• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dušan Hejbal

  Przeczytaj także...
  Kościół Starokatolicki w Republice Czeskiej (cz: Starokatolická církev v České republice) – kościół starokatolicki, będący członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich (2,7 tys. wiernych). Kościół należy również do Krajowej Rady Ekumenicznej, Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów Europejskich. Organem prasowym wspólnoty jest "Communio." Zwierzchnikiem kościoła jest biskup Dušan Hejbal.Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.
  Bp dr Augustin Podolák (ur. 24 czerwca 1912 roku w Czeskich Budziejowicach, zm. 7 stycznia 1991 roku w Czeskiej Lipie) – biskup (zwierzchnik) Kościoła Starokatolickiego w Republice Czeskiej w latach 1950-1991.

  Bp Dušan Hejbal (ur. 16 lipca 1951 w Pradze) – biskup (zwierzchnik) Kościoła Starokatolickiego w Republice Czeskiej, biskup ordynariusz dla anglikanów w Republice Czeskiej. Członek Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. Proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Pradze, pracownik naukowy Uniwersytetu Karola w Pradze.

  Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich (MKBS) - zapoczątkowane w 1899 r., coroczne spotkanie Biskupów Kościołów Starokatolickich będących członkami Unii Utrechckiej. Obradom każdorazowo przewodniczy Arcybiskup Utrechtu Joris Vercammen. Sekretarzem MKBS jest bp Fritz René Müller, zwierzchnik Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii.Uniwersytet Karola w Pradze (czes. Univerzita Karlova v Praze) – uniwersytet w Pradze, założony w 1348 przez króla Czech Karola IV Luksemburskiego, najstarszy uniwersytet w Europie Środkowej.

  Życiorys[]

  Dušan Hejbal urodził się w rodzinie rzymskokatolickiej 16 lipca 1951 roku w Pradze. Do Kościoła Starokatolickiego wstąpił w 1968 roku, a następnie rok później rozpoczął studia na Wydziale Teologii Husyckiej Uniwersytetu Karola w Pradze. W 1969 roku był aresztowany za "działalność wywrotową i podważanie sojuszniczych stosunków z ZSRR". W czerwcu 1970 roku został wyświęcony na diakona, a rok później na prezbitera. Po delegalizacji Kościoła Starokatolickiego w Czechosłowacji pracował fizycznie m.in. jako murarz, kierowca tramwaju i sprzedawca. W okresie komunizmu był bliskim i zaufanym współpracownikiem biskupa Augustina Podolaka. W 1980 roku został proboszczem wspólnoty starokatolickiej w Pradze. Od 1981 roku współpracował z zespołem rockowym Dr Max dla którego pisał teksty.

  Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.Diakonat (gr. διάκονος diákonos ‘sługa’) – pierwszy z trzech stopni święceń sakramentalnych w katolicyzmie i prawosławiu oraz trzecia posługa urzędu duchownego w Kościołach protestanckich.

  Po aksamitnej rewolucji w kwietniu 1990 roku dokończył przerwane studia i został mianowany wikariuszem generalnym Kościoła, a w lutym 1991 roku został wybrany na biskupa (konsekracja odbyła się w 1997 roku). W 1993 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie Karola w Pradze. Od 2000 roku jest biskupem ordynariuszem dla anglikanów w Republice Czeskiej. W 2007 roku był inicjatorem i opiekunem wspólnoty starokatolickiej na Ukrainie, obecnie opiekuje się wspólnotą starokatolicką w Bratysławie.

  ks. dr Pavel Benedikt Stránský (ur. 28 listopada 1978 w Uherské Hradiště) – duchowny starokatolicki, od 2003 roku proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Zlinie, biskup-elekt Kościoła Starokatolickiego w Republice Czeskiej. Pracuje również jako rzecznik regionalnej komendy Policji w Zlinie.Parafia św. Wawrzyńca w Pradze - główna parafia Kościoła Starokatolickiego w Republice Czeskiej. Proboszczem parafii jest bp Dušan Hejbal. Nabożeństwa w katedrze sprawowane są w piątek o godz. 17:00 (od wiosny do zimy), w kaplicy św. Krzyża w niedzielę o godz. 17:00, we wtorek o godz. 18:00 i we czwartek o 18:30 (w roku akademickim) oraz w Kaplicy Świętej Rodziny we czwartek o godz. 18:00.

  W 2015 roku przeszedł na emeryturę. 8 kwietnia 2016 roku wybrano jego następcę, którym został ks. dr Pavel Benedikt Stránský. Jego konsekracja odbędzie się 17 lipca 2016 roku w Pradze.

  Bibliografia[]

 • Biografia Dušana Hejbala na stronie Kościoła Starokatolickiego w Czechach (cz) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Anglikanizm – jedna z gałęzi chrześcijaństwa, która powstała w Anglii w XVI wieku. Anglikanizm w części wywodzi się z tradycji protestanckiej, jednak w dużym stopniu zachował teologiczną więź z katolicyzmem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.