• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dział administracji rządowej  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Komitet Badań Naukowych (KBN) – zgodnie z zapisem ustawy z 12 stycznia 1991 był to naczelny organ administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej Polski. Ustawa z dnia 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki przekazała jego zadania w zakresie finansowania ministrowi właściwemu dla spraw nauki.Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  Przypisy
  1. Dz. U. z 2016 r. poz. 543
  2. Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943
  3. Dz. U. z 1999 r. Nr 85, poz. 941
  4. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 590
  5. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1343
  6. Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325
  7. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1128
  8. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1436
  9. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1897
  10. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 919
  11. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1604
  12. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1479
  13. Dz. U. z 2014 r. poz. 1254
  14. Dz. U. z 2015 r. poz. 1897
  15. Dz. U. z 2015 r. poz. 1960
  16. Dz. U. z 2015 r. poz. 2094
  17. Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1118
  18. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1334
  19. Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 301
  20. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1119
  21. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1427
  22. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1887
  23. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 908
  24. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1592
  25. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1481
  26. Dz. U. z 2014 r. poz. 1256
  27. Dz. U. z 2015 r. poz. 1900
  28. Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1277
  29. Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1725
  30. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1492
  31. Dz. U. z 2014 r. poz. 1266
  32. Dz. U. z 2015 r. poz. 1899
  33. Dz. U. z 2015 r. poz. 2087
  34. Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1119
  35. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 588
  36. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1335
  37. Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 867
  38. Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 5
  39. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1120
  40. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1428
  41. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1888
  42. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 909
  43. Dz. U. z 2007 r. Nr 135, poz. 954
  44. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1593
  45. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1478
  46. Dz. U. z 2014 r. poz. 1252
  47. Dz. U. z 2015 r. poz. 1895
  48. Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1124
  49. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 591
  50. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1336
  51. Dz. U. z 2002 r. Nr 24, poz. 247
  52. Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 302
  53. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1121
  54. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1429
  55. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1900
  56. Dz. U. z 2006 r. Nr 76, poz. 539
  57. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 910
  58. Dz. U. z 2007 r. Nr 38, poz. 242
  59. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1594
  60. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1494
  61. Dz. U. z 2013 r. poz. 1391
  62. Dz. U. z 2014 r. poz. 1257
  63. Dz. U. z 2015 r. poz. 1909
  64. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1035
  65. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1345
  66. Dz. U. z 2002 r. Nr 85, poz. 766
  67. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1130
  68. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1438
  69. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1899
  70. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 922
  71. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1606
  72. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1493
  73. Dz. U. z 2014 r. poz. 1267
  74. Dz. U. z 2015 r. poz. 1904
  75. Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800
  76. Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 852
  77. Dz. U. z 2003 r. Nr 55, poz. 480
  78. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1123
  79. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1431
  80. Dz. U. z 2015 r. poz. 1910
  81. Dz. U. z 2015 r. poz. 2090
  82. Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857
  83. Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1580
  84. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1489
  85. Dz. U. z 2014 r. poz. 1263
  86. Dz. U. z 2015 r. poz. 1911
  87. Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778
  88. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1031
  89. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1337
  90. Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 303
  91. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1122
  92. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1430
  93. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1889
  94. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 911
  95. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1595
  96. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1482
  97. Dz. U. z 2014 r. poz. 1258
  98. Dz. U. z 2015 r. poz. 1894
  99. Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1120
  100. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 841
  101. Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 801
  102. Dz. U. z 2006 r. Nr 76, poz. 541
  103. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 923
  104. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1032
  105. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1338
  106. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1886
  107. Dz. U. z 2006 r. Nr 76, poz. 540
  108. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 912
  109. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1596
  110. Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz. 324
  111. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1483
  112. Dz. U. z 2014 r. poz. 1259
  113. Dz. U. z 2015 r. poz. 1896
  114. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1890
  115. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 913
  116. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1597
  117. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1484
  118. Dz. U. z 2014 r. poz. 1253
  119. Dz. U. z 2015 r. poz. 1898
  120. Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1117
  121. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1333
  122. Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 866
  123. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1118
  124. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1426
  125. Dz. U. z 2005 r. Nr 168, poz. 1404
  126. Dz. U. z 2006 r. Nr 76, poz. 538
  127. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 907
  128. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1591
  129. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1480
  130. Dz. U. z 2014 r. poz. 1255
  131. Dz. U. z 2015 r. poz. 1903
  132. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1033
  133. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1339
  134. Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 304
  135. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1891
  136. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 914
  137. Dz. U. z 2007 r. Nr 38, poz. 243
  138. Dz. U. z 2007 r. Nr 148, poz. 1041
  139. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1598
  140. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1485
  141. Dz. U. z 2014 r. poz. 1260
  142. Dz. U. z 2015 r. poz. 1905
  143. Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1035
  144. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1034
  145. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1340
  146. Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 305
  147. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1125
  148. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1433
  149. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1892
  150. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 915
  151. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1599
  152. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1486
  153. Dz. U. z 2014 r. poz. 1261
  154. Dz. U. z 2015 r. poz. 1906
  155. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 589
  156. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1893
  157. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 916
  158. Dz. U. z 2007 r. Nr 110, poz. 761
  159. Dz. U. z 2007 r. Nr 148, poz. 1042
  160. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1600
  161. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1487
  162. Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 125
  163. Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1121
  164. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1341
  165. Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 868
  166. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1126
  167. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1434
  168. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1894
  169. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 917
  170. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1601
  171. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488
  172. Dz. U. z 2014 r. poz. 1262
  173. Dz. U. z 2015 r. poz. 1902
  174. Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1122
  175. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1342
  176. Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 869
  177. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1127
  178. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1435
  179. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1896
  180. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 921
  181. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1603
  182. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1490
  183. Dz. U. z 2014 r. poz. 1264
  184. Dz. U. z 2015 r. poz. 1901
  185. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1491
  186. Dz. U. z 2014 r. poz. 1265
  187. Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1123
  188. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1344
  189. Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 870
  190. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1129
  191. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1437
  192. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1898
  193. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 920
  194. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1605
  195. Dz. U. z 2015 r. poz. 1907
  196. Dz. U. z 2007 r. Nr 135, poz. 953
  197. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1602
  198. Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141
  199. Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 164
  200. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1124
  201. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1432
  202. Dz. U. z 2004 r. Nr 265, poz. 2643
  203. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1036
  204. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1346
  205. Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 833
  206. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1131
  207. Dz. U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1439
  208. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1901
  209. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 924
  210. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1607
  211. Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1495
  212. Dz. U. z 2014 r. poz. 1268
  213. Dz. U. z 2015 r. poz. 1908
  214. Dz. U. z 2015 r. poz. 2091
  215. Dz. U. z 2006 r. Nr 76, poz. 537
  216. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 906
  217. Dz. U. z 2012 r. poz. 951
  218. Dz. U. z 2012 r. poz. 1396
  219. Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 494
  220. Dz. U. z 2005 r. Nr 168, poz. 1405
  221. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1895
  222. Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 918
  223. Dz. U. z 2007 r. Nr 110, poz. 760
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Ogłoszony w Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, wszedł w życie 17 października 1997. Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.06 sek.