• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugi rząd Władysława Grabskiego

  Przeczytaj także...
  Włodzimierz Wyganowski (ur. 1867 lub 1868 w Dębowicach koło Koła, zm. 13 kwietnia 1932 w Warszawie) – polski prawnik, polityk, działacz społeczny.Stanisław August Thugutt (ur. 30 lipca 1873 w Łęczycy, zm. 15 czerwca 1941 w Sztokholmie) – polski polityk dwudziestolecia międzywojennego i publicysta, działał w ruchu ludowym, spółdzielczym, Lidze Obrony Praw Człowieka i Obywatela (której był współzałożycielem) oraz Polskim Towarzystwie Krajoznawczym. W młodości członek, a następnie skarbnik Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), a później żołnierz Legionów Polskich, wolnomularz; działał także na rzecz obrony Pomorza przed germanizacją, w Kole Przyjaciół Kaszub.
  Władysław Eugeniusz Sołtan (Pereświet-Sołtan) (ur. 7 lipca 1870 w Twerze, zm. 7 lutego 1943 w Warszawie) – polski prawnik, działacz państwowy II Rzeczypospolitej; ojciec Jerzego.

  Drugi rząd Władysława Grabskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Władysława Grabskiego, utworzony 19 grudnia 1923 roku po ustąpieniu rządu Wincentego Witosa. Rząd ustąpił 14 listopada 1925.

  Skład rządu[]

  Drugi rząd Władysława Grabskiego 1924
 • prezes Rady Ministrów i minister skarbu - Władysław Grabski
 • minister spraw wojskowych - generał dywizji Kazimierz Sosnkowski
 • minister spraw wewnętrznych - Władysław Sołtan
 • minister sprawiedliwości - Włodzimierz Wyganowski
 • minister reform rolnych - Zdzisław Ludkiewicz
 • minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego - Bolesław Miklaszewski
 • minister pracy i opieki społecznej - Ludwik Darowski
 • minister przemysłu i handlu - Józef Kiedroń
 • kierownik resortu rolnictwa i dóbr państwowych - Józef Raczyński
 • kierownik resortu robót publicznych - Mieczysław Rybczyński
 • kierownik resortu spraw zagranicznych - Karol Bertoni
 • kierownik resortu kolei żelaznych (od 1.07.1924 ministerstwo kolei) - Kazimierz Tyszka
 • Późniejsze zmiany[]

  7 stycznia 1924 Stanisław Janicki został następcą Józefa Raczyńskiego na stanowisku ministra rolnictwa i dóbr państwowych.

  Ludwik Darowski, ps. „K. Darski”, D-ski, Michał Kowieński, Ludar, Lud. Dar., Michał, Wiesław (ur. 11 sierpnia 1881 w Opatowie, zm. 15 listopada 1948 w Warszawie) – polityk polski, od 1921 do 1924 minister pracy i opieki społecznej, wojewoda łódzki i krakowski, wolnomularz.Józef Kiedroń (ur. 23 marca 1879 w Błędowicach Dolnych na Śląsku Cieszyńskim, zm. 25 stycznia 1932 w Berlinie) – polski inżynier górnik, polityk, minister.

  19 stycznia 1924 Maurycy Zamoyski został następcą Karola Bertoniego na stanowisku ministra spraw zagranicznych, a Gustaw Simon kierownikiem resortu pracy i opieki społecznej po Ludwiku Darowskim.

  17 lutego 1924 generał dywizji Władysław Sikorski został nowym ministrem spraw wojskowych po generale dywizji Kazimierzu Sosnkowskim.

  21 marca 1924 Zygmunt Hübner został nowym ministrem spraw wewnętrznych po Władysławie Sołtanie.

  Gustaw Simon (ur. 25 listopada 1878 w Warszawie, zm. 1941 w Warszawie) - polski ekonomista, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, polityk, kierownik resortu pracy i polityki społecznej.Bolesław Ostoja Miklaszewski - (ur. 9 maja 1871 w Osieści k. Radomia, zm. 1 września 1941 w Warszawie) – chemik, ekonomista. Polski działacz polityczny i społeczny. Minister w rządach II Rzeczypospolitej. Współtwórca i rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie. Senator Rzeczypospolitej Polskiej IV i V kadencji.

  3 czerwca 1924 Stanisław Janicki został kierownikiem resortu reform rolnych po Zdzisławie Ludkiewiczu.

  12 czerwca 1924 Kazimierz Tyszka, dotychczasowy kierownik resortu kolei żelaznych, został ministrem.

  18 czerwca 1924 Ludwik Darowski został ponownie ministrem pracy i opieki społecznej po kierowniku Gustawie Simonie.

  22 lipca 1924 Wiesław Kopczyński został nowym ministrem reform rolnych po Stanisławie Janickim.

  Władysław Raczkiewicz (ur. 28 stycznia 1885 w Kutaisi w Gruzji, zm. 6 czerwca 1947 w Ruthin w Walii) – polski działacz polityczny, społeczny i wojskowy, uczestnik I wojny światowej i walk z bolszewikami, minister spraw wewnętrznych w czterech rządach II RP (w latach 1921, 1925–1926, i 1935–1936), senator (z list BBWR) i marszałek Senatu III kadencji (1930–1935), wojewoda nowogródzki (1921–1924), wileński (1926–1931), krakowski (1935), pomorski (1936–1939), prezes Światowego Związku Polaków z Zagranicy (1934–1939), Prezydent RP na uchodźstwie (1939–1947).Drugi rząd Wincentego Witosa – gabinet pod kierownictwem premiera Wincentego Witosa, utworzony 28 maja 1923 roku. Rząd ustąpił 14 grudnia 1923 roku.

  27 lipca 1924 Aleksander Skrzyński został nowym ministrem spraw zagranicznych po Maurycym Zamoyskim.

  17 listopada 1924 Stanisław Thugutt został ministrem bez teki i wicepremierem, Cyryl Ratajski nowym ministrem spraw wewnętrznych, po Zygmuncie Hübnerze, Franciszek Sokal nowym ministrem pracy i opieki społecznej, po Ludwiku Darowskim, a Antoni Żychliński nowym ministrem sprawiedliwości, po Włodzimierzu Wyganowskim.

  Władysław Eugeniusz Sikorski (ur. 20 maja 1881 w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943 na Gibraltarze) – polski wojskowy i polityk, generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier Rządu na Uchodźstwie podczas II wojny światowej.Franciszek Sokal (ur. 18 grudnia 1881 we Lwowie, zm. 31 marca 1932 w Bernie) – polski inżynier, polityk, minister, dyplomata, wolnomularz.

  11 grudnia 1924 Jan Zawidzki został kierownikiem resortu wyznań religijnych i oświecenia publicznego po Bolesławie Miklaszewskim.

  25 marca 1925 Stanisław Grabski został nowym ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego po Janie Zawidzkim.

  25 kwietnia 1925 Józef Radwan został kierownikiem resortu reform rolnych po Wiesławie Kopczyńskim.

  16 maja 1925 Czesław Klarner został nowym ministrem przemysłu i handlu po Józefie Kiedroniu.

  Antoni Żychliński (ur. 16 maja 1874 we wsi Moglinica w pow. Sokołów, zm. 23 lipca 1929 w Warszawie) – prawnik polski, działacz państwowy.Czesław Klarner (ur. 7 lutego 1872 w Płońsku, zm. 23 czerwca 1957 w Warszawie) – polski inżynier technolog, działacz gospodarczy, działacz państwowy II Rzeczypospolitej.

  29 maja 1925 Stanisław Thugutt przestał być ministrem bez teki i wicepremierem.

  14 czerwca 1925 Władysław Raczkiewicz został nowym ministrem spraw wewnętrznych po Cyrylu Ratajskim.

  13 listopada 1925 Czesław Klarner został kierownikiem resortu skarbu po premierze Władysławie Grabskim.


  Kazimierz Tyszka (ur. 1 marca 1873 w Kaliszu, zm. 25 stycznia 1951 w Londynie) – polski inżynier, w latach 1923–1925 minister kolei żelaznych w drugim rządzie Władysława Grabskiego, w latach 1941–1945 doradca do spraw transportu przy Rządzie RP na uchodźstwie.Stanisław Janicki (ur. 22 października 1872 w Warszawie, zm. 25 września 1939 tamże) – polski meliorant, działacz rolniczy, polityk, minister.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Maurycy Klemens Zamoyski (ur. 30 lipca 1871 w Warszawie, zm. 5 maja 1939 w Klemensowie) – polityk, dyplomata, działacz społeczny, wiceprezes Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, członek Komitetu Narodowego Polskiego (1914-1917), hrabia, XV ordynat na Zamościu.
  Stanisław Grabski (ur. 5 kwietnia 1871 w Borowie nad Bzurą (ob. powiat łowicki), zm. 6 maja 1949 w Sulejówku) – polski polityk, ekonomista, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz I kadencji w II RP, starszy brat dwukrotnego premiera, wybitnego uczonego, reformatora polskiej waluty i twórcy złotego – Władysława i działaczki społecznej Zofii Kirkor-Kiedroniowej. Ojciec Stanisławy Grabskiej, teologa, publicystki, wieloletniego prezesa warszawskiego KIK-u.
  Cyryl Ratajski, ps. Górski, Wartski, Wrzos, Celestyn Radwański (ur. 3 marca 1875, zm. 19 października 1942) – polski polityk, prezydent Poznania, minister spraw wewnętrznych w rządzie Władysława Grabskiego, podczas II wojny światowej Delegat Rządu na Kraj od 3 grudnia 1940 do 5 sierpnia 1942.
  Jan Wiktor Zawidzki (ur. 20 grudnia 1866 we Włókach (obecnie dzielnica Sierpca), zm. 14 września 1928 w Warszawie) – polski fizykochemik, m.in. profesor Akademii Rolniczej w Dublanach, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej (jej rektor w latach 1918/19), filister Korporacji Akademickiej Arkonia, historyk chemii, autor podręczników. W latach 1918-1919 rektor Politechniki Warszawskiej.
  Władysław Dominik Grabski (ur. 7 lipca 1874 w Borowie nad Bzurą w obecnym powiecie łowickim, zm. 1 marca 1938 w Warszawie) – polski polityk narodowej demokracji, ekonomista i historyk, minister skarbu oraz dwukrotny premier II RP. Znany powszechnie jako autor reformy walutowej.
  Aleksander Józef Skrzyński herbu Zaręba (ur. 19 marca 1882 w Zagórzanach w Galicji, zm. 25 września 1931 w Łąkocinach w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego) – polski prawnik, polityk, hrabia, premier II RP.
  Józef Raczyński (ur. 19 marca 1874 roku w Baranowie, zm. 19 kwietnia 1931 w Warszawie) – polski działacz państwowy, wieloletni minister rolnictwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.