• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dynamic Host Configuration Protocol  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Point to Point Protocol (PPP) – protokół komunikacyjny warstwy łącza danych używany przy bezpośrednich połączeniach pomiędzy dwoma węzłami sieci. PPP może być również skonfigurowany na interfejsie szeregowym asynchronicznym i synchronicznym. Służy również do prostego zestawiania tuneli. PPP jest stosowany w technologii WAN. Z protokołem tym wiąże się uwierzytelnianie PAP lub CHAP. Preferowany jest CHAP, ponieważ w przeciwieństwie do PAP jest uznawany za bezpieczniejszy (używa MD5).RARP (ang. Reverse Address Resolution Protocol) - protokół komunikacyjny przekształcania 48-bitowych fizycznych adresów MAC na 32-bitowe adresy IP w komputerowych sieciach typu Ethernet.

  DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol – protokół dynamicznego konfigurowania hostów) – protokół komunikacyjny umożliwiający hostom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP hosta, adresu IP bramy sieciowej, adresu serwera DNS, maski podsieci. Protokół DHCP jest zdefiniowany w RFC 2131 i jest następcą BOOTP. DHCP został opublikowany jako standard w roku 1993.

  NetBIOS (ang. Network Basic Input/Output System) — protokół sieciowy oryginalnie zaprojektowany przez firmę IBM. Zapewnia podstawowy interfejs łączenia aplikacji z innymi komputerami oraz współdzielenie danych. NetBIOS działa w warstwie sesji modelu OSI.Domain Name System (DNS, pol. „system nazw domenowych”) – system serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa obsługująca rozproszoną bazę danych adresów sieciowych. Pozwala na zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki DNS nazwa mnemoniczna, np. pl.wikipedia.org jest tłumaczona na odpowiadający jej adres IP, czyli 91.198.174.232

  W kolejnej generacji protokołu IP, czyli IPv6, jako integralną część dodano nową wersję DHCP, czyli DHCPv6. Jego specyfikacja została opisana w RFC 3315.

  W sieci opartej na protokole TCP/IP każdy komputer ma co najmniej jeden adres IP i jedną maskę podsieci; dzięki temu może się komunikować z innymi urządzeniami w sieci.

  Komunikaty[]

 • DHCPDISCOVER – zlokalizowanie serwerów
 • DHCPOFFER – przesyłanie parametrów
 • DHCPREQUEST – żądanie przydzielenia używanych parametrów
 • DHCPACK – potwierdzenie przydziału parametrów
 • DHCPNAK – odmowa przydziału parametrów
 • DHCPDECLINE – wskazanie że adres sieciowy jest już używany
 • DHCPRELEASE – zwolnienie adresu
 • DHCPINFORM –żądanie przydziału parametrów (bez adresu IP).
 • Nagłówek DHCP[]

  Operacja Typ nagłówka. 1 = BOOTREQUEST, 2 = BOOTREPLY Typ sprzętu Liczba z zakresu 1-28 oznaczająca typ sprzętu (karty sieciowej). Dla sieci ethernetowej przyjmuje wartość 1. Długość adresu sprzętowego Oznaczenie długości używanego adresu sprzętowego np. 6 dla Ethernetu 10 Mbps. Liczba skoków Pole jest opcjonalne. Zlicza liczbę pośrednich routerów biorących udział w transmisji pakietu. Identyfikator transakcji Wybierany losowo przez klienta identyfikator (w sytuacji, gdy serwer nie będzie w stanie "zrozumieć" adresu sprzętowego klienta. Wyśle odpowiedź na broadcast, a xid będzie jedynym sposobem rozpoznania odpowiedzi kierowanej do klienta). Liczba sekund Mierzony w sekundach czas, jaki upłynął od momentu pierwszego wysłania przez klienta wiadomości typu BOOTREQUEST. Flagi W tej chwili używany tylko 1 bit (BROADCAST flag). Pozostałe 15 bitów jest zarezerwowane na zastosowanie w przyszłości. Adres IP klienta Pole nieobowiązkowe. Wypełniane w przypadku np. odświeżania adresu. Przydzielony adres IP klienta Trzy możliwości przydzielania adresu: ręcznie (na podstawie MAC), automatycznie (kolejność zgłaszania) i dynamicznie (tylko na pewien okres). Adres IP serwera Ustawiane przez serwer. Adres IP bramki Ustawiane przez serwer. Adres sprzętowy klienta Adres MAC klienta. Nazwa serwera Pole opcjonalne. Nazwa hosta serwera. Plik startowy Używany w mechanizmie ciasteczek (Magic Cookie). Opcje Zestaw ponumerowanych opcji 0-254. RFC 1533 np.
  DHCP option 50: 192.168.1.100 requested
  
  Klient prosi serwer o przydzielenie danego adres IP
  SMTP (ang.) Simple Mail Transfer Protocol – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard został zdefiniowany w dokumencie RFC 821 a następnie zaktualizowany w 2008 roku w dokumencie RFC 5321Brama sieciowa (ang. gateway) – maszyna podłączona do sieci komputerowej, za pośrednictwem której komputery z sieci lokalnej komunikują się z komputerami w innych sieciach.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  APIPA (ang. Automatic Private IP Addressing), AutoNet – usługa w systemie Windows odpowiedzialna za automatyczne przydzielanie adresu IP komputerowi, na którym system Windows jest zainstalowany. Usługa APIPA przydziela systemowi adres IP w przypadku, gdy komputer wyposażony jest w kartę sieciową, zostało zainstalowane oprogramowanie obsługi protokołów TCP/IP, karta sieciowa skonfigurowana jest do żądania przyznania adresu IP z serwera DHCP (ustawienie domyślne w Windows XP), a serwer DHCP w danym momencie jest nieosiągalny.
  Address Resolution Protocol (ARP) - protokół sieciowy umożliwiający mapowanie logicznych adresów warstwy sieciowej na fizyczne adresy warstwy łącza danych. Protokół ten nie ogranicza się tylko do konwersji adresów IP na adres MAC stosowany w sieciach Ethernet, lecz jest także wykorzystywany do odpytywania o adresy fizyczne stosowane w technologiach Token ring czy FDDI. Zdefiniowany jest w RFC 826 i jest określany jako standard internetowy STD 37.
  W sieciach komputerowych, Internet Protocol Control Protocol (IPCP, Protokół Kontroli IP) to protokół do nawiązywania i konfiguracji połączenia dla protokołu internetowego (IP) przez PPP. IPCP używa takiego samego mechanizmu wymiany pakietów co Link Control Protocol. Pakiety IPCP nie mogą być wymieniane aż PPP osiągnie fazę warstwy sieciowej (Network-Layer Protocol phase), każdy pakiet IPCP odebrany przed tą fazą powinien być odrzucony (silently discarded).
  Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.
  TFTP to skrót od angielskiego Trivial File Transfer Protocol, co słowo w słowo znaczy trywialny protokół transferu plików.
  Network Information Service (NIS) - pierwotnie Yellow Pages lub yp; protokół typu klient-serwer opracowany przez Sun Microsystems, służący do śledzenia użytkowników i nazw hostów w sieci. Pozwala na scentralizowane zarządzanie kontami użytkowników w sieci, udostępnianie zasobów tekstowych takich jak listy hostów adresów email i inne podobne. Konta zarejestrowane w domenie NIS mogą być uruchamiane z dowolnego komputera w sieci lokalnej. Aby było to możliwe uruchomiony musi być, co najmniej jeden serwer NIS. Login i hasło podane przez użytkownika podczas logowania są najpierw porównywane z zawartością lokalnego pliku /etc/passwd, następnie, (jeżeli na maszynie włączony jest klient NIS, oraz w etc/passwd znajduje się wpis +:::::, a w etc/groups - +:::) jest wysyłane zapytanie do serwera, i wprowadzone dane są porównywane z zawartością bazy danych serwera NIS. NIS jest ściśle powiązany z NFS (Network File System), co pozwala na importowanie katalogów domowych z serwera. Tym sposobem użytkownik w sieci może podając swoje login i hasło zalogować się na dowolnym stanowisku w sieci, przy czym zostaje zaimportowany jego katalog domowy. Może on w nim przechowywać wszystkie potrzebne materiały. Pozwala to na bezproblemowy i bezpośredni dostęp do zasobów bez znaczenia, z której maszyny się logujemy.
  Microsoft Windows NT (ang. New Technology) – rodzina 32- i 64-bitowych systemów operacyjnych firmy Microsoft, początkowo przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych, obecnie z tej rodziny pochodzą także najpopularniejsze systemy dla użytkowników domowych. Rodzina systemów NT, wywodzi się z systemu OS/2, opracowanego przez IBM we współpracy z Microsoftem. Początkowe wersje Windows NT w wersji 3.x mogły być instalowane na partycji HPFS (System plików OS/2), właśnie dlatego, że rodzina NT bazowała na kodzie OS/2.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.