• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dwumiesięcznik

  Przeczytaj także...
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - recenzowane czasopismo naukowe o zasięgu ogólnopolskim, dwumiesięcznik, wydawane od 2001 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Rocznie ukazuje się pięć zeszytów, w tym jeden zeszyt podwójny.DVD (Digital Video Disc lub Digital Versatile Disc) – rozpowszechniony w roku 1995 standard zapisu danych na optycznym nośniku danych, podobnym do CD-ROM (te same wymiary: 12 lub 8 cm) lecz o większej pojemności uzyskanej dzięki zwiększeniu gęstości zapisu.
  GLOBEnergia – profesjonalny, ogólnopolski dwumiesięcznik poświęcony odnawialnych źródeł energii oraz poszanowaniu energii. GLOBEnergia pełni rolę biuletynu informacyjnego i poradnika oraz forum ekspertów OZE.

  Dwumiesięcznikczasopismo, które ukazuje się raz na dwa miesiące. Dwumiesięczniki poświęcone są najczęściej konkretnej problematyce, np. nauce, technice. Niektóre dwumiesięczniki wydawane są też w formie biuletynów.

  AstroNautilus – popularnonaukowy dwumiesięcznik o tematyce astronautyczej. Pierwotnie ukazywał się w wersji elektronicznej, a od kwietnia 2012 dostępny jest w wersji drukowanej, płatnej. Pierwszy numer ukazał się w roku 2003. W pierwszym okresie wydawania czasopisma – lata 2003-2005 – ukazało się 14 numerów: w roku 2003 (5 numerów), w 2004 (6 numerów; w tym: 1 numer specjalny, 1 numer łączony) i w 2005 (2 numery). Wydawanie czasopisma zostało czasowo zawieszone w 2005 roku, a następnie wznowione w 2011 (wraz z numerem 15).Szkolne Wieści - Pismo Przyjaciół Oświaty - dwumiesięcznik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, założony w 1991 roku. Inicjatorem utworzenia tytułu i wieloletnim redaktorem naczelnym był dr Andrzej Dyło. Przez kilka numerów kierował Szkolnymi Wieściami Marek Durda. Redaktorem naczelnym od 89 numeru (z III-IV 2007 roku) jest Mirosław Pisarkiewicz. Składu komputerowego większości numerów dokonał Andrzej Leśniewski. Czasopismo ukazuje się na 32 stronach formatu A4. Drukowane jest w "Intrografie" w Łasku. "Szkolne Wieści" są periodykiem oświatowym, zamieszczającym prócz scenariuszy lekcji, także materiały z współczesności i dziejów oświaty siedmiu powiatów, związanych z Sieradzem. Po ukazaniu się 106 numeru czasopisma w październiku 2010 r. "Szkolne Wieści" zostały zawieszone. W 2007 roku, z okazji 15-lecia czasopisma, na łamach "Zeszytów Prasoznawczych", nr 1/2(189/190) z 2007, wydawanych przez Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazał się artykuł monograficzny prezentujący "Szkolne Wieści" w latach 1991 - 2006.

  Dwumiesięczniki wydawane w Polsce[]

 • Akwarium – dwumiesięcznik poświęcony akwarystyce
 • AstroNautilus – popularnonaukowe czasopismo o tematyce astronautycznej
 • GLOBEnergia – dwumiesięcznik poświęcony Odnawialnym Źródłom Energii
 • Komputer Świat Ekspert – czasopismo z płytą DVD z serii Komputer Świat
 • Głos PSB – dwumiesięcznik branży budowlanej, wydawany przez Grupę Polskie Składy Budowlane SA
 • Magazyn System – dwumiesięcznik branży Telco/IT prezentujący zagadnienia związane z informatyką w przedsiębiorstwach i instytucjach.
 • Moja Rodzina – dwumiesięcznik katolicko-społeczny
 • Nowa Energia – dwumiesięcznik branży energetycznej
 • Replika – magazyn społeczno-kulturalny o tematyce LGBT
 • Strategie – pismo dyrektorów finansowych
 • Szkolne Wieści – Pismo Przyjaciół Szkoły (Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu)
 • Świat Kamienia – magazyn branży kamieniarskiej
 • Wiadomości Ubezpieczeniowe – dwumiesięcznik wydawany przez Polską Izbę Ubezpieczeń
 • Zdrój – pismo Wspólnoty Anonimowych Alkoholików
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – dwumiesięcznik wydawany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Przypisy

  LGBT (z ang. Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders) – skrótowiec odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych jako do całości. Do grupy osób transgenderycznych wlicza się również osoby transseksualne. W ogólnej definicji terminem tym określa się ogół osób, które tworzą mniejszości o odmiennej od heteroseksualnej orientacji seksualnej oraz osób o tożsamości płciowej niezgodnej z płcią biologiczną (osoby transgenderyczne i transseksualne).Świat Kamienia - dwumiesięcznik branży kamieniarskiej. Wydawany regularnie od listopada 1999. Nakład - 2500 egzemplarzy. Zasięg ogólnopolski.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Strategie – Pismo dyrektorów finansowych jest jedynym pismem na polskim rynku prasy branżowej, którego odbiorcami są menadżerowie ds. finansów i dyrektorzy finansowi. Magazyn wydawany jest przez Nathusius Investments. Nakład pisma wynosi 10.200 egzemplarzy.
  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Rok założenia 1962) – Instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zajmuje się problematyką pracy i polityką społeczną w sposób interdyscyplinarny. Wyniki prac badawczych są upowszechniane w formie pozycji książkowych, artykułów, wywiadów, konferencji naukowych, seminariów oraz głosów w dyskusjach i debatach społecznych. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych. Obecnie Instytut realizuje i współrealizuje projekty finansowane z funduszy strukturalnych: EFS, ZPORR i IW EQUAL. IPiSS prowadzi także działalność szkoleniową, obejmującą różne formy: program doktorancki z ekonomii (IPiSS ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych), szkolenia i kursy o różnej tematyce – z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, migracji zarobkowej, zarządzania zasobami pracy.
  Akwarium - polski dwumiesięcznik poświęcony akwarystyce. W latach 1959-1992 czasopismo Polskiego Związku Akwarystów. Od roku 1999 do 2002 jest wydawane jako dodatek do Nasze Akwarium. Wydawnictwo Pet Publication prowadzi kontynuacje pisma od 2011 roku.
  Komputer Świat Ekspert – kwartalnik z płytą DVD z serii Komputer Świat, w którym zawarte są informacje na temat świata komputerowego.
  Wiadomości Ubezpieczeniowe - dwumiesięcznik adresowany głównie do środowiska ubezpieczeniowego ale również do przedstawicieli innych zawodów związanych z rynkiem finansowym. Pismo wydawane jest od roku 1947.
  Zdrój - dwumiesięcznik wydawany przez Wspólnotę Anonimowych Alkoholików w Polsce i określany jako jednoosobowe (drukowane) spotkanie. Zawiera wypowiedzi uczestników AA. Powstało z dwóch lokalnych pisemek "Ruch Anonimowych Alkoholików", które ukazywało się we Wrocławiu i "Zdroju" wychodzącego w Poznaniu. Początkowo ukazywało się pod tytułem "Ruch Anonimowych Alkoholików "Zdrój". Jest polskim odpowiednikiem angielskiego organu AA "Grapevine".
  Czasopismo – periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.