• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Działaj Lokalnie

  Przeczytaj także...
  Lokalna Organizacja Grantowa – organizacja pozarządowa ogłaszająca konkursy grantowe i udzielająca wsparcia innym organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ang. Academy for the Development of Philanthropy in Poland) – stowarzyszenie powstałe w 1998 stawiające sobie za długofalowy cel budowę społeczeństwa obywatelskiego, wyzwolenie potencjału tkwiącego w samych społecznościach, podejmowanie inicjatyw ważnych społecznie.
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (ang. Polish-American Freedom Foundation) - organizacja pozarządowa działająca od roku 2000. Założona została przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości w celu utrwalania efektów transformacji w Polsce oraz wykorzystania polskich doświadczeń w krajach byłego bloku wschodniego. Finansuje programy realizowane przez inne organizacje pozarządowe, jak np. Program stypendialny Lane’a Kirklanda czy też Program "Przemiany w Regionie" - RITA.

  Działaj Lokalnie - program realizowany od 2000 roku Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

  Program polegający na wspieraniu organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w przygotowywaniu wniosków na realizację swoich inicjatyw oraz przyznawaniu dotacji (grantów) różnorodnym przedsięwzięciom w otwartych konkursach grantowych w celu budowania aktywnych społeczności lokalnych. Granty są udzielane przez sieć Lokalnych Organizacji Grantowych - LOG, które działają na poziomie gmin i powiatów w Polsce.

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona programu • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.