• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dynamika - muzyka

  Przeczytaj także...
  Diminuendo (wł. zmniejszać; także decrescendo) - stopniowe osłabianie natężenia dynamiki w utworze muzycznym. W notacji muzycznej diminuendo przedstawiane jest jako symbol graficzny (podobny do odpowiednio "wydłużonego" znaku większości używanego w matematyce - >) lub w postaci skrótu (dim., decresc. lub decr.). Przeciwieństwem diminuenda jest crescendo. Znaku diminuenda nie należy mylić z bardzo podobnie wyglądającym znakiem akcentu dynamicznego, który obejmuje tylko pojedyncze nuty.Crescendo (z wł.: narastając, coraz głośniej; wym. kreszendo) - stopniowe wzmocnienie natężenia dynamiki w utworze muzycznym. W notacji muzycznej crescendo przedstawiane jest jako symbol graficzny (podobny do odpowiednio "wydłużonego" znaku mniejszości używanego w matematyce - <) lub w postaci skrótu (cresc.). Przeciwieństwem crescenda jest diminuendo.
  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.

  Dynamika (gr. dynamikós oznaczające: posiadający siłę) – jeden z elementów dzieła muzycznego, określający siłę dźwięku.

  Większość instrumentów muzycznych cechuje się możliwościami wydobycia dźwięków o zróżnicowanej głośności.

  Wyróżnia się dwa zasadnicze odcienie dynamiczne:

 • f (forte) – głośno
 • p (piano) – cicho
 • Oba odcienie występują w kilku stopniach natężenia:
 • Pomiędzy mf i mp występuje tylko niewielka różnica głośności.

  Elementy muzyki, muzyczne, dzieła muzycznego – elementy porządkujące materiał dźwiękowy będący tworzywem dzieła muzycznego; w wyniku ich współdziałania dzieło uzyskuje określony kształt:Dźwięk muzyczny – dźwięk wytwarzany przez instrument muzyczny (albo głos ludzki). Najczęściej jest to dźwięk o określonej wysokości.

  Dobór natężenia dźwięku w dużej mierze zależy od interpretacji i od umiejętności technicznych. Na przykład kontrastowanie pomiędzy pp i ppp wymaga dobrego opanowania instrumentu i jest niezwykle trudne dla początkujących instrumentalistów. Podobnie wydobycie fff wymaga często użycia znacznej siły, ale przy zachowaniu nadal mieszczącej się w granicach percepcji muzycznej barwy dźwięku.

  Zmiany dynamiczne[ | edytuj kod]

  Cały utwór może być skomponowany w tym samym odcieniu dynamicznym lub dynamika może być zmienna w czasie. Zmiany dynamiczne mogą być raptowne lub następować stopniowo. Oznaczane są graficznie lub słownie:

 • crescendo - stopniowy wzrost dynamiki dźwięku;
 • più forte - głośniej;
 • diminuendo (lub decrescendo) - stopniowy spadek dynamiki;
 • più piano - ciszej;
 • al niente - spadek dynamiki aż do zaniku dźwięku;
 • Nagłe zmiany dynamiczne, często ograniczające się do jednej nuty, zaznaczane są akcentem, wyrażanym graficznie lub słownie, np.:

 • subito forte - nagle głośno;
 • sforzato, sforzando (skrót: sf) - akcentując;
 • subito piano - nagle cicho;
 • Inne określenia[ | edytuj kod]

  Istnieje ponadto wiele określeń, odnoszących się do bliższego wyrażania siły brzmienia, np.:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.721 sek.