• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dyskonto rzeczywiste składane

  Przeczytaj także...
  Kapitał, to pojęcie z dziedziny ekonomii i finansów, oznaczające dobra (bogactwa, środki, aktywa) finansowe, szczególnie, gdy służą one rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej. Jest jednym ze środków wytwórczych, obok: pracy, przedsiębiorczości i ziemi, które są potrzebne do rozpoczęcia produkcji.Procent składany – sposób oprocentowania wkładu pieniężnego, polegający na tym, że odsetki są doliczane do wkładu (podlegają kapitalizacji) i składają się na zysk w okresie następnym.

  Dyskonto składane (rzeczywiste) – wartość, o jaką należy pomniejszyć przyszłą wartość kapitału, aby otrzymać obecną wartość kapitału przy założeniu określonego poziomu oprocentowania składanego oraz ustalonego czasu oprocentowania.

  Obliczanie dyskonta składanego[]

  Oznaczmy:

 • – wartość bieżąca kapitału,
 • – wartość przyszła kapitału,
 • – dyskonto,
 • – stopa zwrotu,
 • – liczba okresów kapitalizacji.
 • Dyskonto stanowi różnicę pomiędzy wartością przyszłą a wartością bieżącą:

  Ze względu na założone oprocentowanie składane, prawdziwa jest zależność:

  Wobec tego:

  Zatem:

  Bibliografia[]

 • Maria Podgórska, Joanna Klimkowska: Matematyka finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.