• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dwikozy - gmina

  Przeczytaj także...
  Kępa Chwałowska – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Dwikozy nad Wisłą.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Powiat sandomierski – powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sandomierz.

  Dwikozygmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.

  Siedziba gminy to Dwikozy.

  Według danych z 31 grudnia 2010 r. gminę zamieszkiwały 8973 osoby.

  Bitwa pod Grunwaldem (w literaturze niemieckiej pierwsza bitwa pod Tannenbergiem) – jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy (pod względem liczby uczestników), stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżackiego wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie (głównie z Czech, z wielu państewek na Śląsku, z Pomorza Zachodniego i z pozostałych państewek Rzeszy), pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi (złożonymi głównie z Polaków, Litwinów i Rusinów) wspieranymi lennikami obu tych krajów (Hospodarstwo Mołdawskie, Księstwo Mazowieckie, Księstwo Płockie, Księstwo Bełskie, Podole i litewskie lenna na Rusi) oraz najemnikami z Czech, Moraw i z państewek ze Śląska oraz uciekinierami ze Złotej Ordy i chorągwiami prywatnymi (między innymi chorągiew z Nowogrodu Wielkiego księcia Lingwena Semena), pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły.Województwo tarnobrzeskie – województwo istniejące w latach 1975-1998. Zostało utworzone z północnej części dawnego województwa rzeszowskiego, południowo-wschodniej części dawnego województwa kieleckiego i południowo-zachodniej części dawnego województwa lubelskiego.

  Położenie[]

  Gmina Dwikozy położona jest w dolinie rzeki Wisły na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Wyżyny Kieleckiej. Przeważająca część gminy położona jest na Wyżynie Sandomierskiej wchodzącej w skład Wyżyny Kieleckiej. Wysoczyzna lessowa wznosi się na wysokości od 150 do 210 m n.p.m. Gmina Dwikozy graniczy od północy z gminą Ożarów i Zawichost, od zachodu z gminą Obrazów i Wilczyce, a od południa z gminą Sandomierz. Południowo-wschodnią granicę gminy stanowi rzeka Wisła.

  Dwikozy – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Dwikozy. Historycznie położone są w Małopolsce, w ziemi sandomierskiej.Wyżyna Sandomierska (342.35), nazywana również Wyżyną Opatowską – wschodnia część Wyżyny Kieleckiej. Rozciąga się pomiędzy Górami Świętokrzyskimi na zachodzie i południowym zachodzie, Przedgórzem Iłżeckim na północy a doliną Wisły na wschodzie. Fundament jej stanowią skały budujące Góry Świętokrzyskie, we wschodniej części osady pochodzenia morskiego (miocen) przykryły tenże fundament. Cały obszar jest pokryty utworami lessowymi, powierzchnia jego jest zrównana. Płynące tu rzeki, Koprzywianka, Opatówka, Kamionka i Świślina, rozcinają go. Wyżyna Sandomierska ma powierzchnię około 1140 km². Znajdują się tu dwa rezerwaty obejmujące lasy mieszane i jeden chroniący roślinność sucholubną.

  Znaczące miejsca[]

  Z pobliskiego Garbowa pochodzi jeden z najsłynniejszych rycerzy średniowiecza Zawisza Czarny, który wsławił się w bitwie pod Grunwaldem. Na terenie Dwikóz znajduje się zabytkowa kapliczka z 1884 roku, stacja kolei żelaznej wybudowana w 1915 roku za czasów zaboru rosyjskiego i pomnik powstańców pomordowanych w bitwie z wojskami rosyjskimi pod Słupczą 8 lutego 1863 roku. W miejscowości Słupcza znajdują się mury i piwnice po dworze szlacheckim, a w miejscowości Kichary Nowe stoją ruiny baszty z klasztoru sióstr benedyktynek. We wsi Góry Wysokie znajduje się zabytkowy kościół parafialny wybudowany w 1792 roku, najstarsza szkoła w gminie wybudowana w 1871 roku, a w lesie w Górach Wysokich znajdują się dwie mogiły pomordowanych przez hitlerowców w 1940 roku 92 więźniów z Zamku Sandomierskiego.

  Kamień Łukawski – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Dwikozy.Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima (łac. Zawissius Niger de Garbow et Rożnów; ur. ok. 1370 w Garbowie, zm. 12 czerwca 1428 w Golubacu) – sławny polski rycerz, niepokonany w licznych turniejach, symbol cnót rycerskich; starosta kruszwicki od 1417, starosta spiski od 1420.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Dwikozy ma obszar 84,79 km², w tym:

 • użytki rolne: 83%
 • użytki leśne: 6%
 • Gmina stanowi 12,54% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2010):

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Dwikozy w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Dwikozy.png

  Budżet[]


  Rysunek 1.1 Dochody ogółem w Gminie Dwikozy w latach 1995-2010 (w zł)

  Rysunek 1.2 Wydatki ogółem w Gminie Dwikozy w latach 1995-2010 (w zł)

  Według danych z roku 2010 średni dochód na mieszkańca wynosił 6 787,55 zł (tj. — stan na 31 XII; przy 6 774,72 zł w zestawieniu na 30 VI); jednocześnie średnie wydatki na mieszkańca kształtowały się na poziomie 7 534,72 zł (tj. — stan na 31 XII; przy 7 520,47 zł w zestawieniu na 30 VI).

  Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.Gmina Zawichost – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.

  Sołectwa[]

  Bożydar, Buczek, Czermin, Dwikozy, Gałkowice, Gierlachów, Góry Wysokie, Kamień Łukawski, Kępa Chwałowska, Kolonia Gałkowice, Mściów, Nowe Kichary, Nowy Garbów, Nowy Kamień, Romanówka, Rzeczyca Mokra, Rzeczyca Sucha, Słupcza, Stare Kichary, Stary Garbów, Szczytniki, Winiarki, Winiary.

  Gmina Radomyśl nad Sanem (1934-35 gmina Antoniów; 1973-2001 gmina Radomyśl) – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Sąsiednie gminy[]

  Gorzyce, Obrazów, Radomyśl nad Sanem, Sandomierz, Wilczyce, Zawichost

  Przypisy

  Gmina Obrazów – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.Stare Kichary – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Dwikozy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Rzeczyca Mokra – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Dwikozy.
  Województwo świętokrzyskie – jednostka podziału administracyjnego w południowej części centralnej Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 r. W przybliżeniu obejmuje większą część obszaru dawnego województwa kieleckiego, część tarnobrzeskiego (powiaty opatowski, sandomierski i staszowski) oraz skrawki radomskiego, piotrkowskiego i częstochowskiego.
  Kolonia Gałkowice – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Dwikozy.
  Góry Wysokie – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Dwikozy.
  Gmina Gorzyce (do 1954 gmina Trześń) – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie tarnobrzeskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.
  Wyżyna Kielecka (342.3) – nazywana dawniej Wyżyną Kielecko-Sandomierską, rozciąga się między Pilicą a Wisłą (od okolic Opoczna na północnym zachodzie do rejonu Sandomierza na południowym wschodzie). Pod względem rzeźby jest to pas fałdowań paleozoicznych i mezozoicznych, przy czym paleozoik pokrywają w części utwory czwartorzędowe (polodowcowe). W środku obszaru dominują Góry Świętokrzyskie z Łysicą (612 m n.p.m.), leżącą w paśmie Łysogór.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.059 sek.