• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dywizje polskie  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  4 Pomorska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego im. gen. bryg. pil. Józefa Smagi – związek taktyczny lotnictwa Wojska Polskiego.2 Dywizja Strzelców Pieszych (2 DSP), franc. 2e Division d’Infanterie Polonaise (2e DIP) – wielka jednostka piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-1940 we Francji i w latach 1940-1945 w Szwajcarii.
  Symbol oznaczający dywizję piechoty w schemacie APP-6a używanym przez NATO

  Strona ta jest listą dywizji polskich na przestrzeni dziejów, z rozbiciem na poszczególne armie lub teatry wojny. Równoważnikiem dywizji, jako związków okrętów są flotylle, które umieszczone zostały w artykule flotylle polskie

  Dywizje polskie – lista związków taktycznych w randze dywizji podzielonych według rodzajów sił zbrojnych, czyli na lądowe oraz lotnicze i przeciwlotnicze.

  Wojna domowa w Rosji – wojna domowa rozpoczęta w wyniku rewolucji październikowej w 1917 roku i ustanowienia przez bolszewików nowej władzy państwowej w Rosji. Zwolenników nowej władzy określano jako "czerwonych", a przeciwników jako "białych". Niekiedy za datę rozpoczęcia wojny uważa się datę podpisania traktatu brzeskiego (3 marca 1918) – podpisanie tego aktu rzeczywiście spowodowało narastanie oporu oraz zagwarantowało zewnętrzną interwencję i wsparcie sił Ententy po stronie "białych". Za zakończenie wojny domowej jest uważane zajęcie przez Armię Czerwoną Krymu w 1920 roku. Na Dalekim Wschodzie walki trwały jednak do 25 października 1922 roku (zdobycie Władywostoku). W Jakucji starcia zbrojne miały miejsce jeszcze w 1923 roku, a na Półwyspie Czukockim – do połowy 1924 roku.Dywizja Wołyńsko-Podolska – związek taktyczny wojsk polskich okresu I Rzeczypospolitej. Inna nazwa dywizji to Dywizja Wołyńska.

  Dywizje są obecnie największymi związkami wystawianymi przez Wojsko Polskie w czasie pokoju. Obecnie w strukturach Wojska Polskiego znajduje się jedna dywizja pancerna i dwie dywizje zmechanizowane, wszystkie podlegają Dowództwu Wojsk Lądowych RP, w pozostałych rodzajach Sił Zbrojnych nie występuje ten szczebel organizacyjny.

  Dywizja - to podstawowy związek taktyczny różnych rodzajów sił zbrojnych (5-15 tys. żołnierzy) składający się zazwyczaj z pułków lub brygad różnych rodzajów wojsk (typowych dla danego rodzaju sił zbrojnych) przeznaczonych do prowadzenia walki oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów przeznaczonych do zabezpieczenia bojowego działań, zapewnienia zaopatrzenia materiałowego i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu technicznego jednostek dywizyjnych.25 Dywizja Kawalerii Powietrznej Księcia Józefa Poniatowskiego (25 DKPow) – aeromobilny związek taktyczny Wojska Polskiego.

  Spis treści

 • 1 Wojska Lądowe
 • 1.1 Rzeczpospolita Obojga Narodów
 • 1.1.1 XVII wiek
 • 1.1.2 XVIII wiek
 • 1.1.3 Insurekcja kościuszkowska
 • 1.2 Polska pod zaborami
 • 1.2.1 Armia Księstwa Warszawskiego
 • 1.2.2 Wojsko Polskie Królestwa Kongresowego
 • 1.2.2.1 Powstanie listopadowe
 • 1.2.3 Wielka Emigracja
 • 1.2.4 Powstanie styczniowe
 • 1.3 I wojna światowa
 • 1.3.1 Imperium Rosyjskie
 • 1.3.2 Armia Polska we Francji
 • 1.4 Wojna domowa w Rosji
 • 1.5 II Rzeczpospolita
 • 1.6 II wojna światowa
 • 1.6.1 Armia Krajowa
 • 1.6.2 Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
 • 1.6.2.1 Kampania francuska 1940
 • 1.6.2.2 Armia Polska w ZSRR/Armia Polska na Wschodzie
 • 1.6.2.3 1 Korpus Polski
 • 1.6.2.4 2 Korpus Polski
 • 1.6.3 Wojsko Polskie na froncie wschodnim
 • 1.7 Wojsko Polskie w kraju po 1945
 • 1.7.1 Dywizje obecnie występujące w strukturach WP
 • 2 Siły Powietrzne
 • 2.1 II wojna światowa
 • 2.1.1 Wojsko Polskie na froncie wschodnim
 • 2.2 Wojsko Polskie w kraju po 1945
 • 3 Marynarka Wojenna
 • 3.1 Wojsko Polskie w kraju po 1945
 • 4 Zobacz też
 • | edytuj kod]

  | edytuj kod]

  XVII wiek[ | edytuj kod]

 • Dywizja Wincentego Korwina Gosiewskiego (m.in. bitwa pod Prostkami, 1656)
 • Dywizja Jerzego Sebastiana Lubomirskiego (m.in. bitwa pod Cudnowem, 1660)
 • Dywizja Stanisława Rewery Potockiego (m.in. bitwa pod Cudnowem, 1660)
 • XVIII wiek[ | edytuj kod]

 • Dywizje koronne
 • 1 Dywizja Koronna
 • 2 Dywizja Koronna
 • 3 Dywizja Koronna
 • 4 Dywizja Koronna
 • Kijowsko-Bracławska Dywizja Koronna
 • Małopolska Dywizja Koronna
 • Wielkopolska Dywizja Koronna
 • Wołyńsko-Podolska Dywizja Koronna
 • Dywizje litewskie
 • 1 Dywizja Litewska
 • 2 Dywizja Litewska
 • | edytuj kod]

 • Dywizja Najwyższego Naczelnika
 • Dywizja Józefa Zajączka
 • Dywizja Stanisława Mokronowskiego
 • Dywizja Karola Sierakowskiego
 • Dywizja Nadnarwiańska
 • Dywizja Adama Ponińskiego
 • Dywizja Jana Henryka Dąbrowskiego
 • Dywizja Główna Litewska
 • Dywizja Franciszka Sapiehy
 • Dywizja Romualda Giedroycia
 • | edytuj kod]

  | edytuj kod]

 • Dywizje sformowane 1807/1808
 • 1 Dywizja Księstwa Warszawskiego
 • 2 Dywizja Księstwa Warszawskiego
 • 3 Dywizja Księstwa Warszawskiego
 • Dywizje sformowane w 1812
 • Dywizja Polska
 • Dywizja Jazdy Aleksandra Różeckiego
 • 4 Dywizja Jazdy Michała Ignacego Kamieńskiego
 • 16 Dywizja Józefa Zajączka
 • 17 Dywizja Jana Henryka Dąbrowskiego
 • 18 Dywizja Ludwika Kamienieckiego
 • 19 Dywizja Izydora Krasińskiego
 • Dywizje sformowane w 1813
 • Dywizja Kawalerii Antoniego Pawła Sułkowskiego
 • 7 Dywizja Jazdy Michała Sokolnickiego
 • 8 Dywizja Jazdy Antoniego Sułkowskiego
 • 26 Dywizja Ludwika Kamienieckiego
 • 27 Dywizja Izydora Krasińskiego
 • Dywizja Obserwacyjna
 • | edytuj kod]

 • Dywizje piechoty
 • 1 Dywizja Piechoty
 • 2 Dywizja Piechoty
 • Dywizje kawalerii
 • Dywizja Ułanów
 • Dywizja Strzelców Konnych
 • | edytuj kod]
 • Dywizje piechoty
 • 1 Dywizja Piechoty
 • 2 Dywizja Piechoty
 • 3 Dywizja Piechoty
 • 4 Dywizja Piechoty
 • 5 Dywizja Piechoty
 • 6 Dywizja Piechoty
 • Dywizje kawalerii
 • 1 Dywizja Jazdy
 • 2 Dywizja Jazdy
 • 3 Dywizja Jazdy
 • 4 Dywizja Jazdy
 • 5 Dywizja Jazdy
 • | edytuj kod]

 • Dywizja Kozaków Sułtańskich
 • | edytuj kod]

 • Dywizja Krakowska
 • Dywizja Sandomierska
 • Dywizja Kaliska
 • | edytuj kod]

  | edytuj kod]

 • Dywizja Strzelców Polskich
 • 1 Dywizja Strzelców Polskich – dywizja I Korpusu Polskiego
 • 2 Dywizja Strzelców Polskich – dywizja I Korpusu Polskiego
 • 3 Dywizja Strzelców Polskich – dywizja I Korpusu Polskiego
 • 4 Dywizja Strzelców Polskich – dywizja II Korpusu Polskiego
 • 5 Dywizja Strzelców Polskich – dywizja II Korpusu Polskiego
 • | edytuj kod]

 • 1 Dywizja Strzelców Polskich (1re Division Polonaise)
 • 2 Dywizja Strzelców Polskich (2éme Division Polonaise)
 • 3 Dywizja Strzelców Polskich (3éme Division Polonaise)
 • 6 Dywizja Strzelców Polskich
 • 7 Dywizja Strzelców Polskich
 • Dywizja Instrukcyjna
 • | edytuj kod]

 • 4 Dywizja Strzelców Polskich
 • 5 Dywizja Strzelców Polskich
 • Zachodnia Dywizja Strzelców
 • | edytuj kod]

 • Czynne dywizje piechoty
 • 1 Dywizja Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego
 • 2 Dywizja Piechoty Legionów
 • 3 Dywizja Piechoty Legionów
 • 4 Dywizja Piechoty
 • 5 Dywizja Piechoty
 • 6 Dywizja Piechoty
 • 7 Dywizja Piechoty
 • 8 Dywizja Piechoty
 • 9 Dywizja Piechoty
 • 10 Dywizja Piechoty (na bazie 4 Dywizji Strzelców gen. Żeligowskiego)
 • 11 Karpacka Dywizja Piechoty
 • 12 Dywizja Piechoty
 • 13 Kresowa Dywizja Piechoty
 • 14 Wielkopolska Dywizja Piechoty (eks 1 Dywizja Strzelców Wielkopolskich)
 • 15 Wielkopolska Dywizja Piechoty (eks 2 Dywizja Strzelców Wielkopolskich)
 • 16 Pomorska Dywizja Piechoty (eks 4 Dywizja Strzelców Pomorskich)
 • 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty (eks 3 Dywizja Strzelców Wielkopolskich)
 • 18 Dywizja Piechoty Ziemi Łomżyńskiej
 • 19 Dywizja Piechoty (na bazie dywizji litewsko-białoruskich)
 • 20 Dywizja Piechoty (na bazie dywizji litewsko-białoruskich)
 • 21 Dywizja Piechoty Górskiej (eks Dywizja Górska)
 • 22 Dywizja Piechoty Górskiej
 • 23 Górnośląska Dywizja Piechoty
 • 24 Dywizja Piechoty
 • 25 Dywizja Piechoty Ziemi Kaliskiej
 • 26 Dywizja Piechoty
 • 27 Dywizja Piechoty
 • 28 Dywizja Piechoty
 • 29 Dywizja Piechoty (na bazie dywizji litewsko-białoruskich)
 • 30 Poleska Dywizja Piechoty
 • Dywizja Ochotnicza
 • Kombinowana Dywizja Piechoty gen. Wołkowickiego
 • Kombinowana Dywizja Piechoty płk Sikorskiego
 • Rezerwowe dywizje piechoty
 • 33 Dywizja Piechoty
 • 35 Dywizja Piechoty
 • 36 Dywizja Piechoty
 • 38 Dywizja Piechoty
 • 39 Dywizja Piechoty
 • 41 Dywizja Piechoty
 • 44 Dywizja Piechoty
 • 45 Dywizja Piechoty
 • 50 Dywizja Piechoty „Brzoza”
 • 55 Dywizja Piechoty
 • 60 Dywizja Piechoty „Kobryń”
 • Dywizje kawalerii
 • 1920
 • Dywizja Jazdy
 • 1 Dywizja Jazdy
 • 2 Dywizja Jazdy
 • Północna Dywizja Jazdy
 • Dywizja Jazdy Wojsk Litwy Środkowej
 • 1924–1938
 • 1 Dywizja Kawalerii w Białymstoku
 • 2 Dywizja Kawalerii w Warszawie
 • 3 Dywizja Kawalerii w Poznaniu
 • 4 Dywizja Kawalerii we Lwowie
 • 1939
 • Dywizja Kawalerii „Zaza”
 • patrz też Pełna lista dywizji i miejsca ich stacjonowania

  | edytuj kod]

  | edytuj kod]

 • 2 Dywizja Piechoty Legionów AK „Pogoń”
 • 3 Dywizja Piechoty Legionów AK
 • 5 Dywizja Piechoty AK „Dzieci Lwowskich”
 • 6 Dywizja Piechoty AK Ziemi Krakowskiej „Odwet”
 • 7 Dywizja Piechoty AK „Orzeł”
 • 8 Dywizja Piechoty AK im. Romualda Traugutta
 • 9 Podlaska Dywizja Piechoty AK
 • 10 Dywizja Piechoty AK im. Macieja Rataja
 • 11 Karpacka Dywizja Piechoty AK
 • 12 Dywizja Piechoty AK
 • 21 Dywizja Piechoty AK
 • 22 Dywizja Piechoty AK
 • 24 Dywizja Piechoty AK
 • 25 Dywizja Piechoty AK
 • 26 Dywizja Piechoty AK
 • 27 Wołyńska Dywizja Piechoty
 • 28 Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei
 • 29 Dywizja Piechoty AK
 • 30 Dywizja Piechoty AK
 • 106 Dywizja Piechoty AK
 • | edytuj kod]

  | edytuj kod]
 • 1 Dywizja Grenadierów
 • 2 Dywizja Strzelców Pieszych
 • 3 Dywizja Piechoty
 • 4 Dywizja Piechoty
 • | edytuj kod]
 • 4 Dywizja Strzelców – dywizja 2 Korpusu Strzelców na Bliskim Wschodzie
 • 5 Wileńska Dywizja Piechoty
 • 6 Lwowska Dywizja Piechoty
 • 7 Dywizja Piechoty
 • 8 Dywizja Piechoty
 • 9 Dywizja Piechoty
 • 10 Dywizja Piechoty
 • | edytuj kod]
 • 1 Dywizja Pancerna
 • 4 Dywizja Piechoty
 • | edytuj kod]
 • 3 Dywizja Strzelców Karpackich
 • 5 Kresowa Dywizja Piechoty
 • 2 Warszawska Dywizja Pancerna
 • | edytuj kod]

 • Dywizje piechoty
 • 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
 • 2 Warszawska Dywizja Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego
 • 3 Pomorska Dywizja Piechoty im. Romualda Traugutta
 • 4 Pomorska Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego
 • 5 Saska Dywizja Piechoty
 • 6 Pomorska Dywizja Piechoty
 • 7 Łużycka Dywizja Piechoty
 • 8 Drezdeńska Dywizja Piechoty
 • 9 Drezdeńska Dywizja Piechoty
 • 10 Sudecka Dywizja Piechoty
 • 11 Dywizja Piechoty
 • 12 Dywizja Piechoty
 • 13 Dywizja Piechoty
 • 14 Dywizja Piechoty
 • Dywizje kawalerii
 • 1 Warszawska Dywizja Kawalerii
 • Dywizje artylerii
 • 1 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej
 • 2 Łużycka Dywizja Artylerii
 • 3 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej
 • 4 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej
 • 5 Dywizja Artylerii
 • | edytuj kod]

 • Dywizje piechoty
 • 1 Warszawska Dywizja Piechoty im.Tadeusza Kościuszki
 • 1 Szkolna Dywizja Piechoty
 • 2 Warszawska Dywizja Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego
 • 3 Pomorska Dywizja Piechoty im. Romualda Traugutta
 • 4 Pomorska Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego
 • 5 Saska Dywizja Piechoty
 • 6 Pomorska Dywizja Piechoty
 • 7 Łużycka Dywizja Piechoty
 • 8 Drezdeńska Dywizja Piechoty
 • 9 Drezdeńska Dywizja Piechoty
 • 10 Sudecka Dywizja Piechoty
 • 11 Dywizja Piechoty
 • 12 Dywizja Piechoty
 • 13 Dywizja Piechoty
 • 14 Dywizja Piechoty
 • 15 Dywizja Piechoty
 • 16 Kaszubska Dywizja Piechoty
 • 18 Dywizja Piechoty
 • 21 Dywizja Piechoty
 • 22 Dywizja Piechoty
 • 23 Dywizja Piechoty
 • 24 Dywizja Piechoty
 • 25 Dywizja Piechoty
 • 27 Dywizja Piechoty
 • 29 Dywizja Piechoty
 • 30 Dywizja Piechoty
 • 34 Dywizja Piechoty czasu „W”
 • 37 Dywizja Piechoty czasu „W”
 • 40 Dywizja Piechoty czasu „W”
 • Dywizje piechoty zmotoryzowanej
 • 8 Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej
 • 11 Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej
 • Dywizje zmechanizowane
 • 1 Warszawska Dywizja Zmechanizowana
 • 2 Warszawska Dywizja Zmechanizowana
 • 2 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
 • 3 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
 • 4 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Jana Kilińskiego
 • 4 Lubuska Dywizja Zmechanizowana
 • 5 Kresowa Dywizja Zmechanizowana
 • 8 Drezdeńska Dywizja Zmechanizowana
 • 8 Bałtycka Dywizja Obrony Wybrzeża
 • 9 Drezdeńska Dywizja Zmechanizowana
 • 10 Sudecka Dywizja Zmechanizowana
 • 11 Dywizja Zmechanizowana
 • 12 Dywizja Zmechanizowana
 • 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
 • 15 Dywizja Zmechanizowana
 • 15 Warmińsko-Mazurska Dywizja Zmechanizowana
 • 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
 • 19 Dywizja Zmechanizowana
 • 20 Dywizja Zmechanizowana
 • 26 Zapasowa Dywizja Zmechanizowana
 • 26 Rezerwowa Dywizja Zmechanizowana
 • 28 Zapasowa Dywizja Zmechanizowana
 • 28 Rezerwowa Dywizja Zmechanizowana
 • 30 Rezerwowa Dywizja Zmechanizowana
 • 31 Rezerwowa Dywizja Zmechanizowana
 • 32 Rezerwowa Dywizja Zmechanizowana
 • Dywizje pancerne
 • 5 Saska Dywizja Pancerna im. gen. Aleksandra Waszkiewicza
 • 10 Sudecka Dywizja Pancerna
 • 11 Drezdeńska Dywizja Pancerna
 • 16 Kaszubska Dywizja Pancerna
 • 19 Dywizja Pancerna
 • 20 Dywizja Pancerna
 • 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej
 • Dywizje artylerii
 • 2 Łużycka Dywizja Artylerii
 • 5 Dywizja Artylerii
 • 6 Dywizja Artylerii Przełamania
 • 8 Dywizja Artylerii Przełamania
 • 5 Dywizja Artylerii Armat
 • 10 Dywizja Artylerii Armat
 • Inne dywizje
 • 1 Warszawska Dywizja Kawalerii
 • 6 Pomorska Dywizja Powietrznodesantowa
 • 7 Łużycka Dywizja Desantowa
 • 23 Dywizja Desantowa
 • 25 Dywizja Kawalerii Powietrznej
 • Dywizja Rolno-Gospodarcza
 • Dywizje obecnie występujące w strukturach | edytuj kod]

 • 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej
 • 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
 • 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
 • 18 Dywizja Zmechanizowana
 • 11 Drezdeńska Dywizja Pancerna im. Jana III Sobieskiego (11 DPanc) – związek taktyczny Wojsk Pancernych Sił Zbrojnych PRL.Dywizja Krakowska - wielka jednostka piechoty polskiej okresu powstania styczniowego. Wchodziła w skład II Korpusu (Krakowskiego).


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  28 Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei (28 DP AK) - wielka jednostka piechoty Armii Krajowej działająca od 20 września do 5 października 1944 w trakcie powstania warszawskiego.
  Polskie Siły Zbrojne w ZSRR – potoczna nazwa: Armia Andersa (utworzona od nazwiska dowódcy – generała dywizji Władysława Andersa) – oddziały Wojska Polskiego podporządkowane legalnemu rządowi RP na emigracji, utworzone po wybuchu wojny III Rzeszy z ZSRR, zawarciu układu Sikorski-Majski i tzw. amnestii dla obywateli polskich z Rzeczypospolitej: zesłanych, uwięzionych w więzieniach śledczych NKWD i deportowanych do obozów koncentracyjnych Gułagu.
  12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego (12 DZ) – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  10 Sudecka Dywizja Pancerna im. Bohaterów Armii Radzieckiej (10 DPanc) – związek taktyczny Wojsk Pancernych Sił Zbrojnych PRL.
  9 Dywizja Artylerii Obrony Przeciwlotniczej (9 DA OPL) - związek taktyczny artylerii przeciwlotniczej ludowego Wojska Polskiego.
  Ziemie Rzeczypospolitej pod zaborami – ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów wcielone w następstwie rozbiorów do państw zaborczych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.08 sek.