• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dublany - miasto

  Przeczytaj także...
  Akademia Rolnicza w Dublanach (obecnie Państwowy Lwowski Uniwersytet Rolniczy) – dawna polska uczelnia wyższa założona w 1856 roku w Dublanach koło Lwowa, obecnie ukraiński uniwersytet o profilu rolniczym.II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  Mieczysław Pańkowski - ur. 6.10.1865 w Dublanach – zm. 9.11.1940 w Krakowie. Pochowany - Kraków, Cmentarz Rakowicki, w grobowcu rodzinnym Czarnowskich i Sumińskich Syn Kazimierz Pańkowskiego i Honoraty Komarnickiej. Brat Stanisława Pańkowskiego i Heleny Maciołowskiej – właścicielki Mokrzan k. Sambora. Żonaty z Elżbietą Czarnowską (1867 – 1941. Miał dwie córki Annę Pańkowską po mężu Dzierżanowską i Marię Pańkowską, po mężu Sopocińską. Uczeń Gimnazjum Franciszka Józefa I we Lwowie. W latach 1884 – 1888 student Uniwersytetu we Lwowie. Następnie praktykuje jako rolnik i studiuje w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach (1890 –1893). W latach 1893 – 1894 studiuje w Berlinie, a w latach 1894 – 1895 na Uniwersytecie w Lipsku. W 1895 uzyskuje tytuł doktora filozofii. W celach naukowych przebywa w Holandii, Niemczech i Szwajcarii. W latach 1895 – 1903 związany ze Szkołą w Dublanach. Następnie w latach 1903 –1919 inspektor hodowli bydła w Krakowie. W latach 1921 – 1931 profesor w Bydgoszczy, a w 1929 roku profesor na Uniwersytecie w Poznaniu. Napisał m. in.książki: Zwierzęta domowe w zdrowiu i chorobie – 1910; Budowa krów mlecznych i oznaki mleczności 1913; Postępy hodowli czerwonego bydła polskiego w Galicji Zachodniej i jej metody współczesne; Kilka uwag i spostrzeżeń nad owcą fryzyjską (Rocznik. Nauk Rolniczych Uniwersytet Poznański t. XIII. Poznań 1925, str. 150-157. Brał udział w zjeździe Towarzystwa lekarzy i przyrodników polskich w 1911 roku i został wybrany członkiem komitetu gospodarczego Towarzystwa.

  Dublany (ukr. Дубляни) – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowski, w rejonie żółkiewski. W 2001 roku liczyło ok. 8,5 tys. mieszkańców.

  Historia[]

  Pierwsza wzmianka o Dublanach pochodzi z 1440 roku.

  Gmina Malechów (od 1937 gmina Dublany) – dawna gmina wiejska w powiecie lwowskim województwa lwowskiego II Rzeczypospolitej. Siedzibą gminy był Malechów.Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.

  W 1853 roku powstała tam trzyletnia średnia Szkoła Rolnicza, przekształcona w 1878 roku w Wyższą Szkołę Rolniczą, a następnie w 1902 roku w Akademię Rolniczą. Przez dłuższy czas była to jedyna wyższa uczelnia rolnicza na ziemiach polskich pod zaborami. W 1919 roku wcielono ją w do Politechniki Lwowskiej jako Wydział Rolniczo-Lasowy.

  Wojnów (niem. Drachenbrunn) – wysunięte najdalej na wschód osiedle Wrocławia, leżące w obrębie dzielnicy Psie Pole i graniczące od zachodu z osiedlem Strachocin. Na wschodzie graniczy z wsią Kamieniec Wrocławski i Łany w gminie Czernica. Główną arterią Wojnowa jest ulica Strachocińska znajdująca się w ciągu Drogi wojewódzkiej nr 455.Honorowe obywatelstwo – szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta, regionu lub kraju, za promowanie miasta czy regionu, wielkie zasługi, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii. Samo honorowe obywatelstwo może być:

  W II Rzeczypospolitej wieś należała początkowo do gminy wiejskiej Dublany. 1 sierpnia 1934 roku w ramach reformy na podstawie ustawy scaleniowej została włączona do gminy wiejskiej Malechów w powiecie lwowskim, w województwie lwowskim, a 1 kwietnia 1937 roku została siedzibą administracyjną gminy wiejskiej Dublany utworzonej z terytorium zniesionej gminy Malechów. W 1921 roku wieś liczyła 1076 mieszkańców (549 kobiet i 527 mężczyzn) i znajdowało się w niej 201 budynków mieszkalnych. 745 osób deklarowało narodowość polską, 331 – rusińską. 639 osób deklarowało przynależność do wyznania rzymskokatolickiego, 437 – do greckokatolickiego.

  Edward Czernik (ur. 25 września 1940 w Dublanach, Polska) – Czołowy skoczek wzwyż lat sześćdziesiątych, mistrz i rekordzista Polski, olimpijczyk.Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy im. Stepana Bandery (wcześniej Akademia Rolnicza w Dublanach) – dawna polska uczelnia wyższa założona w 1856 roku w Dublanach koło Lwowa, obecnie ukraiński uniwersytet o profilu rolniczym.

  Repatrianci z Dublan po osiedleniu się w 1945 roku w niemieckiej wsi Drachenbrunn pod Wrocławiem przemianowali ją na Dublany. W 1947 roku zmieniono nazwę wsi na Wojnów, a w 1951 roku przyłączono ją do Wrocławia.

  W 1967 roku Dublany otrzymały status osiedla typu miejskiego, a w 1978 roku stały się miastem.

  Rada Miejska Dublan nadała honorowe obywatelstwo miasta Dublan Stepanowi Banderze. W mieście mieści się także muzeum poświęcone Stepanowi Banderze oraz pomnik Bandery zbudowany z inicjatywy władz samorządowych. Imię Stepana Bandery nosi także tutejszy Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy (dawna Akademia Rolnicza).

  Adam Werka (ur. 2 czerwca 1917 w Dublanach koło Lwowa, zm. 16 grudnia 2000 w Warszawie) – polski malarz, grafik, marynista.Tadeusz Rylski (Ścibor-Rylski) (ur. w 1871 r. w Dublanach k. Lwowa, zm. w 1943 w Warszawie) – polski urzędnik i nauczyciel akademicki, specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących mleczarstwa, dyrektor Państwowej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie.

  Ludzie związani z Dublanami[]

  Urodzeni w Dublanach[]

 • Edward Czernik
 • Zofia Gumińska
 • Mieczysław Pańkowski
 • Tadeusz Rylski
 • Adam Werka
 • Przypisy

  1. м Дубляни, Львівська область, Жовківський район (ukr.). Офіційний портал Верховної Ради України. [dostęp 2014-07-23].
  2. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Tom XIII. Województwo lwowskie. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 1924, s. 24.
  3. Honorują Banderę.
  4. Semper Fidelis, „Pismo Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich”, styczeń-luty 2006, s. 17.

  Linki zewnętrzne[]

 • Dublany w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom II (Derenek – Gżack) z 1881 r.
 • Historia Żydów w Dublanach na portalu Wirtualny Sztetl
 • Stepan Andrijowycz Bandera, ukr. Степан Андрійович Бандера (ur. 1 stycznia 1909 we wsi Uhrynów Stary, zm. 15 października 1959 w Monachium) – ukraiński polityk niepodległościowy o poglądach skrajnie nacjonalistycznych, przez część badaczy określanych jako faszystowskie, jeden z przywódców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, od 1940 r. przywódca jednej z dwóch istniejących frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – OUN-B (później osobnej organizacji).Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Politechnika Lwowska – lwowska państwowa szkoła wyższa założona w 1843, a otwarta w 1844. Najstarsza po Szkole Akademiczno-Górniczej w Kielcach polska uczelnia techniczna w okresie przynależności miasta do Polski.
  Obwód lwowski (ukr. Львівська область) jest jednym z 24 obwodów Ukrainy. Leży w zachodniej części Ukrainy, przy granicy z Polską. Stolicą obwodu jest Lwów.
  Gmina Dublany (do 1937 gmina Malechów) – dawna gmina wiejska w powiecie lwowskim województwa lwowskiego II Rzeczypospolitej. Siedzibą gminy były Dublany.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Zofia Gumińska (z domu Niklewska) (ur. 31 stycznia 1917 w Dublanach, zm. 16 marca 2006 we Wrocławiu) – polska botanik.
  Województwo lwowskie – polskie województwo ze stolicą we Lwowie istniejące od 23 grudnia 1920 roku (od 1944 r. w okrojonej postaci) do 18 sierpnia 1945 roku, gdy zostało przekształcone w województwo rzeszowskie. Do 1944 r. głównymi miastami województwa były Lwów, Borysław, Drohobycz, Jarosław, Krosno, Przemyśl, Rawa Ruska, Rzeszów, Sambor, Sanok i Żółkiew, a po 1944 r. Rzeszów, Jarosław, Krosno, Przemyśl, Sanok, Gorlice, Jasło, Mielec. Powierzchnia województwa wynosiła 28,4 tys. km². Województwo liczyło 27 powiatów, 58 miast, 252 gminy wiejskie (stan na 30.9.1934).
  Powiat lwowski - powiat województwa lwowskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Lwów. 1 sierpnia 1934 r. dokonano nowego podziału powiatu na gminy wiejskie .

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.