• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziedzina

  Przeczytaj także...
  Domena (łac. dominium, „posiadłość, własność, włości, majątek, majętność, zwierzchność, zwierzchnictwo”, od dominus, „posiadacz, właściciel, włościan[in], władca, pan, zwierzchnik”) – wyraz oznaczający dziś obszar, pole, dział, gałąź, zakres, krąg, czy sferę, w szczególności: nauk, badań, zainteresowań itp.; może oznaczać jedno z następujących pojęć:Dziedzina nauki to trwale ukształtowana i wyodrębniona grupa dyscyplin naukowych, w ramach której nadawane są stopnie i tytuły naukowe.
  Pierścień z jednoznacznością rozkładu (pierścień Gaussa, UFD, od ang. unique factorization domain) – pierścień przemienny, którego każdy element nieodwracalny może być przedstawiony jako iloczyn elementów pierwszych w jednoznaczny sposób, tzn. jednoznaczny co do permutacji czynników. Pierścienie te uogólniają pierścień liczb całkowitych w ten sposób, że spełniają one także tezę podstawowego twierdzenia arytmetyki.
 • dziedzina nauki – grupa dyscyplin naukowych
 • Matematyka
 • dziedzina – zbiór określoności relacji (zwykle dwuargumentowej)
 • dziedzina – zbiór argumentów funkcji; w tym dziedzina naturalna, czyli największy (w sensie zawierania) podzbiór dziedziny, dla której wzór funkcji ma sens
 • dziedzina – pierścień bez dzielników zera
 • dziedzina całkowitości – dziedzina przemienna
 • dziedzina waluacyjna – dziedzina (całkowitości), do której należy element jej ciała ułamków lub jego odwrotność
 • dziedzina całkowicie domknięta – dziedzina (całkowitości), która jest równa swemu domknięciu całkowitemu w swoim ciele ułamków
 • dziedzina z największym wspólnym dzielnikiem – dziedzina (całkowitości), w której każde dwa elementy mają największy wspólny dzielnik
 • dziedzina z jednoznacznością rozkładu – dziedzina (całkowitości), w której każdy element rozkłada się na iloczyn elementów nierozkładalnych (tej samej długości, z dokładnością do stowarzyszenia)
 • dziedzina Dedekinda – dziedzina (całkowitości), w której każdy nietrywialny ideał właściwy rozkłada się na iloczyn ideałów pierwszych
 • dziedzina Prüfera – dziedzina (całkowitości), w której każdy nietrywialny ideał skończenie generowany jest odwracalny
 • dziedzina Bézouta – dziedzina (całkowitości), w której zachodzi tożsamość Bézouta
 • dziedzina ideałów głównych – dziedzina (całkowitości), w której każdy ideał jest główny
 • dziedzina Euklidesa – dziedzina (całkowitości), w której możliwe jest stosowanie algorytmu Euklidesa
 • dziedzina – zbiór elementów, dla których dana forma zdaniowa staje się zdaniem logicznym
 • dziedzina – porządek częściowy, w której każdy zbiór skierowany ma supremum
 • dziedzina Scotta – dziedzina algebraiczna o skończonej bazie
 • dziedziny: czasu, przestrzeni, częstotliwości – nazwy zbiorów dla tych interpretacji w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów
 • Zobacz też[]

 • domena, obszar
 • język dziedzinowy
 • przeciwdziedzina
 • Dziedzina całkowitości – niezerowy pierścień przemienny z jedynką bez (właściwych) dzielników zera. Pierścienie te są uogólnieniem pierścienia liczb całkowitych i stanowią one naturalny kontekst do badania podzielności ze względu na dość regularne reguły przeprowadzania rachunków; najistotniejszą ich własnością jest tzw. prawo skracania.Język dziedzinowy, także język dedykowany, język specjalizowany (ang. domain-specific language, DSL) to język programowania przystosowany do rozwiązywania określonej dziedziny problemów, określonej reprezentacji problemu lub określonej techniki ich rozwiązywania. Przeciwieństwem języków dziedzinowych są języki programowania ogólnego zastosowania.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dziedzina Euklidesa (albo pierścień Euklidesa, pierścień euklidesowy) – w teorii pierścieni najbardziej ogólny typ pierścieni, w którym możliwe jest wyznaczenie największego wspólnego dzielnika za pomocą algorytmu Euklidesa.
  Przetwarzanie sygnałów zajmuje się wykonywaniem pewnych operacji na sygnałach oraz interpretacją tychże sygnałów.
  Pierścień ideałów głównych (także pierścien główny) - w algebrze pierścień całkowity, którego każdy ideał jest ideałem głównym.
  Relacja – w teorii mnogości dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego skończonej liczby zbiorów; definicja ta oddaje intuicję pewnego związku, czy zależności między elementami wspomnianych zbiorów (elementy wspomnianych zbiorów pozostają w związku albo łączy je pewna zależność, czy też własność lub nie). Najważniejszymi relacjami są relacje dwuargumentowe, tj. między elementami pary zbiorów (opisane w osobnym artykule, w tym funkcje i działania jednoargumentowe); relacje jednoargumentowe to po prostu podzbiory pewnego zbioru.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.