• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Oziaty (błr. Азяты; ros. Остромечево, hist. Wereszczaki) – agromiasteczko na Białorusi, w rejonie żabineckim obwodu brzeskiego, około 14 km na południowy wschód od Żabinki, siedziba sielsowietu.Skarbiec (biał. Скарбец, ros. Скарбец) – były majątek i folwark, obecnie uroczysko na Białorusi, w rejonie wołkowyskim obwodu grodzieńskiego, około 23 km na południowy wchód od Wołkowyska, między wsiami Siewoszki (biał. Севашки) i Koniuchy (biał. Конюхи).

  Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej – dzieło Romana Aftanazego, opisujące w 11 tomach historię około 1500 polskich pałaców i dworów oraz ich właścicieli na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej w granicach sprzed 1772 roku. Pierwsze wydanie pod tytułem Materiały do dziejów rezydencji ukazało się w latach 1986-1993 nakładem Instytutu Sztuki PAN. Drugie, rozszerzone i pod zmienionym tytułem Dzieje rezydencji na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, opublikowane zostało w latach 1991-1997 przez Ossolineum.

  Biżerewicze (błr. Біжаравічы; ros. Бижеревичи) – wieś na Białorusi, w rejonie pińskim obwodu brzeskiego, około 25 km na wschód od Pińska.Wołczyn (białor. Воўчын) – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim Białorusi; do 1945 w Polsce, w województwie poleskim, w powiecie brzeskim, siedziba gminy Wołczyn.

  Spis treści

 • 1 Przygotowania przed 1939 rokiem
 • 2 Prace badawcze po wojnie
 • 3 Wydanie dzieła
 • 3.1 Tom I
 • 3.1.1 Województwo mińskie
 • 3.1.2 Województwo mścisławskie
 • 3.1.3 Województwo połockie
 • 3.1.4 Województwo witebskie
 • 3.2 Tom II
 • 3.2.1 Województwo brzeskolitewskie
 • 3.2.2 Województwo nowogródzkie
 • 3.3 Tom III
 • 3.3.1 Województwo trockie
 • 3.3.2 Księstwo Żmudzkie
 • 3.3.3 Inflanty Polskie
 • 3.3.4 Księstwo Kurlandzkie
 • 3.4 Tom IV
 • 3.4.1 Województwo wileńskie
 • 3.4.2 uzupełnienia tomów I-IV
 • 3.5 Tom V - Województwo wołyńskie
 • 3.6 Tom VI
 • 3.6.1 Województwo bełskie
 • 3.6.2 Ziemia chełmska województwa ruskiego
 • 3.7 Tom VII
 • 3.7.1 Ziemia halicka województwa ruskiego
 • 3.7.2 Ziemia lwowska województwa ruskiego
 • 3.8 Tom VIII
 • 3.8.1 Ziemia przemyska województwa ruskiego
 • 3.8.2 Ziemia sanocka województwa ruskiego
 • 3.9 Tom IX
 • 3.9.1 Województwo podolskie
 • 3.10 Tom X
 • 3.10.1 Województwo bracławskie
 • 3.11 Tom XI
 • 3.11.1 Województwo kijowskie
 • 3.11.2 uzupełnienia do tomów I-X
 • 4 Nagrody
 • 5 Dostępność
 • 6 Przypisy
 • 7 Bibliografia
 • Połoneczka (biał. Паланечка) – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim. Znajdował się tu jeden z majątków rodziny Radziwiłłów.Hieronimowo – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Michałowo. Obowiązki sołtysa pełni Andrzej Tarasewicz.

  Przygotowania przed 1939 rokiem[]

  Na początku lat 30. kilkunastoletni Roman Aftanazy został zaproszony na wakacje do majątku Nowoszczyce na Polesiu, należącego do Marii ze Smolków Ordziny (z tej rodziny pochodził Napoleon Orda), wnuczki znanego działacza galicyjskiego Franciszka i córki historyka, prof. Stanisława Smolki. Trafił tam dzięki zaproszeniu ze strony Jadwigi Smolkówny, siostry Marii Ordziny, która będąc w sanatorium w Morszynie-Zdroju, poznała matkę Romana Aftanazego i zapytała ją, czy jej syn chciałby zobaczyć prawdziwy dwór polski, opisywany m.in. w książkach Marii Rodziewiczówny i Józefa Weyssenhoffa. Tradycyjny dwór w Nowoszycach zafascynował Aftanazego i jeszcze jako uczeń gimnazjum zaczął się interesować również sąsiednimi dworami, ich architekturą i zbiorami. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej opublikował kilkanaście artykułów o polskich dworach na Kresach w popularnych pismach takich jak: „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, „Światowid”, „As”. W sumie zebrał materiały ikonograficzne kilkudziesięciu polskich pałaców i dworów. Wybuch wojny przerwał jednak dalsze badania.

  Bortniki - wieś w rejonie żydaczowskim obwodu lwowskiego. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Bortniki. Wieś liczy 1106 mieszkańców.Lubień Wielki (ukr. Великий Любінь) – osiedle typu miejskiego w rejonie gródeckim obwodu lwowskiego, na Płaskowyżu Tarnogrodzkim. Osiedle liczy 4516 mieszkańców (2006 r.).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Hruszowa (błr. Грушава, Hruszawa; ros. Грушево, Gruszewo; hist. Hruszowo, Gruszewo, Hruszewo) – wieś na Białorusi, w rejonie kobryńskim obwodu brzeskiego, około 25 km na wschód od Kobrynia.
  Eliaszówka (ukr. Ілляшівка) – wieś na Ukrainie w rejonie starokonstantynowskim należącym do obwodu chmielnickiego.
  Łohoza (błr. Лагаза, ros. Логоза) – wieś na Białorusi, w rejonie łohojskim obwodu mińskiego, około 7 km na północny zachód od Łohojska, siedziba sielsowietu.
  Pieniaki (ukr. Пеняки) – wieś nad Seretem, w obwodzie lwowskim, w rejonie brodzkim Ukrainy, 22 km na południe od Brodów; do 1945 w Polsce, w województwie tarnopolskim, w powiecie brodzkim, siedziba gminy Pieniaki; ruiny pałacu Miączyńskich (m. in. Ignacego) i Cieńskich (1776).
  Medwedówka Wielka (ukr. Велика Медведівка) - wieś na Ukrainie w rejonie krasiłowskim obwodu chmielnickiego.
  Hołoby (ukr. Голоби) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie w rejonie kowelskim obwodu wołyńskiego. Osiedle liczy 4,2 tys. mieszkańców (2001).
  Dymanowa (błr. Дыманова; ros. Дыманово; hist Dymanów) – wieś na Białorusi, w rejonie witebskim obwodu witebskiego, około 13 km na południowy wschód od centrum Witebska, parę kilometrów na południe od obwodnicy tego miasta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.438 sek.