• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dywersyfikacja

  Przeczytaj także...
  Harry Igor Ansoff (ur. 12 grudnia 1918 we Władywostoku w Rosji, zm. 14 lipca 2002 w San Diego w USA w wyniku powikłań spowodowanych zapaleniem płuc) - rosyjski matematyk i ekonomista. Ansoff jest uważany za ojca terminu "strategia firmy".Portfel inwestycyjny (portfolio) – zbiór finansowych (takich jak akcje i obligacje) i realnych (takich jak nieruchomości) aktywów inwestora, będących formą lokowania majątku. Mówi się np. o dywersyfikacji portfela, czyli inwestycji w różne aktywa w celu zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego.
  Dywersyfikacja ryzyka - to zróżnicowanie prowadzonej działalności, mające na celu rozproszenie związanego z nią ryzyka.

  Dywersyfikacja – różnicowanie asortymentu produkcji lub usług w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej. Poprzez dywersyfikację nie tylko zmniejsza się prawdopodobieństwo straty, ale zmniejsza się również prawdopodobieństwo najwyższego zysku.

  Dywersyfikacja może dotyczyć:

  Asortyment to wybór, zestaw, zestawienie produkowanych wyrobów, świadczonych usług lub oferowanych towarów. Definicja słownikowa jest prosta, praktyka wprowadza pewne komplikacje, przedstawione tu na przykładzie.Dywersyfikacja portfela – różnicowanie składu portfela inwestycyjnego skutkujące redukcją ryzyka specyficznego (niesystematycznego) poszczególnych aktywów, a w konsekwencji spadkiem ryzyka całego portfela. Istota dywersyfikacji sprowadza się do zakupu do portfela zróżnicowanych aktywów w nadziei, że ewentualne spadki wartości niektórych z nich zostaną zrekompensowane wzrostami wartości innych.
 • produktów i usług
 • rynków zbytu
 • technologii
 • dostawców
 • odbiorców
 • źródeł finansowania
 • bazy B+R
 • struktury działalności (produkcji)
 • inwestycji (portfel inwestycyjny)
 • ryzyka
 • Rodzaje dywersyfikacji według Ansoffa:

 • horyzontalna
 • wertykalna
 • koncentryczna
 • konglomeratowa
 • Rodzaje dywersyfikacji według Wrigley’a:

 • pokrewna
 • niepokrewna
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • dywersyfikacja ryzyka
 • dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Prace badawczo-rozwojowe (B&R, B+R, ang. Research and Development - R&D) – działalność, zazwyczaj zespołowa, pracowników-badaczy, o charakterze naukowym lub technicznym, której celem jest rozpoznanie prawidłowości występujących w wybranym obszarze rzeczywistości lub sprawdzenie hipotez przewidzianych przez teorie czy koncepcje naukowe.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.