• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dysjunkcyjny operator binarny

  Przeczytaj także...
  Formuła logiczna to określenie dozwolonego wyrażenia w wielu systemach logicznych, m.in. w rachunku kwantyfikatorów oraz w rachunku zdań.Operator – termin, za pomocą którego zazwyczaj określa się wyrażenie wiążące zmienne, przy czym zakłada się, że pojęcie wiązania zmiennej zostało wcześniej zdefiniowane.
  Koniunkcyjny operator binarny – konstrukcja, która ułatwia rozumowania dotyczące składni wyrażeń logicznych. Jest to dowolne wyrażenie p ∘ q {displaystyle pcirc q} , które jest spełnione dokładnie wtedy, gdy zarówno p {displaystyle p} , jak i q {displaystyle q} są w pewnym ustalonym stanie. Zależnie od operatora może to oznaczać albo pozytywne albo negatywne wystąpienie.

  Dysjunkcyjny operator binarny – konstrukcja, która ułatwia rozumowania dotyczące składni wyrażeń logicznych. Jest to dowolne wyrażenie które jest spełnione dokładnie wtedy, gdy choć jedno z wyrażeń i jest w pewnym ustalonym stanie, niezależnie od stanu drugiego z nich. Zależnie od operatora może to oznaczać albo pozytywne albo negatywne wystąpienie.

  Wyrażenie, którego głównym operatorem jest dysjunkcyjny operator binarny (pojedynczą negację uważa się za część wyrażenia) oznacza się a podwyrażenia – z których przynajmniej jedno musi być spełnione – oznacza się i

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • koniunkcyjny operator binarny
 • Reklama

  Czas generowania strony: 1.108 sek.