• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dymnicowate

  Przeczytaj także...
  Jaskrowce (Ranunculales Dumort.) – grupa roślin okrytonasiennych stanowiąca klad i rząd w systemach klasyfikacyjnych. Przeważnie są to rośliny zielne, ale także drzewa i krzewy (w drewnie zawsze obecne są naczynia). Należy tu (według APweb) 7 rodzin zawierających 199 rodzajów z 4445 gatunkami.Pteridophyllum racemosum – gatunek z monotypowego rodzaju roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae), czasem z powodu swej odrębności morfologicznej wyodrębniany w osobną rodzinę Pteridophyllaceae (Murb.) Sugiura ex Nak. Jest endemitem japońskim występującym w naturze tylko w centralnej i północnej części wyspy Honsiu. Rośnie w lasach iglastych na obszarach górskich, w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego. Gatunek wyróżnia się m.in. brakiem soku mlecznego – obecnego u innych przedstawicieli makowatych.
  Dwuliścienne (Dicotyledones) — wyróżniany do niedawna takson obejmujący wszystkie rośliny okrytonasienne z wyjątkiem jednoliściennych. Nazwa tej grupy roślin wywodzi się od wspólnej dla nich cechy – obecności dwóch liści zarodkowych (liścieni).
  Grzbieciste kwiaty dymnicy pospolitej

  Dymnicowe (Fumarioideae Eaton lub Fumariaceae Bercht. & J. Presl 1820) – podrodzina lub rodzina roślin zielnych (w zależności od ujęcia systematycznego) siostrzana dla makowatych Papaveraceae sensu stricto. Należy tu około 16 rodzajów. Niektórzy przedstawiciele rodziny to rośliny lecznicze.

  Cysticapnos – rodzaj z rodziny makowatych (Papaveraceae) i podrodziny dymnicowych Fumarioideae. Obejmuje 4 lub 5 gatunków występujących w południowej Afryce.Pręcik (łac. stamen) – męski organ płciowy w kwiecie, bardzo silnie zredukowany i zmieniony liść. Ponieważ każdy pylnik (theca) ma połączone po dwa woreczki pyłkowe, pręcik okrytozalążkowych jest mikrosporofilem o 4 mikrosporangiach lub 2 synangiach dwusporangiowych. U roślin okrytonasiennych składa się z nitki pręcikowej (filamentum) i główki (anthera), która jest zróżnicowana na dwa pylniki (thecae) połączone płonnym łącznikiem (connectivum). W pylnikach znajdują się komory pyłkowe zawierające tkankę wyściełającą (tzw. tapetum) oraz tkankę zarodnikotwórczą (tzw. archespor), która wytwarza ziarna pyłku kwiatowego lub pyłkowiny. Dojrzałe pylniki pękają, pyłek się wysypuje i zostaje on dalej przenoszony przez wiatr, owady, zwierzęta, a następnie osadza się na znamionach słupków innych kwiatów (następuje zapylenie). Istnieją także rośliny o kwiatach samopylnych.

  Morfologia[ | edytuj kod]

  Kwiaty Grzbieciste lub dwubocznie symetryczne (cecha charakterystyczna odróżniająca od rodziny makowatych, gdzie kwiaty są promieniste). Jeden lub dwa płatki zakończone są tępymi wyrostkami tzw. ostrogami, służącymi za zbiornik nektaru. Pręciki są zrośnięte w dwie wiązki. Owoce Dwukrotne i jednokomorowe.

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Pozycja w systemie APG II (2003) i według APweb (2001...)

  Dymnicowe w randze podrodziny włączane są do rodziny makowatych, stanowiącej grupę siostrzaną dla niemal wszelkich pozostałych przedstawicieli rzędu jaskrowców z wyjątkiem Eupteleaceae.

  Dymnica pospolita, dymnica lekarska (Fumaria officinalis L.) – gatunek rośliny należący do rodziny makowatych. Występuje w stanie dzikim w całej Europie z wyjątkiem dalekiej północy. W Polsce na całym obszarze. Archeofit.Kwiat grzbiecisty (ang. dorsiventral, zygomorphic, łac. zygomorphicus)– kwiat posiadający taką budowę i układ poszczególnych części okwiatu, że ma tylko jedną płaszczyznę symetrii. Kwiaty grzbieciste są bardziej zaawansowane ewolucyjnie, niż kwiaty promieniste posiadające dwie lub więcej osi symetrii. Występują np. w rodzinie bobowatych, storczykowatych, jasnotowatych i w wielu innych.


  Pozycja w systemie Reveala (1994-1999)

  Takson wyróżniony jest w randze podrodziny w obrębie makowatych. Pozycja w systemie Cronquista (1981)

  Takson w randze rodziny o następującej pozycji: gromada okrytonasienne, klasa dwuliścienne, podklasa Magnoliidae, rząd makowce. Podział podrodziny

 • Plemię: Fumarieae
 • Ceratocapnos
 • Cryptocapnos
 • Cysticapnos
 • Discocapnos
 • Fumaria L.dymnica
 • Platycapnos
 • Pseudofumaria
 • Rupicapnos
 • Sarcocapnos
 • Trigonocapnos
 • Adlumia Raf. ex DC.
 • Capnoides Mill.
 • Corydalis DC. – kokorycz
 • Dactylicapnos
 • Dicentra Bernh. – serduszka (ładniczka, ładnotka)
 • Plemię: Hypecoideae (= Hypecoaceae (Prantl & Kundig) Barkley)
 • Hypecoum
 • Pteridophyllum
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Peter F. Stevens, Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2009-06-02] (ang.).
  2. Crescent Bloom: Fumarioideae (ang.). The Compleat Botanica. [dostęp 2009-09-17].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Fumariaceae DC. [w:] Watson L. & M.J. Dallwitz. 1992. The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval na http://delta-intkey.com (ang.)
 • Hypecoaceae (Prantl & Kundig) Barkley [w:] Watson L. & M.J. Dallwitz. 1992. The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval na http://delta-intkey.com (ang.)
 • Cryptocapnos chasmophyticus Rech.f. – gatunek z monotypowego rodzaju Cryptocapnos K. H. Rechinger fil., Österr. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl., Anz. 104: 418. 1968 z rodziny makowatych (Papaveraceae) i podrodziny dymnicowych Fumarioideae. Endemit afgański, rośnie w szczelinach skalnych.System Cronquista – system klasyfikacji roślin okrytonasiennych. Został opracowany przez amerykańskiego botanika Arthura Cronquista (1919-1992) i opublikowany w jego dziełach: An Integrated System of Classification of Flowering Plants (1981) i The Evolution and Classification of Flowering Plants (1968, 2. wyd. 1988).
  Warto wiedzieć że... beta

  Makowate (Papaveraceae Juss.) – rodzina roślin okrytonasiennych, występujących głównie w strefie umiarkowanej i subtropikalnej na półkuli północnej. Pozycja i ujęcie rodziny jest zmienne w różnych systemach klasyfikacyjnych. Charakterystyka tu zawarta dotyczy szerokiego ujęcia zgodnie z APweb, odpowiadającego w niektórych systemach rzędowi makowców (Papaverales). Do tak ujmowanej rodziny należą 44 rodzaje z ok. 760–780 gatunkami. Cechą charakterystyczną rodziny jest trójokółkowy okwiat składający się z kielicha i dwóch okółków korony.
  Owoc (łac. fructus) − w znaczeniu botanicznym występujący u okrytozalążkowych organ powstający z zalążni słupka, zawierający w swym wnętrzu nasiona, osłaniający je i ułatwiający rozsiewanie.
  Pseudofumaria – rodzaj z rodziny makowatych (Papaveraceae) i podrodziny dymnicowych Fumarioideae. Obejmuje 2 gatunki występujące w Europie w Alpach, na Półwyspie Apenińskim oraz w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego. Rośliny uprawiane i w wielu miejscach dziczejące, zwłaszcza w zachodniej i środkowej Europie. Pseudofumaria lutea uprawiana jest i dziczeje także w Polsce.
  Makowce (Papaverales Dumort.) – rząd głównie roślin zielnych, rzadziej zdrewniałych, wyróżniany w niektórych systemach klasyfikacyjnych roślin okrytonasiennych. Obejmuje około 1000 gatunków roślin.
  Kokorycz (Corydalis DC.) – rodzaj roślin z rodziny makowatych i podrodziny dymnicowych, podnoszonych w niektórych ujęciach systematycznych do rangi odrębnej rodziny. Liczy ok. 465 gatunków, rosnących przede wszystkim w strefie klimatu umiarkowanego na półkuli północnej, największe zróżnicowanie osiągając w Azji środkowej i wschodniej (w samych Chinach stwierdzono 357 gatunków, w tym 262 endemitów). Jeden gatunek spotykany jest w strefie okołobiegunowej, jeden w górach wschodniej Afryki, 3 gatunki rosną też w subtropikach Półwyspu Indochińskiego.
  Kręciszek (Hypecoum) – rodzaj roślin z rodziny makowatych. Obejmuje 13–18 gatunków występujących na obszarze śródziemnomorskim i dalej na wschód poprzez centralną Azję do Chin.
  Nektar – wydzielina miodników (nektarników) roślin. Jest to wodny roztwór cukrów, głównie fruktozy i glukozy. Nektar wabi zwierzęta zapylające kwiaty (głównie owady), przez co odgrywa kluczową rolę w procesie rozmnażania roślin. Jego skład i intensywność wydzielania są zmienne u poszczególnych gatunków, o różnej porze dnia i w zależności od warunków pogodowych. Z nektaru pszczoły wytwarzają miód, który powstaje w wyniku zagęszczenia nektaru (odparowania znacznej części wody), rozłożenia sacharozy na cukry proste i zakonserwowania powstałej substancji niewielką ilością kwasu mrówkowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.852 sek.