Dry county (prawo)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mapa Stanów Zjednoczonych z zaznaczonymi hrabstwami w których obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych (czerwone), lub ograniczenia w sprzedaży (żółte)

Dry county (tłum. dosł. suche hrabstwo) – nazwa odnosząca się do tych hrabstw w Stanach Zjednoczonych, w których władze lokalne zakazały sprzedaży jakichkolwiek napojów alkoholowych. Zakaz obejmuje sprzedaż alkoholu zarówno w sklepach, jak i w punktach gastronomicznych, a większość hrabstw znajduje się w tzw. Pasie biblijnym. Zakaz taki obejmuje niektóre hrabstwa w ośmiu stanach Stanów Zjednoczonych. Są to Arkansas, Georgia, Kansas, Kentucky, Mississippi, Dakota Południowa, Tennessee i Teksas. Teren Stanów Zjednoczonych w którym obowiązuje prohibicja obejmuje około 10% powierzchni kraju zamieszkałego przez około 18 mln mieszkańców. W Arkansas restrykcyjne prawo względem alkoholu obowiązuje w 37 z 75 hrabstw.

18. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych dotyczyła wprowadzenia zakazu wytwarzania, sprzedaży i przewozu napojów alkoholowych i rozpoczęła w Stanach Zjednoczonych okres prohibicji. Została uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych 18 grudnia 1917 i została ratyfikowana 16 stycznia 1919 roku. Ostatecznie, po kilkunastu latach obowiązywania, poprawka została w całości uchylona 5 grudnia 1933 roku przez wprowadzenie 21. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Do tej pory jest to jedyna poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która została uchylona w całości. Była to również pierwsza poprawka, która zawierała termin, w którym należy ją ratyfikować.Franklin Delano Roosevelt ([ˈfræŋklɪn ˈdɛlənoʊ ˈroʊzəˌvɛlt], ur. 30 stycznia 1882 w Hyde Parku, zm. 12 kwietnia 1945 w Warm Springs) – amerykański polityk, 32. prezydent Stanów Zjednoczonych, wybierany na ten urząd w latach 1933–1945 czterokrotnie z ramienia Partii Demokratycznej. Jedyny w historii prezydent USA pełniący urząd dłużej niż dwie kadencje, co doprowadziło do wejścia w życie w 1951 XXII Poprawki do Konstytucji, ograniczającej liczbę kadencji do dwóch (wcześniej był to tylko konwenans konstytucyjny oparty na decyzji pierwszego prezydenta USA George’a Washingtona, który zrezygnował z ubiegania się o trzecią kadencję, twierdząc, że byłaby ona niedemokratyczna).

Historia[ | edytuj kod]

Prohibicja w Stanach Zjednoczonych została wprowadzona przez Kongres w 1919 roku poprzez uchwalenie 18. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych 19 stycznia 1919 roku z jednorocznym okresem karencji. Uchylenie jej przegłosowano, na wniosek ówczesnego prezydenta Franklina Roosevelta, mocą 21. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych 20 lutego 1933 roku. Poprawka weszła w życie 5 grudnia 1933 roku, gdy trzy czwarte stanów ją ratyfikowało. Jednak zniesienie prohibicji nie było jednomyślne i wiele lokalnych społeczności w dalszym ciągu ją wspierało. Mocą lokalnego prawa na poziomie stanu oraz hrabstwa w wielu miejscach ze względu na światopogląd zdecydowano o kontynuacji prohibicji, która przetrwała do czasów obecnych.

Napój alkoholowy – napój zawierający etanol. Napoje alkoholowe dzielone są na piwa, wina oraz alkohole spirytusowe. Spożywanie napojów alkoholowych jest legalne w większości krajów a ponad 100 państw posiada przepisy regulujące ich produkcję, sprzedaż i spożywanie. W Polsce, według definicji ustawowej napój alkoholowy to każdy produkt przeznaczony do spożycia zawierający więcej niż 0,5% alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.Prezydent Stanów Zjednoczonych – głowa państwa Stanów Zjednoczonych, na mocy artykułu II Konstytucji sprawuje władzę wykonawczą kraju, jest naczelnym dowódcą sil zbrojnych, może też żądać pisemnych opinii od kierujących wszystkimi departamentami rządowymi w zakresie podległych im spraw. Prezydentowi przysługuje tez prawo darowania bądź zawieszania kar, za wszystkie przestępstwa przeciw Stanom Zjednoczonym, z wyjątkiem kar wynikłych z nadużyć popełnionych w trakcie sprawowania urzędów. W porozumieniu z Senatem i za zgodą 2/3 obecnych na posiedzeniu Senatorów, ma prawo zawierania umów międzynarodowych, powoływania za zgoda Senatu ambasadorów, konsulów, sędziów Sadu Najwyższego i ministrów pełnomocnych oraz wszystkich urzędników federalnych, których sposób powoływania nie został inaczej ustanowiony konstytucją bądź ustawami.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Hrabstwo – tym mianem określa się jednostkę podziału administracyjnego, najczęściej odpowiadającą polskiemu powiatowi. Podział terytorialny na hrabstwa przetrwał do dziś w krajach anglosaskich (ang. shire); m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech (komitat – węg. megye).
21. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych uchyliła 18. poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, znosząc tym samym prohibicję. Została uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych 20 lutego 1933 roku i ratyfikowana 5 grudnia 1933 roku, gdy jako 36. stan ratyfikował ją stan Utah.
Pas biblijny – potoczna nazwa regionów USA, na których dominują konserwatywni protestanci. Charakterystycznym zjawiskiem jest wysoka religijność mieszkańców "pasów biblijnych", kontrastująca z niską religijnością w innych uprzemysłowionych państwach świata. Określenie wzięło się z silnie akcentowanego przywiązania do literalnego rozumienia Biblii, sam termin zaś ukuł ok. 1925 r. amerykański dziennikarz Henry Louis Mencken.
Kongres Stanów Zjednoczonych (ang. United States Congress) – dwuizbowy parlament, najwyższy organ przedstawicielski i zasadniczy organ władzy ustawodawczej w Stanach Zjednoczonych.
Prohibicja w Stanach Zjednoczonych, znana także jako The Noble Experiment ("Szlachetny Eksperyment") trwała od 1919 do 1933 roku. W okresie tym sprzedaż, produkcja oraz transport alkoholu była zakazana na terenie całego kraju. Prohibicję wprowadzała 18. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych
Prohibicja (fr. prohibition, z łac. prohibitio) – częściowy lub pełny zakaz produkcji i dystrybucji napojów alkoholowych. Najczęściej rozumie się pod tym pojęciem okres w historii USA (lata 1920-1933). W szerszym znaczeniu może odnosić się także do podobnego zakazu dotyczącego narkotyków.

Reklama