• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dyrektywa 2001/20/WE

  Przeczytaj także...
  Dobra praktyka kliniczna, GCP (od ang. good clinical practice) – międzynarodowe standardy etyczne i naukowe dotyczące planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych), opracowane przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także przestrzegania praw osób uczestniczących w badaniu.Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. Organ ten sprawdza zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści i ryzyka, poprawność protokołu badania klinicznego. Badania klinicznego nie można rozpocząć bez zgody komisji bioetycznej.
  Eksperyment kliniczny (kliniczne badanie interwencyjne, właściwe określenie: kliniczne badanie eksperymentalne) – badanie naukowe, którego zasadniczym celem jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego (leku), wyrobu medycznego lub innej technologii medycznej (zabiegu, testu diagnostycznego).

  Dyrektywa 2001/20/WE – ustrojowy akt prawny z dnia 4 kwietnia 2001 stworzony w celu harmonizacji przepisów dotyczących eksperymentów klinicznych w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Dokładny tytuł dyrektywy 2001/20/WE[ | edytuj kod]

  Dyrektywa 2001/20/WE w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, odnoszących się do wdrażania zasad dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych, przeznaczonych do stosowania przez człowieka.

  Cele dyrektywy 2001/20/WE[ | edytuj kod]

 • wprowadzanie zasad dobrej praktyki klinicznej
 • ochrona osób uczestniczących w badaniach klinicznych
 • wymiana informacji na temat badań klinicznych, między innymi poprzez stworzenie odpowiednich baz danych
 • ujednolicenie decyzji urzędowych (właściwe organy)
 • ujednolicenie wydawania opinii przez komisje bioetyczne
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Treść dyrektywy 2001/20/WE
 • Implementacja dyrektywy przez nowe państwa członkowskie - prezentacja
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.701 sek.