• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dynastia askańska  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Książ (niem. Fürstenstein) – zespół rezydencjalny znajdujący się w województwie dolnośląskim w Wałbrzychu w dzielnicy Książ, na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego, wchodzi także w skład Szlaku Zamków Piastowskich. Obejmuje trzeci co do wielkości zamek w Polsce (po zamku w Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu). Jego niewielka część, w tym znajdujący się w części centralnej zamek piastowski, jest udostępniona zwiedzającym. Zespół zamkowy stanowi administracyjnie część miasta Wałbrzych.Weimar – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, jedno z europejskich centrów kulturalnych.
  Podziały terytorialne ziem Askańczyków[]
 • 1134Albrecht Niedźwiedź przejął władzę w Marchii Północnej.
 • 1157 – Albrecht Niedźwiedź założył Marchię Brandenburską.
 • 1170 – Śmierć Albrechta I Niedźwiedzia. Podział ziem między synów:
 • Otto – otrzymał Brandenburgię,
 • Hermann – otrzymał Orlamünde,
 • Adalbert – otrzymał Ballenstedt,
 • Dytryk – otrzymał Werben (?),
 • Bernard – otrzymał Aschersleben i gród Anhalt.
 • Nekropolia Anhaltów w Pszczynie
  Karta herbarza J. Siebmachera z herbem księcia Anhaltu (pierwszy z lewej w górnym rzędzie), 1605
  Herby Anhaltów i Hochbergów nad wejściem do zamku Książ
 • 1172 – Bernard przejął po śmierci Adalberta Ballenstedt.
 • 1177 – margrabia Brandenburgii został arcyszambelanem (arcypodkomorzym) Cesarstwa.
 • 1180 – Bernard został księciem Saksonii.
 • 1202 – Hrabia Orlamünde został lennikiem Danii jako hrabia Holsztynu.
 • 1212 – śmierć Bernarda, podział ziem między synów:
 • Henryk otrzymał Anhalt,
 • Albrecht otrzymał Saksonię.
 • 1248 – podział linii hr. Orlamünde na:
 • z Orlamünde – wygasła 1476 (1486?),
 • z Weimaru – wygasła 1373 (1372?).
 • 1252/1265 – podział księstwa Anhaltu na:
 • Aschersleben (wygasła 1315),
 • Bernburg (wygasła 1468),
 • Köthen.
 • 1255Otto III margrabia Brandenburgii odziedziczył Górne Łużyce z Budziszynem i Zgorzelcem.
 • 1258/1260 – rozgałęzienie margrabiów Brandenburgii na linie:
 • ze Stendal (wygasła 1320),
 • ze Salzwedel (wygasła 1317).
 • 1296 – podział Saksonii między synów Albrechta I na:
 • księstwo Saksonii-Lauenburg (linia wygasła 1689),
 • księstwo Saksonii-Wittenberg (linia wygasła 1422).
 • 1302/1304 – margrabia Brandenburgii Herman odziedziczył Dolne Łużyce.
 • 1307 – Albrecht I von Anhalt-Köthen odziedziczył Zerbst/Anhalt (odtąd Anhalt-Köthen-Zerbst).
 • 1315 – po wygaśnięciu linii na Aschersleben, jej ziemie włączono do ziem arcybiskupstwa Halberstadt (arcybiskupem był wtedy Albrecht von Anhalt-Bernburg).
 • 1320 – wygasła linia brandenburska Askańczyków; Brandenburgia po kilku latach przeszła pod władanie Wittelsbachów.
 • 1346 – hrabiowie Orlamünde utracili ziemie w Turyngii wokół Weimaru.
 • 1356 – książę Saksonii Rudolf II, na mocy „Złotej Bulli” został jednym z siedmiu elektorów Rzeszy.
 • 1422 – wygasła linia książąt Saksonii; ziemie zostały przekazane Wettynom.
 • 1468 – wygasła (starsza) linia książąt Anhalt-Bernburg; jej ziemie włączono do księstwa Zerbst.
 • ok. 1570 – książę Joachim Ernest von Anhalt-Zerbst zjednoczył księstwo Anhaltu.
 • po 1468 – wygasła linia hrabiów Orlamünde – dobra sprzedano landgrafom Turyngii.
 • 1603/1606 – podział księstwa Anhaltu:
 • Jan Jerzy otrzymał Dessau,
 • Chrystian I otrzymał Bernburg (Saale) (linia wygasła 1863)
 • Rudolf I otrzymał Zerbst (linia wygasła 1793)
 • Ludwik otrzymał Köthen (linia wygasła 1665)
 • 1611 – August (w 1603 bez przydziału) otrzymał Plötzkau.
 • 1635 – od linii Anhalt-Bernburg oddzieliła się linia Harzgerode.
 • 1665 – dobra linii Plötzkau przejęła linia Köthen.
 • 16721675 – księżna Ludwika von Anhalt-Dessau była regentką w śląskim księstwie Legnicy, Brzegu i Wołowa w imieniu syna, księcia Jerzego IV Wilhelma (ostatniego księcia z rodu Piastów).
 • 1689 – wygasła linia książąt Saksonii-Lauenburg; jej ziemie przejęli książęta Brunszwiku i Lüneburga.
 • 1709 – wygasła linia Harzgerode; jej ziemie wróciły do księstwa Anhalt-Bernburg.
 • 17621796 – księżniczka Zofia Augusta Fryderyka von Anhalt-Zerbst panowała w Rosji jako imperatorowa Katarzyna II Wielka.
 • 1765 – książęta von Anhalt-Köthen odziedziczyli po hrabiach von Promnitz dobra pszczyńskie i ustanowili tam swoją sekundogeniturę.
 • 1793 – wygasła linia Anhalt-Zerbst.
 • 1797 – podział dóbr; linia Anhalt-Dessau odziedziczyła Zerbst.
 • 1806 – książęta von Anhalt-Bernburg zostali wyniesieni do rangi Herzog (najwyższy tytuł książęcy, przyznany jako ostatni w dziejach Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego).
 • 1818 – książęta z Pszczyny odziedziczyli księstwo Anhalt-Köthen.
 • 1846/1847 – Księstwo Pszczyńskie dziedziczą poprzez małżeństwo hrabiowie Hochberg z Książa.
 • 1847 – wygasła linia Anhalt-Köthen; jej dobra odziedziczyła linia Anhalt-Dessau.
 • 1863 – wygasła linia Anhalt-Bernburg; książęta z Dessau zjednoczyli księstwo Anhaltu, książę Leopold przyjął tytuł Herzog von Anhalt.
 • 1918 – abdykacja księcia Anhaltu, proklamowanie republiki.
 • Linie morganatyczne i naturalne[]

 • rodzina von Berenhorst – potomkowie Leopolda I księcia von Anhalt-Dessau (1693 – 1747), zwanego Alte Dessauer oraz Zofii Eleonory Söldner (1710-1779);
 • - linia wygasła na Wilhelmie von Berenhorst, zm. 5 I 1952 r.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Turyngia, Wolny Kraj Turyngia (niem. Freistaat Thüringen) – kraj związkowy w Niemczech. Stolicą kraju związkowego jest miasto Erfurt.
 • rodzina von Anhalt – potomkowie księcia Wilhelma Gustawa von Anhalt-Dessau (1699-1737) oraz Marianny Scharadius;
 • - linia wygasła na Hermanie Fryderyku, zm. 1863 r.

 • hrabiowie von Waldersee – potomkowie Leopolda III księcia von Anhalt-Dessau (1740–1817) oraz Joanny Eleonory Hoffmeyer (1739-1816)
 • - linia istnieje do dziś

 • hrabiowie von Westarp – potomkowie księcia Fryderyka Franciszka von Anhlat-Bernburg-Schumburg-Hoym (1769-1807) oraz jego morganatycznej małżonki Karoliny Westarp (1773-1818)
 • - linia istnieje do dziś

  Saksonia, Wolny Kraj Saksonia (łac. Saxonia; niem. Freistaat Sachsen; górnołuż. Swobodny stat Sakska; dolnołuż. Zwězkowy kraj Sakska) – kraj związkowy w Niemczech graniczący z Polską, Czechami i z następującymi krajami związkowymi: Bawaria, Turyngia, Saksonia-Anhalt i Brandenburgia. Stolicą jest Drezno. Obecnie niewielki skrawek historycznej Saksonii znajduje się w Polsce, w województwie dolnośląskim (okolice Bogatyni). Republika Saksonii jest spółką prawa publicznego. Reprezentuje ją premier Stanislaw Tillich.Wettynowie (Wettinowie, niem. Wettiner) – dynastia niemiecka wywodząca się z dzisiejszej Saksonii-Anhaltu. Panowała w Miśni, Saksonii i księstwach Turyngii. Jej przedstawiciele zasiadali także na tronie w Warszawie (elektorowie August II Mocny, August III Sas jako Królowie Polski i Wielcy Książęta Litwy oraz król Saksonii Fryderyk August I jako książę warszawski). W 1423 r. Wettinowie uzyskali wraz z księstwem sasko-wittenberskim godność elektora Rzeszy, a całość ich posiadłości zaczęto określać historyczną nazwą Saksonia. W roku 1485 nastąpił podział dynastii na dwie linie: ernestyńską (starszą), elektorską panującą w Wittenberdze i w znacznej części Turyngii oraz albertyńską (młodszą,) panującą w Miśni i pn. Turyngii. Boczną linią dynastii jest rodzina Koburgów (Coburg), panująca w Wielkiej Brytanii (od 1917 r. pod nazwiskiem Windsor), Belgii, Bułgarii i Portugalii (pod nazwiskiem poprzedniej dynastii – Bragança).


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Maria Emanuel Wettyn, właśc. Maria Emanuel Prinz von Sachsen Herzog zu Sachsen (ur. 31 stycznia 1926 w zamku Prüfenig k. Ratyzbony, zm. 23 lipca 2012 w La Tour-de-Peilz, Szwajcaria) – margrabia Miśni, książę Saksonii, głowa rodu Wettynów, pretendent do tronu Saksonii.
  Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).
  Holsztyn (niem. Holstein) – historyczna kraina niemiecka położona na południe od dzielącej go od Szlezwiku rzeki Eider, zamieszkana w średniowieczu od zachodu przez plemiona północnych Sasów (Nordalbingów), a od wschodu przez słowiańskich Wagrów ze związku Obodrytów.
  Billungowie – wspólna nazwa kilku niemieckich rodów i dynastii żyjących na terenach średniowiecznej Saksonii od X w. do początków XII w.
  Welfowie (zwani również Gwelfy lub Gwelfami) – D’Este – dwie dynastie panujące we Włoszech i Niemczech, ściśle ze sobą spokrewnione.
  Plötzkau – gmina w środkowych Niemczech, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Salzland, wchodzi w skład gminy związkowej Saale-Wipper.
  Księstwo Saksonii-Lauenburga – księstwo powstałe z podziału ziem dynastii askańskiej (położone w południowej części obecnego Szlezwiku-Holsztynu). Stolicą do 1619 roku był gród Lauenburg/Elbe; później Ratzeburg.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.