• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drzewiczka

  Przeczytaj także...
  Opoczno – miasto w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Opoczno. Położone nad rzeką Wąglanką, na krańcu Wyżyny Przedborskiej, historycznie w Małopolsce. Stare Opoczno i Nowe Opoczno były miastami królewskimi Korony Królestwa Polskiego.Odrzywół – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim, w gminie Odrzywół, nad Drzewiczką. Wieś jest siedzibą gminy Odrzywół.
  Puszcza Pilicka nazywana też Lasami Spalskimi - były to niegdyś lasy biskupie, potem rządowe. W Królestwie Polskim przekazane częściowo do Księstwa łowickiego, w roku 1888 r. stały się własnością dworu carskiego. Urządzano tu reprezentacyjne polowania. W okresie międzywojennym były reprezentacyjnym lasem łowieckim rządu polskiego.

  Drzewiczkarzeka wypływająca z lasów Garbu Gielniowskiego, prawy dopływ Pilicy.

  Przepływa przez Petrykozy, Parczówek, Opoczno, Drzewicę (od której bierze nazwę i gdzie znajduje się Jezioro Drzewieckie o powierzchni 81 ha), Odrzywół, gdzie utworzony jest czterohektarowy zalew, i Brzeski, po czym wpada do Pilicy na wysokości Nowego Miasta nad Pilicą.

  Na Drzewiczce w miejscowości Drzewica znajduje się tor do kajakarstwa górskiego.

  Brzeski – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim, w gminie Klwów, nad Drzewiczką.Garb Gielniowski (342.32) – mezoregion zajmujący obszar doliny Kamiennej po wieś Gielniów, graniczący ze Wzgórzami Opoczyńskimi na zachodzie, a na południu z Płaskowyżem Suchedniowskim. Zbudowany jest z piaskowców retycko-liasowych. Zajmuje powierzchnię około 515 km². Najwyższym wzniesieniem jest góra Altana o wysokości 408 m n.p.m. Występują tu rzeki: Radomka oraz Drzewiczka. Tereny są porośnięte lasem.

  W 2010 roku nastąpiło kilka dużych wylań Drzewiczki, w miejscowościach Opoczno, Parczówek, Drzewica, Radzice Duże. Zniszczeniu uległ most łączący Parczówek z Kuraszkowem. W Opocznie poziom wody przekroczył 2,5 metra. Z tego powodu Targ w Opocznie dwukrotnie został odwołany.

  Dopływy (od źródeł do ujścia)[]

 • Młynkowska Rzeka (L)
 • Wąglanka (L)
 • Brzuśnia (P)
 • Zobacz też[]

 • Puszcza Pilicka
 • Rzeki Polski
 • Przypisy

  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Młynkowska Rzeka, niewielka rzeka dorzecza Pilicy, długości ok. 16 km, lewy dopływ Drzewiczki. Swój początek bierze w lasach koneckich w okolicach wsi Boków i kieruje się na południe, po czym bierze ostry zakręt i zmienia kierunek na zachodni. Dalej płynie przez miejscowości: Piasek, Stara Kuźnica i Młynek Nieświński. W okolicach miejscowości Kornica przyjmuje swój lewy dopływ, rzeczkę o nazwie Czysta a następnie, na zachód od wsi Bębnów, drugi, strugę o nazwie Gracuśna. Dalej płynie w kierunku północnym i w okolicach wsi Ruda Białaczowska wpada do Drzewiczki.Brzuśnia, struga dorzecza Pilicy, długości ok. 12 km, prawy dopływ Drzewiczki. Wypływa w okolicach wsi Kurzacze w województwie świętokrzyskim i kieruje się na północ. W miejscowości Kotfin przepływa pod drogą wojewódzką 728 a następnie w miejscowości Brzuśnia pod drogą krajową 12. Dalszy jej bieg, również w kierunku północnym odbywa się wśród lasów aż do miejscowości Drzewica, w której to wpada do Drzewiczki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Petrykozy – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Białaczów, nad Drzewiczką.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Drzewica – miasto w woj. łódzkim, w powiecie opoczyńskim, siedziba gminy Drzewica. Położone nad rzeką Drzewiczką, na Wzniesieniach Południowomazowieckich, historycznie w Małopolsce.
  Las (biocenoza leśna) - kompleks roślinności swoisty dla danego kontynentu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem zwierzęcym i różnymi czynnikami przyrody nieożywionej oraz związkami, które między nimi występują.
  Pilica – rzeka w południowej i centralnej Polsce, najdłuższy lewy dopływ Wisły. Długość rzeki wynosi 319 km, a powierzchnia dorzecza 8341 km². Płynie przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Niziny Środkowopolskie oraz Nizinę Środkowomazowiecką i wpada do Wisły w okolicach wsi Ostrówek, w regionie geograficznym zwanym Doliną Środkowej Wisły.
  Nowe Miasto nad Pilicą – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie grójeckim, położone w Dolinie Białobrzeskiej, nad rzeką Pilicą, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Nowe Miasto nad Pilicą. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. radomskiego, zaś przed 1975 r. do woj. łódzkiego.
  Wąglanka, niewielka rzeka w dorzeczu Pilicy o długości ok. 30 km, lewy dopływ Drzewiczki. Wypływa w okolicach wsi Brody i początkowo kieruje się na zachód, a po przejściu pod drogą krajową 42 w pobliżu miejscowości Dęba zmienia kierunek na północny, mijając między innymi miejscowości: Głupiów, Kopaniny, gdzie również przecina drogę wojewódzką 746, Sworzyce. Na 11 kilometrze, w miejscowości Miedzna Murowana, znajduje się zbiornik Wąglanka - Miedzna. Dalej, płynąc w tym samym kierunku, dociera do miejscowości Wąglany, a potem do Opoczna, gdzie najpierw przyjmuje swój lewy dopływ Opoczniankę, a następnie, kilkaset metrów dalej, sama wpada do Drzewiczki.

  Reklama