• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dysgenezja gonad

  Przeczytaj także...
  Kariotyp – kompletny zestaw chromosomów komórki somatycznej organizmu. Kariotyp jest cechą charakterystyczną dla osobników tego samego gatunku, tej samej płci oraz dotkniętych tymi samymi aberracjami chromosomowymi (albo całkowicie zdrowymi). W kariotypie wyróżnia się autosomy (chromosomy nie różniące się u osobników różnych płci, u człowieka 22 pary) oraz chromosomy płci.Hermafrodytyzm, obojnactwo, dwupłciowość, gynandromorfizm – zjawisko występowania w ciele jednego osobnika jednocześnie męskich i żeńskich gruczołów rozrodczych albo występowanie w jego ciele gruczołu obojnaczego wytwarzającego jaja i plemniki. Obojnactwo występuje często u zwierząt bezkręgowych i u roślin wyższych (u roślin nazywane jest obupłciowością lub androginią), rzadziej u kręgowców. U osobników hermafrodytycznych najczęściej zachodzi zapłodnienie krzyżowe, rzadziej samozapłodnienie – u roślin nazywane samopylnością.
  Ovotestis – gonada posiadająca jednocześnie utkanie histologiczne jajnika (łac. ovarium), jak i jądra (łac. testis).

  Dysgenezja gonad (łac. dysgenesis gonadum, ang. gonadal dysgenesis) – rzadka wada rozwojowa i termin określający stan, w którym osobnik ma nieprawidłowo ukształtowaną gonadę.

  Dysgenezja jąder występuje w zespole Klinefeltera, w którym osobnik o cechach męskich ma kariotyp 47,XXY. Wadliwy rozwój jajników charakteryzuje zespół Turnera. W tym przypadku osobnik o cechach żeńskich ma tylko jeden chromosom X (kariotyp 45,XO).

  Rozróżnia się również mieszaną dysgenezję gonad jako odmiana obojnactwa męskiego. Czasami takie przypadki określane są asymetryczną dysgenezją gonad. W mieszanej dysgenezji gonad oprócz stwierdzenia dysgenetycznego jądra stwierdza się aplastyczną gonadę.

  Gonada, gruczoł płciowy, gruczoł rozrodczy – występujący u zwierząt narząd płciowy produkujący męskie bądź żeńskie komórki rozrodcze (gamety). Gonady umożliwiają rozmnażanie płciowe. U niektórych zwierząt występują samodzielnie (parzydełkowce, niektóre wirki), u pozostałych wchodzą w skład układu rozrodczego. Gonady żeńskie nazywane są jajnikami, a męskie – jądrami. U większości zwierząt gonady występują parzyście. Jedna gonada, najczęściej jajnik, spotykana jest u niektórych bezkręgowców oraz u ptaków. Koralowce i tasiemce wytwarzają większe ilości gonad.Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl – z greckiego neoplasia) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.

  Rozróżnia się następujące odmiany asymetrycznej dysgenezji gonad:

 • jedno jądro jest dysgenetyczne a druga gonada jest:
 • gonadą aplastyczną (mieszana dysgenezja gonad)
 • gonadą całkowicie zmienioną przez nowotwór
 • stwierdza się całkowity brak drugiej gonady.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Vademecum niepłodności
 • http://hermafrodytyzm.org/laparoskopowa_gonadektomia.htm
 • Regine Witkowski, Otto Prokop: Leksykon chorób dziedzicznych i wad rozwojowych. Warszawa: PZWL, 1982.
 • Krzysztof Boczkowski: Nieprawidłowości rozwoju płciowego. Warszawa: PZWL, 1971.
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Zespół Klinefeltera (ang. Klinefelter syndrome) – grupa chorób spowodowanych aberracją chromosomalną polegającą na obecności przynajmniej jednego dodatkowego chromosomu X w części lub we wszystkich komórkach organizmu mężczyzny.Chromosom X – u człowieka i innych ssaków chromosom płciowy, którego obecność w dwóch kopiach w komórkach organizmu determinuje płeć żeńską. Faktyczną obecność "Chromosomu X" określa informacja zawarta w mRNA.
  Warto wiedzieć że... beta

  Jajnik (łac. ovarium) – parzysty narząd, występujący u kobiet i samic zwierząt, odpowiednik rozwojowy jąder. U dojrzałej kobiety ma kształt spłaszczonej elipsoidy o wielkości 5×3×1 cm i masie od 6 do 8 gramów.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.