• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dublin Core

  Przeczytaj także...
  OMF (ang. Open Source Metadata Framework) – język znaczników oparty na XML, służący do opisywania i katalogowania dokumentacji otwartego oprogramowania. DTD języka opiera się na specyfikacji Dublin Core.Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.
  XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny język znaczników hipertekstowych) – język służący do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C.

  Dublin Core (Dublin Core Metadata Element Set, DC, DCES) – ogólny standard metadanych. Przyjęty jako standard ISO 15836-2003.

  Do opisu zasobów internetowych DC definiuje 15 prostych elementów. Typowym użyciem jest wykorzystanie RDF do opisu zasobów XML lub XHTML z użyciem elementów DC.

  Organizacja zajmująca się rozwijaniem i upowszechnianiem formatu Dublin Core to Dublin Core Metadata Initiative. Celem przewodnim jest stworzenie standardu umożliwiającego szybkie i łatwe przeszukiwanie zasobów elektronicznych w poszukiwaniu kluczowych informacji

  XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.RDF (ang. Resource Description Framework) - język/metoda pozwalająca na opisywanie zasobów sieci Web, ze składnią opartą na XML, opracowana przez W3C. Służy przedstawieniu (nie zaś wyświetlaniu) wiedzy zawartej w Internecie, w sposób zrozumiały dla komputerów (łatwo przetwarzany przez programy komputerowe). Może być wykorzystany w celu tworzenia semantycznego Internetu. Jego rozszerzeniem jest OWL.

  Przykładem DTD opartego na DC jest specyfikacja OMF. Standard opisu DC w wersji 1.1 stosują biblioteki cyfrowe systemu dLibra.

  Zobacz też[]

 • RDF
 • RSS • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  DTD (ang. Document Type Definition, definicja typu dokumentu) – rodzaj dokumentu definiujący formalną strukturę dokumentów XML, HTML, XHTML lub innych pochodzących z rodziny SGML lub XML. Definicje DTD mogą być zawarte w pliku dokumentu, którego strukturę definiują, przeważnie jednak zapisane są w osobnym pliku tekstowym, co pozwala na zastosowanie tego samego DTD dla wielu dokumentów.
  Metadane – dane o danych, np. klasyczne katalogi biblioteczne. Za pomocą metadanych opisywane są dokumenty elektroniczne, w szczególności dokumenty dostępne poprzez sieci komputerowe, np. strony WWW dostępne w sieci Internet, jak również dokumenty tworzące nowoczesne biblioteki cyfrowe. Jednym ze standardów metadanych jest Dublin Core Metadata Element Set (DCMES).
  RDF Site Summary (RSS) – oparta na języku XML/RDF technika przesyłania nagłówków wiadomości. Rodzaj kanału internetowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.