• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziechlino

  Przeczytaj także...
  Krępkowice (kaszb. Krãpkòjce lub też Krãpkòwice, niem. Krampkewitz) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Cewice. Wieś jest częścią składową sołectwa Maszewo. Na północ od tej wsi znajduje się jeden z najstarszych dębów szypułkowych. Drzewo to nazwano imieniem księcia Świętopełka.Małoszyce (kaszb. Małoszëce, niem. Mallschütz) - wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska na obszarze kompleksu leśnego Puszczy Kaszubskiej. Wieś jest częścią składową sołectwa Dziechlino.
  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.

  Dziechlino (kaszb. Dzechlëno, niem. Dzechlin lub Ober-Lischnitz) – stara wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska na obszarze kompleksu leśnego Puszczy Kaszubskiej. Wieś jest siedzibą sołectwa Dziechlino w którego skład wchodzą również miejscowości Leśnice, Rybki, Małoszyce, Bąkowo i Piaskowa.

  Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².Powiat lęborski (kaszb. Lãbòrsczi kréz) – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Lębork.

  W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa słupskiego.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Gmina Nowa Wieś Lęborska (do 1953 gmina Nowa Wieś ) - gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie słupskim.

  Zobacz też[]

 • Krępkowice
 • Pogorzelice
 • Przypisy

  1. Dr F. Lorentz "Polskie i kaszubskie nazwy miejscowości na Pomorzu Kaszubskiem" (ISBN 83-60437-22-X) (ISBN 978-83-60437-22-3)
  Puszcza Kaszubska – kompleks leśny w województwie pomorskim, położony na południe od Lęborka i graniczący na północnym wschodzie z Lasami Lęborskimi. Przez puszczę przepływa rzeka Okalica (dopływ Łeby). Południowe obszary puszczy (okolice Maszewa Lęborskiego i Osowa Lęborskiego) jaki i zachodnie (obszar polan wokół Dziechlina i Małoszyc) zostały w znacznym stopniu wykarczowane.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Leśnice (kaszb. Lesnice, niem. Lischnitz) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska na trasie linii kolejowej Gdańsk - Stargard Szczeciński, z przystankiem Leśnice i w pobliżu drogi krajowej nr 6. Wieś w 2010 roku została sołectwem. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa słupskiego.
  Pogorzelice (kaszb. Pogorzelëce, niem.: Langeböse) – stara wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska w Pradolinie Łeby na trasie linii kolejowej Gdańsk - Stargard Szczeciński, ze stacją Pogorzelice i przy drodze krajowej nr 6.
  Kaszuby (kasz. Kaszëbë lub Kaszëbskô) – region kulturowy w północnej Polsce, będący częścią Pomorza, w którym zamieszkują Kaszubi (autochtoniczni Pomorzanie) posługujący się językiem regionalnym – etnolektem, określanym jako język kaszubski.
  Język kaszubski, dialekt kaszubski (nazwy własne: kaszëbsczi jãzëk, kaszëbskô mòwa, pòmòrsczi jãzëk, kaszëbskò-słowińskô mòwa) – mowa zachodniosłowiańska i lechicka o spornym statusie – w zależności od przyjętych kryteriów uznawana za odrębny język lub dialekt języka polskiego. Często przyjmowane jest stanowisko pośrednie, unika się określania jej jako „język” lub „dialekt” albo określa się ją jako etnolekt. Z prawnego punktu widzenia kaszubszczyzna jest w Polsce językiem regionalnym. Kaszubskim posługuje się w Polsce na co dzień 108 tys. Kaszubów. Jest jedyną pozostałością słowiańskich dialektów pomorskich. Należy do grupy języków lechickich, w jej centralnej odmianie, bliski standardowemu językowi polskiemu, z wpływami języka połabskiego, dolnoniemieckiego i staropruskiego.
  Bąkowo (kaszb. Benkòwò lub Lãbòrsczé Benkòwò) - wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska przy drodze krajowej nr 6. Wieś jest częścią składową sołectwa Dziechlino.
  Województwo w latach 1975-1998. Siedzibą władz administracyjnych był Słupsk. Powstało w roku 1975 z połączenia powiatów: słupskiego, bytowskiego, człuchowskiego, większej części powiatów: lęborskiego, miasteckiego oraz kilku gmin powiatów: chojnickiego i sławieńskiego. Urzędy rejonowe mieściły się w Słupsku, Lęborku, Miastku, Bytowie i Człuchowie. Region miał powierzchnię 7453 km². Graniczył z 4 województwami: bydgoskim, gdańskim, koszalińskim i pilskim.

  Reklama