• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Duszpasterstwo akademickie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Kościół rektoralny, kościół rektorski - w Kościele katolickim świątynia nad którą powierzono troskę rektorowi kościoła.Franciszkański Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego – duszpasterstwo akademickie znajdujące się przy Klasztorze Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.

  Duszpasterstwo akademickie (DA) – zorganizowana działalność społeczna Kościoła będąca formą przeznaczoną dla grupy specjalnej wiernych -młodzieży akademickiej – studentów. Duszpasterstwa akademickie tworzone są przez diecezje oraz zakony (zwłaszcza dominikanów i jezuitów, których zakonny charyzmat szczególnie przemawia do młodzieży studiującej). Często koncentrują swoją działalność przy Kościołach akademickich, będącymi nierzadko kościołami rektoralnymi (np. Kościół św. Ducha i św. Stanisława Kostki w Toruniu).

  Piotr Pawlukiewicz (ur. 10 kwietnia 1960 w Warszawie) – ksiądz katolicki, doktor teologii pastoralnej, rekolekcjonista, kaznodzieja, prałat, kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, autor książek o tematyce religijnej.Adam Szustak OP (ur. 20 lipca 1978 w Myszkowie) – polski prezbiter rzymskokatolicki, dominikanin, wędrowny kaznodzieja, duszpasterz akademicki, autor książek i audiobooków, youtuber, od 03 grudnia 2012 ma swój oficjalny kanał pod tytułem "Langusta na palmie".

  Duszpasterstwo akademickie służy formacji religijnej, nierzadko o ukierunkowanym profilu (np. duchowość ignacjańska). Formacja ma na celu kształtowanie w pełni dojrzałych chrześcijan, gotowych do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, założenia rodziny lub podjęcia powołania zakonnego lub kapłańskiego. Absolwent duszpasterstwa akademickiego, to potencjalny inteligent katolicki, czyli osoba biorąca odpowiedzialność, poprzez wykonywanie swojej pracy umysłowej, za społeczeństwo. Oprócz formacji religijnej, celem działania duszpasterstwa jest rozwój studentów w sferze intelektualnej i emocjonalnej, a także wspólne spędzanie wolnego czasu. W Duszpasterstwach akademickich nierzadko poznają się przyszłe małżeństwa i zawiązują przyjaźnie na całe życie. Dla absolwentów DA tworzy się często Duszpasterstwa postakademickie, przy czym przyjmuje się, że aby być jego członkiem nie można mieć więcej niż 35 lat.

  Formacja chrześcijańska – proces stopniowego doskonalenia się osoby, która posiada wiarę chrześcijańską i stara się realizować powszechne dla wszystkich chrześcijan powołanie do świętości i doskonałości. Pojęcie to dotyczy w równym stopniu wszystkich chrześcijan, niezależnie od przynależności do stanu duchownego bądź zakonnego.Kościół Świętego Ducha – świątynia rzymskokatolicka w Toruniu. Do 1945 budynek służył jako kościół ewangelicko-augsburski, po czym przeszedł w ręce zakonu jezuitów.

  Duszpasterstwa akademickie jako grupy społeczne charakteryzują się wyjątkową otwartością na nowe osoby, także te poszukujące. Studentów z DA cechuje zazwyczaj brak wulgarności, twórcze, pogodne i odpowiedzialne podejście do życia.

  Organizacja[ | edytuj kod]

  Prezbiter odpowiedzialny za duszpasterstwo akademickie -duszpasterz akademicki sprawuje posługę sakramentalną wobec studentów, głosi katechezy i konferencje, organizuje dni skupienia i rekolekcje, a także spędza ze studentami wolny czas. Duszpasterzami akademickimi byli m.in. o. Joachim Badeni OP, o. Władysław Wołoszyn SJ, o. Jan Góra OP, o. Adam Szustak OP, ks. Piotr Pawlukiewicz czy ks. Mieczysław Maliński.

  Mieczysław Maliński (ur. 31 października 1923 r. w Brzostku koło Jasła) – polski duchowny katolicki, pisarz, publicysta "Dziennika Polskiego".Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.

  Za działanie duszpasterstwa są odpowiedzialni również jego członkowie -zwani w zależności od tradycji danego DA koordynatorami, pilotami, szefami czy odpowiedzialnymi. W ramach duszpasterstwa często odbywają się różne spotkania (np. grupa medytacyjna, wolontariat, lektorzy, schola liturgiczna, zespół uwielbieniowy, grupa taneczna, medialna, dziennikarska, dyskusyjna, spotkania tylko dla kobiet i tylko dla mężczyzn) -w takim wypadku rozróżnia się odpowiedzialnych za całe DA i odpowiedzialnych za poszczególne grupy. Centrum życia DA jest niedzielna eucharystia sprawowana wieczorem (niekiedy zwana ,,dziewiętnastką'' lub ,,dwudziestką"). W wielu DA po niedzielnej mszy św. odbywa się wspólny posiłek lub integracja.

  Kościół – organizacja utworzona przez wspólnotę religijną i duchowieństwo określonej religii, kierująca się doktryną religijną, posiadająca ścisłe normy kultu religijnego, moralności i własne zasady prawne.Młodzież – kategoria społeczna ludzi w wieku ok. 13-19 lat, będących do pewnego momentu pod opieką opiekuna prawnego, najczęściej rodzica.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  „Beczka” – dominikańskie duszpasterstwo akademickie przy klasztorze św. Trójcy przy ul. Stolarskiej 12 w Krakowie.
  Duchowość ignacjańska – metoda kształtowania i prowadzenia życia wewnętrznego człowieka, chrześcijanina oparta na ćwiczeniach duchowych zaproponowanych przez Ignacego Loyolę, założyciela zakonu jezuitów.
  Joachim Badeni, właśc. Kazimierz Stanisław hrabia Badeni herbu Bończa (ur. 14 października 1912 w Brukseli, zm. 11 marca 2010 w Krakowie) – polski prezbiter rzymskokatolicki, dominikanin, mistyk, duszpasterz akademicki, rekolekcjonista, autor książek.
  Ojciec Władysław Wołoszyn (ur. 1929 r., Huta Lubycka na Roztoczu) – jezuita, wieloletni duszpasterz akademicki w Toruniu.
  Student (łac. studere – starać się, przykładać się do czegoś) – osoba kształcąca się na studiach wyższych.
  Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską – konkordat podpisany 28 lipca 1993 w siedzibie Rady Ministrów przez arcybiskupa Józefa Kowalczyka, ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce, i Krzysztofa Skubiszewskiego, ówczesnego ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w rządzie Hanny Suchockiej.
  Jan Wojciech Góra OP (ur. 8 lutego 1948 w Prudniku, zm. 21 grudnia 2015 w Poznaniu) – dominikanin, prezbiter, doktor teologii, duszpasterz akademicki. Od 1997 organizator Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży na Polach Lednickich. Animator ośrodka duszpasterstwa akademickiego „Respublica Dominicana” w Jamnej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.