• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dyscyplina

  Przeczytaj także...
  Dyscyplina łączności - ścisłe przestrzeganie przepisów korespondencji telefonicznej, telegraficznej i radiowej oraz norm technicznych w zakresie terminowej profilaktyki, konserwacji i bieżących napraw urządzeń łączności.Dyscyplina ognia - ścisłe przestrzeganie nakazanych terminów i zasad otwarcia, prowadzenia, przenoszenia lub przerwania ognia oraz przestrzegania norm zużycia i odnawiania zapasów amunicji, stosowanie do rodzaju wojsk i ich szczebla organizacyjnego.
  Dyscyplina naukowa – część dziedziny naukowej, społecznie zorganizowana działalność badawcza nastawiona na wytwarzanie informacji (badania) oraz stosowania rezultatów tej działalności (teorie) w praktyce.
 • dyscyplina – narzędzie służące do praktyki pokuty lub wymierzana kary chłosty
 • dyscyplina lotów
 • dyscyplina łączności
 • dyscyplina naukowa
 • dyscyplina ognia
 • dyscyplina ruchu
 • dyscyplina w klasie – pojęcie odnoszące się do zachowania uczniów w klasie lekcyjnej; utrzymanie dyscypliny jest jedną z ważnych umiejętności zawodu nauczyciela
 • dyscyplina wojskowa
 • dyscyplina sportowa
 • samodyscyplina – umiejętność panowania nad sobą
 • Zobacz też[]

 • Discipline
 • Artykuły i przekierowania do artykułów zaczynające się od „Dyscyplina
 • Dyscyplina wojskowa (łac. - disciplina - uczenie się) - ścisłe podporządkowanie się każdego żołnierza zasadom postępowania określonym w regulaminach i innych przepisach wojskowych oraz rozkazom i poleceniom przełożonych, a w sytuacjach szczególnych przewidzianych w regulaminach (i innych przepisach prawa) - także starszych.Dyscyplina – narzędzie cielesnego umartwiania i pokuty, a także do wymierzania kary cielesnej w szkołach, najczęściej w postaci rózgi brzozowej oraz dyscypliną wykonaną z pasków rzemiennych lub deseczki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Chłosta, biczowanie (łac. flagellum – bicz) – rodzaj tortury (stosowanej też w charakterze kary), polegającej na wielokrotnym uderzaniu osoby torturowanej w plecy (ewentualnie inne części ciała, np. niepokornego niewolnika, rzekomej czarownicy – w twarz, czy w stopy – falaka/bastinado) przy pomocy bicza, kańczuga, rzemienia, bata lub innego narzędzia. Chłostę wykonywał kat bądź inna osoba (np. na okrętach), jako że jej przeprowadzenie nie wymagało szczególnych umiejętności.
  Pokuta – praktyka religijna, której celem jest udoskonalenie. Działanie narzucone przez innych (zwierzchników religijnych) lub wybrane dobrowolnie, mające zadośćuczynić Bogu lub ludziom wyrządzone zło (grzech).
  Dyscyplina lotów - forma dyscypliny ruchu, polegająca na dokładnym przygotowaniu pilotów do wywiązania się z zadań w powietrzu, ścisłym przestrzeganiu przez nich regulaminowych zasad wykonywania lotów oraz na dokładnym spełnianiu obowiązków przez kierowników lotów i inne osoby funkcyjne.
  Dyscyplina ruchu - ścisłe przestrzeganie ustalonych zasad komunikacji i łączności w celu zapewnienia sprawności, porządku i bezpieczeństwa w korzystaniu z sieci różnorodnych połączeń (kolejowych, drogowych, wodnych, urządzeń łączności, składnic meldunkowych, poczty polowej itp.).
  Dyscyplina sportu – rodzaj uprawianego sportu, który jest określony przez przepisy i normy. Przykładowymi dyscyplinami są m.in.: piłka nożna, lekkoatletyka, szermierka, narciarstwo szybkie.
  Nauczyciel – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem wyższym – kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.