• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dysinhibitory noradrenaliny i dopaminy


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Fluoksetyna – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek tymoleptyczny, głównie w leczeniu zaburzeń depresyjnych oraz obsesyjno-kompulsyjnych. Ponadto znalazła zastosowanie pomocnicze w leczeniu żarłoczności psychicznej (Bulimia nervosa). Należy do grupy SSRI – Selective Serotonin Reuptake Inhibitor – selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.Kora przedczołowa – część płata czołowego, leżąca najbardziej z przodu i obejmująca okolicę oczodołową kory mózgu.
  Dopamina (łac. Dopaminum) – organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin. Ważny neuroprzekaźnik syntezowany i uwalniany przez dopaminergiczne neurony ośrodkowego układu nerwowego.

  Dysinhibitory noradrenaliny i dopaminy (ang. norepinephrine and dopamine disinhibitors, NDDI) – grupa leków, których mechanizm działania polega na odhamowaniu (dysinhibicji) uwalniania neuroprzekaźników noradrenaliny i dopaminy w korze przedczołowej poprzez antagonizm wobec receptorów serotoninergicznych 5HT2C. Działanie takie przypisuje się lekom przeciwdepresyjnym: agomelatynie (działającej poza tym na receptory melatoninergiczne) i fluoksetynie (której głównym mechanizmem działania jest hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny). Flibanseryna, lek zarejestrowany we wskazaniu zaburzeń pożądania u kobiet w okresie przedmenopauzalnym, odhamowuje uwalnianie noradrenaliny i dopaminy poprzez działanie na receptory 5HT1A.

  Noradrenalina, norepinefryna (łac. Norepinephrinum) – organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin, hormon zwierzęcy, neuroprzekaźnik wydzielany w części rdzeniowej nadnerczy oraz w miejscu sinawym, zwykle razem z adrenaliną w sytuacjach powodujących stres.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. S.M. Stahl. Novel mechanism of antidepressant action: norepinephrine and dopamine disinhibition (NDDI) plus melatonergic agonism. „Int J Neuropsychopharmacol”. 10 (5), s. 575-578, 2007. DOI: 10.1017/S1461145707008000. PMID: 17681087. 
  2. S.M. Stahl, B. Sommer, K.A. Allers. Multifunctional pharmacology of flibanserin: possible mechanism of therapeutic action in hypoactive sexual desire disorder. „J Sex Med”. 8 (1), s. 15-27, 2011. DOI: 10.1111/j.1743-6109.2010.02032.x. PMID: 20840530. 
  Flibanseryna – organiczny związek chemiczny, stosowany w leczeniu hipolibidemii u kobiet w wieku przedmenopauzalnym. Lek był początkowo opracowywany przez firmę farmaceutyczną Boehringer Ingelheim. Po odrzuceniu wniosku o rejestrację przez Agencję Żywności i Leków (FDA) w październiku 2010 roku prawa do leku przejęła firma Sprout Pharmaceuticals, której udało się uzyskać zgodę FDA i wprowadzić lek na rynek amerykański w sierpniu 2015 roku.Receptor 5-HT1A, receptor serotoninowy 1A – białko transbłonowe kodowane u człowieka genem HTR1A w locus 5q12.3, należące do rodziny receptorów serotoninowych. Aktywacja receptora 5-HT1A jest mechanizmem działania leków przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych i przeciwpsychotycznych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Receptor 5-HT2C, receptor serotoninowy 2C – białko transbłonowe kodowane u człowieka genem HTR2C w locus Xq24, należące do rodziny receptorów serotoninowych.
  Agomelatyna (łac. Agomelatinum) – organiczny związek chemiczny, pochodna melatoniny, stosowana jako lek przeciwdepresyjny.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.589 sek.