• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dzicza Góra - Rudawy Janowickie

  Przeczytaj także...
  Europejski długodystansowy szlak pieszy oznaczony symbolem E3 jest znakowanym szlakiem turystycznym, jednym z 11 europejskich szlaków wędrówkowych.Zieleńce – skały metamorficzne masywne, cienko lub grubo złupkowane powstałe w wyniku płytkiego metamorfizmu facji zieleńcowej (relatywnie niskie ciśnienia i temperatury) bazaltów i pokrewnych im skał wylewnych oraz ich tufów. Odmiany silnie złupkowane o wyraźnej foliacji nazywane są łupkami zieleńcowymi.
  Rędziny (przed 1945 niem. Röhrsdorf (Wüsteröhrsdorf)) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra, w Rudawach Janowickich w Sudetach Zachodnich.

  Dzicza Góra (niem. Sauberg) – drugi po Skalniku pod względem wysokości (881 m n.p.m.) szczyt w Rudawach Janowickich.

  Dzicza Góra wyrasta w głównym grzbiecie tego pasma pomiędzy Wołkiem na północnym wschodzie a Bielcem na południu. Na północny zachód od szczytu odchodzi długie ramię łączące się z Górami Strużnickimi, z kolei ramię odchodzące w kierunku wschodnim opada ku Przełęczy Rędzińskiej, oddzielającej główny grzbiet Rudaw Janowickich od masywu Wielkiej Kopy.

  Grafit – pospolity i szeroko rozpowszechniony minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Stosowany jako naturalny suchy smar. Jest – obok diamentu i fulerytu – odmianą alotropową węgla. Nazwa pochodzi od gr. graphein = pisać, nawiązuje do tradycyjnego zastosowania tego minerału.Aplit – głębinowa, najczęściej kwaśna skała magmowa, tworząca żyły, czasem gniazda. Występuje w granitoidach oraz skałach ich osłony.

  Dzicza Góra ma złożoną budowę geologiczną, zachodnie zbocza zbudowane są z waryscyjskich granitów z żyłami aplitu, wierzchołek zbudowany jest z sylurskich fyllitów grafitowo-serycytowych i łupków łyszczykowych, wschodnie zbocza natomiast budują łupki kwarcowe, amfibolity i zieleńce. W przeszłości zbocza góry były eksploatowane górniczo, od strony Rędzin na wschodnim ramieniu, można znaleźć dawne wyrobiska i kamieniołomy.

  Wołek (niem. Ochsenkopf, 878 m n.p.m.) – szczyt w Rudawach Janowickich, położony między Miedzianymi Skałami na północnym zachodzie a Dziczą Górą na południu. Na szczycie znajduje się krzyż dziękczynny poświęcony Janowi Pawłowi II.Fyllit – drobnoziarnisty łupek krystaliczny należący do skał metamorficznych. Jest zwykle koloru szarego lub szarozielonego. Składa się głównie z kwarcu i serycytu oraz mniejszych ilości chlorytu, albitu, biotytu i pyłu grafitowego. Struktura może być granolepidoblastyczna, rzadziej granoblastyczna, tekstura jest łupkowa. Występuje tu charakterystyczna podzielność na cienkie płytki z widocznymi warstewkami mikowo-chlorytowymi oraz kwarcowymi lub kwarcowo-skaleniowymi, znaczącymi laminację. Warstewki te często powyginane są w mikrofałdy.

  Zbocza góry porasta las świerkowy nasadzony sztucznie w XIX w., jedynie miejscami można znaleźć pozostałości pierwotnego drzewostanu – domieszki buka. Wskutek pogarszającego się stanu sanitarnego lasu w XIX i XX w. drzewostan Dziczej Góry zaczął stopniowo zanikać, halizny powstawały nawet w najwyższych partiach góry. Niekorzystna sytuacja została powstrzymana dopiero w drugiej połowie XX w. dzięki racjonalnej gospodarce leśnej polegającej na sadzeniu drzew z odpowiednio dobranych nasion i zwalczaniu szkodników. Wylesienie górnych partii Dziczej Góry, które nie objęło jedynie samego szczytu, spowodowało że jest ona dobrze rozpoznawalna z większej odległości – charakterystyczną cechą dla obserwatora jest "czupryna" w postaci kępy lasu świerkowego na szczycie.

  Wielka Kopa (niem. Scharlachberg, krótko po wojnie Szarlach, Wielka Góra) – czwarty po Skalniku, Dziczej Górze i Wołku pod względem wysokości (871 m n.p.m.) i najwyższy we wschodniej części szczyt Rudawach Janowickich.Słownik geografii turystycznej Sudetów – słownik opisujący wszystkie miejscowości i obiekty fizjograficzne położone na terenie polskich Sudetów. Ukazywał się w latach 1989-2008. Redaktorem pracy był Marek Staffa. Zespół autorski tworzyli: Marek Staffa, Krzysztof R. Mazurski, Janusz Czerwiński. Przy niektórych tomach współpracowali także Julian Janczak, Grzegorz Pisarski, Czesław Zając i Jacek Potocki.

  Znajduje się na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

  Szczyt Dziczej Góry jest niedostępny dla turystów, nie prowadzi do niego żadna ścieżka. Na zachodnim zboczu, ok. 50 m poniżej szczytu, górę trawersuje Grzbietowa Ścieżka łącząca Wołek ze Skalnikiem. Na ścieżce tej wytyczono szlak turystyczny niebieski niebieski szlak będący częścią międzynarodowego szlaku pieszego E3. Na północnym zboczu szlak niebieski łączy się ze szlak turystyczny żółty szlakiem żółtym prowadzącym z Wielkiej Kopy w kierunku Wołka i dalej Janowic Wielkich. Dzięki wylesieniu szczytowych partii zbocza Dziczej Góry stanowią punkt widokowy, roztacza się stąd widok na wschodnią część Rudaw Janowickich i Sudety Środkowe.

  Orogeneza hercyńska (orogeneza waryscyjska) – okres intensywnych ruchów górotwórczych zachodzących w paleozoiku, pomiędzy późnym sylurem a końcem permu. W ich wyniku powstały góry określane mianem hercynidów lub waryscydów.Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.

  Szlaki turystyczne[]

 • szlak turystyczny niebieski Europejski długodystansowy szlak pieszy E3: Skalnik – Dzicza Góra – Wołek
 • Galeria[]

 • Dzicza Góra - zachodni stok (w tle widoczne Karkonosze)

 • Dzicza Góra - widok od strony południowej

 • Bibliografia[]

 • Marek Staffa (red.): Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 5 Rudawy Janowickie. Wrocław: Wydawnictwo I-Bis, 1998. ISBN 83-8577-327-4. (pol.)
 • Rudawy Janowickie, mapa turystyczna, skala 1:25 000, Wydawnictwo Turystyczne "PLAN", Jelenia Góra, 2006, ISBN 83-60044-45-7.
 • Las pierwotny – las, który nie został poddany bezpośrednim ani też pośrednim modyfikacjom ze strony człowieka; pierwotny ekosystem leśny.Rudawski Park Krajobrazowy – położony w południowej części województwa dolnośląskiego na terenie gmin Bolków, Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Marciszów, Mysłakowice oraz miast Jelenia Góra, Kamienna Góra i Kowary. Swym obszarem obejmuje Rudawy Janowickie wraz z Górami Sokolimi i Wzgórzami Karpnickimi oraz Góry Ołowiane w Górach Kaczawskich i Góry Lisie w Kotlinie Kamiennogórskiej. Chroni naturalne górskie i rzeczne geokompleksy przyrodnicze, m.in. określone w 2010 roku rezerwatem przyrody Trzcińskie Mokradła. Przez park przepływa przełomową doliną rzeka Bóbr. Znajduje się tam również wiele interesujących form skalnych zbudowanych z granitów, gnejsów, amfibolitów, zieleńców, zlepieńców (np. skałki, gołoborza) i obszarów łąkowych o wybitnych walorach botanicznych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Przełęcz Rędzińska – przełęcz na wysokości 727 m n.p.m., w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w Rudawach Janowickich.
  Góry Strużnickie (niem. Fisch-bacher) – niewielkie pasmo górskie, a raczej grzbiet górski, w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w północno-zachodniej części Rudaw Janowickich.
  Rudawy Janowickie (niem. Landeshuter Kamm) (332.38) – pasmo górskie położone we wschodniej części Sudetów Zachodnich, zajmujące powierzchnię prawie 90 km². Rudawy Janowickie po wojnie do roku 1947 nosiły nazwę Góry Łomnickie.
  Łupek łyszczykowy (Łupek mikowy) – skała metamorficzna, w skład której wchodzą przede wszystkim kwarc, skalenie i miki (łyszczyki).
  Janowice Wielkie (niem. Jannowitz) – wieś (powierzchnia: 19,96 km²) w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim, w gminie Janowice Wielkie, nad Bobrem, na pograniczu Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Kaczawskich i Rudaw Janowickich w Sudetach Zachodnich.
  Łupek kwarcowy – skała metamorficzna o wyraźnie zaznaczonej laminacji, złożona głównie z drobnych blastów kwarcu. Innymi składnikami skały są drobno wykształcone łyszczyki oraz nielicznie występujące chloryty. Podrzędnie mogą występować inne minerały, np skalenie. Skała ta jest twarda i odporna na wietrzenie. W masywach zbudowanych ze skał metamorficznych często skałki są zbudowane z łupków kwarcowych. W przypadku znacznego udziału grafitu, skała nosi nazwę łupka grafitowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.052 sek.