• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dulówka

  Przeczytaj także...
  Droga krajowa nr 79 – droga krajowa przebiegająca z centralnej przez południowo-wschodnią do południowej części kraju. Jeden z trzech traktów komunikacyjnych łączących Katowice i Kraków. Przez większość trasy podąża za biegiem Wisły.Psary – wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, w gminie Trzebinia. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie katowickim.
  Rudawa – rzeka w województwie małopolskim, lewy dopływ Wisły, do której uchodzi w 75,4 km biegu Wisły, na Bulwarze Rodła. Powstaje z połączenia Krzeszówki i Rudawki, wypływających z Wyżyny Olkuskiej na południowo zachodnich krańcach wsi Rudawa, następnie płynie przez Rów Krzeszowicki, przedziera się przez Grzbiet Tenczyński i uchodzi w Krakowie między Półwsiem Zwierzynieckim a Zwierzyńcem koło klasztoru Norbertanek.
  Filipówka wpadająca do Dulówki w Krzeszowicach

  Dulówkapotok w powiatach chrzanowskim i w krakowskim.

  Wypływa z Wyżyny Olkuskiej w Psarach. Tutaj wpada do niej potok Psarka. Płynie przez Karniowice w kierunku południowym do Rowu Krzeszowickiego. W Dulowej skręca na wschód i płynie skrajem Puszczy Dulowskiej poprzez Wolę Filipowską do Krzeszowic. Tutaj wpada do niej potok Filipówka. Dulówka uchodzi do Krzeszówki w Krzeszowicach. Przed miejscowością Rudawa za dopływem Rudawki potok Krzeszówka zmienia nazwę na Rudawa.

  Rudawka – nazwa nadawana na niektórych mapach odcinkowi rzeki Rudawa pomiędzy ujściem Szklarki i Krzeszówki. Wykaz wód płynących Polski nie uznaje tej nazwy; według tego wykazu odcinek ten to po prostu rzeka Rudawa.Potok – niewielki ciek wodny o wartkim nurcie, płynący w terenie o znacznych deniwelacjach. Jest wodą płynącą, zwykle w korycie wyerodowanym w skałach. Charakteryzują go duże spadki zwierciadła wody i burzliwy nurt. W Polsce potokami nazywane są przeważnie cieki płynące w górach i na wyżynach. Cechą potoków górskich są spadki koryt od 5% do 30%, a potoków wysokogórskich nawet do 80% i więcej. Na wyżynach, potoki charakteryzują się spadkami od 5% do 10%. Zlewnia potoku zwykle nie przekracza 100 km². Podłoże w potokach wysokogórskich stanowią lite skały, niżej głazy, następnie kamienie przemieszane ze żwirem, a jeszcze niżej żwir i wreszcie piasek i muł.

  Dulówka jest miejscem występowania pstrąga potokowego, a dwa jej źródła („Bialny Dół” i „Buk”) są ujęciami wody pitnej.

  Mosty rzeczne[]

 • Dulowa-Doły
 • Dulowa
 • Dulowa k. remizy
 • Dulowa 79
 • Dulowa linia kolejowa
 • Wola Filipowska-Białka
 • Wola Filipowska-Borek
 • Wola Filipowska: k. zakł. ceramicznego
 • Wola Filipowska-Pasternik
 • Tenczynek: kładka, ul. Zielona
 • Tenczynek: była bocznica kolejowa
 • Krzeszowice: ul. Sienkiewicza
 • Krzeszowice: ul. Zagrody (bocznica kolejowa)
 • Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Bibliografia[]

 • Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebinia na lata 2010 – 2013 wraz z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu ochrony środowiska
 • Powiat chrzanowski – powiat w Polsce w województwie małopolskim, odtworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Chrzanów. Powiat chrzanowski powstał po raz pierwszy w latach 1853/54 jako jeden z dwóch powiatów Wielkiego Księstwa Krakowskiego w Królestwie Galicji.Krzeszowice – miasto w woj. małopolskim, w powiecie krakowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Krzeszowice. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej. Według danych z 31 grudnia 2011 miasto miało 10 288 mieszkańców. Położone jest ok. 25 km na zachód od centrum (18 km od granicy) Krakowa, przy linii kolejowej nr 133 (Kraków – Katowice) i przy drodze krajowej nr 79 (ul. Kościuszki, ul. Trzebińska) (południowa część miasta). W latach 1928–1966 miasto miało status uzdrowiska o charakterze użyteczności publicznej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rudawa – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów, 19 km na zachód od centrum Krakowa i 7 km od jego granic.
  Puszcza Dulowska – kompleks leśny o powierzchni około 2600 ha położony w Niecce Dulowskiej na dnie Rowu Krzeszowickiego pomiędzy linią kolejową Trzebinia – Bolęcin a Wzgórzem Zamkowym w Rudnie.
  Karniowice – wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, w gminie Trzebinia.
  Dulówka – potok w powiecie chrzanowskim. Wypływa z Wyżyny Olkuskiej w Psarach. Płynie przez Psary w kierunku południowym i uchodzi do Dulówki.
  Rów Krzeszowicki (341.33) – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, o przebiegu równoleżnikowym pomiędzy Krakowem a Trzebinią. Stanowi część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, sąsiadując z Wyżyną Olkuską na północy i z Garbem Tenczyńskim na południu. Długość ponad 30 km, szerokość do kilku kilometrów, powierzchnia 225 km². Dno Rowu Krzeszowickiego położone jest na wysokości 270-220 m n.p.m.
  Dulowa – wieś o statusie sołectwa położona w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, w gminie Trzebinia. Dulowa graniczy z Karniowicami, Filipowicami, Wolą Filipowską, Nieporazem, Młoszową i Bolęcinem.
  Pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario) – ryba z rodziny łososiowatych (Salmonidae), należąca do gatunku Salmo trutta, ekologiczna odmiana troci atlantyckiej (S. t. trutta) przystosowana do życia wyłącznie w wodach słodkich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.