• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dwujęzyczne nazewnictwo geograficzne w Polsce  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Rutki (kaszb. Rutczi lub Rutki) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Żukowo nad Radunią.Świerkle (dodatkowa nazwa w j. niem. Horst) – wieś w Polsce, położona w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Dobrzeń Wielki.

  Dwujęzyczne nazewnictwo geograficzne w Polsce – zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym na terenach zamieszkanych przez mniejszości narodowe, etniczne lub posługujące się językiem regionalnym, istnieje możliwość wprowadzenia nazewnictwa geograficznego w językach mniejszości.

  Dziedziule (dodatkowa nazwa w j. litewskim Didžiuliai) – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Puńsk.Jamno (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Jòmno) – wieś kaszubska w Polsce na zachodnim krańcu Pojezierza Kaszubskiego położona w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Parchowo przy drodze wojewódzkiej nr 228. Wieś jest siedzibą sołectwa Jamno w którego skład wchodzi również Jamnowski Młyn, znajduje się tu również placówka Ochotniczej Straży Pożarnej. W odległości niecałego kilometra na północy znajduje się Jezioro Żukówko.

  Nazwy takie można wprowadzić wyłącznie w językach mniejszości uznanych ww. ustawą (mniejszości narodowe: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska i żydowska; mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska i tatarska) oraz w języku regionalnym (kaszubskim).

  Dodatkowe nazwy w językach mniejszości można wprowadzać dla obiektów fizjograficznych, miejscowości i ich części oraz dla ulic i placów. Nazwy miejscowości niezamieszkanych, obiektów fizjograficznych oraz ulic, placów itp. w językach mniejszości mogą być ustalone tylko w gminach, w których mniejszość, w której języku ma być ustanowiona nazwa, stanowi co najmniej 20% mieszkańców. W przypadku miejscowości zamieszkanych, nazwy mniejszościowe mogą być ustalane również dla gmin nie spełniających wymogu ilościowego liczby zamieszkującej jej mniejszości. Dla takich miejscowości można wprowadzić nazwę dodatkową o ile w wyniku konsultacji, których zasady i tryb przeprowadzenia określa rada gminy, za taką nazwą opowie się ponad 50% mieszkańców.

  Czyczkowy (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Czëczkòwë, niem. Czyczkowo) – – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Brusy przy 236 (w pobliżu wschodniego krańca Zaborskiego Parku Krajobrazowego).Brusy-Jaglie (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Brusë-Jagle) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Brusy przy drodze wojewódzkiej 236.

  Nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych w językach mniejszości mogą być wprowadzone na terenie całej gminy lub jej części. Nazwy te nie mogą być stosowane samodzielnie i muszą zawsze wystąpić po oficjalnej nazwie w języku polskim. Nazwy w językach mniejszości nie mogą nawiązywać do nazw z okresu 1933-45 nadanych przez władze Trzeciej Rzeszy Niemieckiej lub Związku Radzieckiego. Ograniczenie to ma na celu niedopuszczenie do przywracania nazw nadanych w okresie II wojny światowej przez okupacyjne władze niemieckie i radzieckie, oraz na niedopuszczeniu przywracania nazw nadanych przez władze Niemiec po roku 1933, kiedy to na masową skalę germanizowano nazwy geograficzne pochodzenia nie-niemieckiego, np. wtedy zamieniono nazwę pochodzenia słowiańskiego Goradze (obecna polska nazwa to Górażdże) na Waldenstein oraz Sczedrzik (obecnie Szczedrzyk) na Hitlersee.

  Białorusini w Polsce – jedna z dziewięciu ustawowo uznanych mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkująca w większości w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego.Żukowo (kaszb. Żukòwò, niem. Zuckau, łac. Sucovia) – miasto nad Radunią w powiecie kartuskim w województwie pomorskim. Zaliczane do aglomeracji gdańskiej.

  Dodatkowe nazwy mogą być używane jedynie na obszarze gmin wpisanych do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości prowadzonego przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych (obecnie jest to minister spraw wewnętrznych i administracji). Wpisu do tego rejestru minister dokonuje na wniosek rady gminy po zasięgnięciu opinii, odnośnie każdej z proponowanych nazw, Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych.

  Szpręgelówka – mała osada kaszubska w Polsce w regionie Kaszub zwanym Gochami położona w województwie pomorskim. Do 1 września 1939 roku osada nadgraniczna po polskiej stronie granicy.Tągowie (kaszb. Togòmié, niem. Tangen) – wieś kaszubska w Polsce położona na Pojezierzu Bytowskim, w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Tuchomie. Wieś ta zbudowana jest na tzw. owalnicy. Miejscowość jest placówką Ochotniczej Straży Pożarnej. Na zachód od miejscowości znajduje się jezioro Chotkowskie.

  Spis treści

 • 1 Gminy z podwójnym nazewnictwem
 • 1.1 Gmina Radłów
 • 1.2 Gmina Cisek
 • 1.3 Gmina Stężyca
 • 1.4 Gmina Chmielno
 • 1.5 Gmina Leśnica
 • 1.6 Gmina Rudnik
 • 1.7 Gmina Tarnów Opolski
 • 1.8 Gmina Chrząstowice
 • 1.9 Gmina Izbicko
 • 1.10 Gmina Puńsk
 • 1.11 Gmina Dobrodzień
 • 1.12 Gmina Jemielnica
 • 1.13 Gmina Kolonowskie
 • 1.14 Gmina Krzanowice
 • 1.15 Gmina Ujazd
 • 1.16 Gmina Zębowice
 • 1.17 Gmina Biała
 • 1.18 Gmina Gorlice
 • 1.19 Gmina Strzeleczki
 • 1.20 Gmina Murów
 • 1.21 Gmina Walce
 • 1.22 Gmina Głogówek
 • 1.23 Gmina Sierakowice
 • 1.24 Gmina Komprachcice
 • 1.25 Gmina Dobrzeń Wielki
 • 1.26 Gmina Bytów
 • 1.27 Gmina Szemud
 • 1.28 Gmina Linia
 • 1.29 Gmina Łubniany
 • 1.30 Gmina Prószków
 • 1.31 Gmina Gogolin
 • 1.32 Gmina Lasowice Wielkie
 • 1.33 Gmina Kartuzy
 • 1.34 Gmina Bierawa
 • 1.35 Gmina Brusy
 • 1.36 Gmina Parchowo
 • 1.37 Gmina Orla
 • 1.38 Gmina Reńska Wieś
 • 1.39 Gmina Sulęczyno
 • 1.40 Gmina Polska Cerekiew
 • 1.41 Gmina Somonino
 • 1.42 Gmina Uście Gorlickie
 • 1.43 Gmina Turawa
 • 1.44 Gmina Kościerzyna (miejska)
 • 1.45 Gmina Kościerzyna (wiejska)
 • 1.46 Gmina Lipusz
 • 1.47 Gmina Żukowo
 • 1.48 Gmina Dziemiany
 • 1.49 Gmina Lipnica
 • 1.50 Gmina Czarna Dąbrówka
 • 1.51 Gmina Sośnicowice
 • 1.52 Gmina Wejherowo (wiejska)
 • 1.53 Gmina Luzino
 • 1.54 Gmina Karsin
 • 1.55 Gmina Popielów
 • 1.56 Gmina Pawłowiczki
 • 1.57 Gmina Przodkowo
 • 1.58 Gmina Tuchomie
 • 2 Nazwy ulic w językach mniejszości
 • 3 Zobacz też
 • 4 Przypisy
 • 5 Bibliografia
 • Modziel (kaszb. Mòdzél lub też Mòdzel, niem. Modziel, dawniej Modzyla) – wieś kaszubska w otulinie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Polsce na Równinie Charzykowskiej w rejonie Kaszub zwanym Gochami, położona w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Lipnica na północ od jeziora Długiego.Miłoszewo (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Miłoszewò) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Linia i nad rzeką Łebą.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Turza (dodatkowa nazwa w j. niem. Thursy) – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Dobrodzień.
  Dębrzyno (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Debrzno; niem. Debrino) – osada w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Kościerzyna na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Wchodzi w skład sołectwa Juszki. W Dębrzynie znajduje się ośrodek wypoczynkowy.
  Gmina Polska Cerekiew (1946-47 gmina Polska Cerkiew.) - gmina wiejska położona jest w południowej części powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w województwie opolskim. Siedzibą gminy jest wieś Polska Cerekiew.
  Karłowo (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Karłowò) – miejscowość kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Sierakowice na Pojezierzu Kaszubskim. Jest częścią wsi Tuchlino. Przez Karłowo przebiega szlak konny.
  Krejwiany (dodatkowa nazwa w j. litewskim Kreivėnai) – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Puńsk.
  Gostkowo (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Gòstkòwò; niem. Gross Gustkow) – wieś kaszubska w Polsce na Pojezierzu Bytowskim położona w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Bytów na południowych obrzeżach Parku Krajobrazowego Dolina Słupi przy trasie drogi wojewódzkiej nr 212.
  Ostrożnica (Ostronicza, od 1532 Osstrossnitze) – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.153 sek.