkie Drogi oddzielającą go od Wierzbanowskiej Góry (770 m) a Dzielcem (650 m). Wznosi się nad miejscowościami Kasina Wielka i Przenosza. Wierzchołek Szklarni jest zalesiony, ale dolne części stoków południowych i północnych są bezleśne, zajęte przez pola uprawne tych miejscowości. Po zachodniej stronie Szklarni, przez przełęcz Wielkie Drogi poprowadzono drogę wojewódzką nr 964, po stronie wschodniej odchodzącą od niej lokalną drogę do Skrzydlnej.Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Myślenice – miasto powiatowe w woj. małopolskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Myślenice. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej.
  Kasina Wielka – wieś w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, gminie Mszana Dolna. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie nowosądeckim.
  Pasmo Lubomira i Łysiny – pasmo górskie, które według regionalizacji Kondrackiego należy do Beskidu Wyspowego, zaś na mapach i w przewodnikach turystycznych czasami zaliczane jest do Beskidu Makowskiego, a czasami do Beskidu Myślenickiego (ta nazwa jest nieoficjalna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.