• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dyfuzyjność magnetyczna

  Przeczytaj także...
  Konduktywność (przewodnictwo właściwe, przewodność elektryczna właściwa) to wielkość fizyczna charakteryzująca przewodnictwo elektryczne materiału.Teoria Dynama Magnetohydrodynamicznego zwana teorią dynama – teoria opisująca istnienie pola magnetycznego ciał niebieskich, w tym też Ziemi.
  Magnetohydrodynamika (MHD) lub hydromagnetyka, magnetogazodynamika, magnetoplazmodynamika - akademicka dyscyplina dział mechaniki płynów zajmujący się zagadnieniami związanymi z ruchem płynów przewodzących prąd elektryczny w polu elektromagnetycznym. Szczególnym zainteresowaniem MHD jest oddziaływanie ośrodka i pola magnetycznego.

  Współczynnik η (czasami używany jest symbol λ) charakteryzujący magnetyczne właściwości ośrodka (proporcjonalny do współczynnika oporu właściwego, czyli odwrotnie proporcjonalny do współczynnika przewodnictwa właściwego)

  Przenikalność magnetyczna – wielkość określająca zdolność danego materiału (ośrodka) do zmiany indukcji magnetycznej pod wpływem natężenia pola magnetycznego.

  gdzie μ0 – przenikalność magnetyczna próżni, σ – konduktywność.

  Zobacz też[]

 • magnetohydrodynamika
 • dynamo magnetohydrodynamiczne • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.