• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dywizje polskie  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  4 Pomorska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego im. gen. bryg. pil. Józefa Smagi – związek taktyczny lotnictwa Wojska Polskiego.2 Dywizja Strzelców Pieszych (2 DSP), franc. 2e Division d’Infanterie Polonaise (2e DIP) – wielka jednostka piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-1940 we Francji i w latach 1940-1945 w Szwajcarii.
  Symbol oznaczający dywizję piechoty w schemacie APP-6a używanym przez NATO

  Strona ta jest listą dywizji polskich na przestrzeni dziejów, z rozbiciem na poszczególne armie lub teatry wojny. Równoważnikiem dywizji, jako związków okrętów są flotylle, które umieszczone zostały w artykule flotylle polskie

  Dywizje polskielista związków taktycznych w randze dywizji podzielonych według rodzajów sił zbrojnych, czyli na lądowe oraz lotnicze i przeciwlotnicze.

  Polska pod zaborami – zestawienie obejmuje historię ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie od III rozbioru I Rzeczypospolitej w 1795 r. do powstania II Rzeczypospolitej w 1918 r.Wojna domowa w Rosji – wojna domowa rozpoczęta w wyniku rewolucji październikowej w 1917 roku i ustanowienia przez bolszewików nowej władzy państwowej w Rosji. Zwolenników nowej władzy określano jako "czerwonych", a przeciwników jako "białych". Niekiedy za datę rozpoczęcia wojny uważa się datę podpisania traktatu brzeskiego (3 marca 1918) – podpisanie tego aktu rzeczywiście spowodowało narastanie oporu oraz zagwarantowało zewnętrzną interwencję i wsparcie sił Ententy po stronie "białych". Za zakończenie wojny domowej jest uważane zajęcie przez Armię Czerwoną Krymu w 1920 roku. Na Dalekim Wschodzie walki trwały jednak do 25 października 1922 roku (zdobycie Władywostoku). W Jakucji starcia zbrojne miały miejsce jeszcze w 1923 roku, a na Półwyspie Czukockim – do połowy 1924 roku.

  Dywizje są obecnie największymi związkami wystawianymi przez Wojsko Polskie w czasie pokoju. Obecnie w stukturach Wojska Polskiego znajduje się jedna dywizja pancerna i dwie dywizje zmechanizowane, wszystkie podlegają Dowództwu Wojsk Lądowych RP, w pozostałych rodzajach Sił Zbrojnych nie występuje ten szczebel organizacyjny.

  Dywizja Wołyńsko-Podolska – związek taktyczny wojsk polskich okresu I Rzeczypospolitej. Inna nazwa dywizji to Dywizja Wołyńska.Dywizja - to podstawowy związek taktyczny różnych rodzajów sił zbrojnych (5-15 tys. żołnierzy) składający się zazwyczaj z pułków lub brygad różnych rodzajów wojsk (typowych dla danego rodzaju sił zbrojnych) przeznaczonych do prowadzenia walki oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów przeznaczonych do zabezpieczenia bojowego działań, zapewnienia zaopatrzenia materiałowego i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu technicznego jednostek dywizyjnych.

  Spis treści

 • 1 Wojska Lądowe
 • 1.1 Rzeczpospolita Obojga Narodów
 • 1.1.1 XVII wiek
 • 1.1.2 XVIII wiek
 • 1.1.3 Insurekcja kościuszkowska
 • 1.2 Polska pod zaborami
 • 1.2.1 Armia Księstwa Warszawskiego
 • 1.2.2 Wojsko Polskie Królestwa Kongresowego
 • 1.2.2.1 Powstanie listopadowe
 • 1.2.3 Wielka Emigracja
 • 1.2.4 Powstanie styczniowe
 • 1.3 I wojna światowa
 • 1.3.1 Imperium Rosyjskie
 • 1.3.2 Armia Polska we Francji
 • 1.4 Wojna domowa w Rosji
 • 1.5 II Rzeczpospolita
 • 1.6 II wojna światowa
 • 1.6.1 Armia Krajowa
 • 1.6.2 Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
 • 1.6.2.1 Kampania francuska 1940
 • 1.6.2.2 Armia Polska w ZSRR/Armia Polska na Wschodzie
 • 1.6.2.3 1 Korpus Polski
 • 1.6.2.4 2 Korpus Polski
 • 1.6.3 Wojsko Polskie na froncie wschodnim
 • 1.7 Wojsko Polskie w kraju po 1945
 • 1.7.1 Dywizje obecnie występujące w strukturach WP
 • 2 Siły Powietrzne
 • 2.1 II wojna światowa
 • 2.1.1 Wojsko Polskie na froncie wschodnim
 • 2.2 Wojsko Polskie w kraju po 1945
 • 3 Marynarka Wojenna
 • 3.1 Wojsko Polskie w kraju po 1945
 • 4 Zobacz też
 • 25 Dywizja Kawalerii Powietrznej Księcia Józefa Poniatowskiego (25 DKPow) – aeromobilny związek taktyczny Wojska Polskiego.11 Drezdeńska Dywizja Pancerna im. Jana III Sobieskiego (11 DPanc) – związek taktyczny Wojsk Pancernych Sił Zbrojnych PRL.


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dywizja Krakowska - wielka jednostka piechoty polskiej okresu powstania styczniowego. Wchodziła w skład II Korpusu (Krakowskiego).
  28 Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei (28 DP AK) - wielka jednostka piechoty Armii Krajowej działająca od 20 września do 5 października 1944 w trakcie powstania warszawskiego.
  Polskie Siły Zbrojne w ZSRR – potoczna nazwa: Armia Andersa (utworzona od nazwiska dowódcy – generała Władysława Andersa) – oddziały Wojska Polskiego podporządkowane legalnemu rządowi RP na emigracji, utworzone po wybuchu wojny III Rzeszy z ZSRR, zawarciu układu Sikorski-Majski i tzw. amnestii dla obywateli polskich z Rzeczypospolitej: zesłanych, uwięzionych w więzieniach śledczych NKWD i deportowanych do obozów koncentracyjnych Gułagu.
  12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego (12 DZ) – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  10 Sudecka Dywizja Pancerna im. Bohaterów Armii Radzieckiej (10 DPanc) – związek taktyczny Wojsk Pancernych Sił Zbrojnych PRL.
  9 Dywizja Artylerii Obrony Przeciwlotniczej (9 DA OPL) - związek taktyczny artylerii przeciwlotniczej ludowego Wojska Polskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.052 sek.