• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugi rząd Antoniego Ponikowskiego

  Przeczytaj także...
  Antoni Ponikowski (ur. 29 maja 1878 w Siedlcach, zm. 27 grudnia 1949 w Warszawie) – polski specjalista w zakresie geodezji stosowanej, polityk, premier.Ludwik Darowski, ps. „K. Darski”, D-ski, Michał Kowieński, Ludar, Lud. Dar., Michał, Wiesław (ur. 11 sierpnia 1881 w Opatowie, zm. 15 listopada 1948 w Warszawie) – polityk polski, od 1921 do 1924 minister pracy i opieki społecznej, wojewoda łódzki i krakowski, wolnomularz.
  Jerzy Jakub Michalski ( ur. 18 marca 1870, zm. 24 listopada 1956) – polski ekonomista, minister skarbu II Rzeczypospolitej, bankowiec.

  Drugi rząd Antoniego Ponikowskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Antoniego Ponikowskiego, utworzony 10 marca 1922 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Rząd ustąpił 6 czerwca 1922 roku. Zlikwidowano Ministerstwo Kultury i Sztuki.

  Utworzenie rządu[]

  Dymisja I rządu Antoniego Ponikowskiego spowodowana niemożnością przeforsowania własnej koncepcji włączenia Ziemi wileńskiej do Polski spowodowała przesilenie rządowe. Wincenty Witos (PSL "Piast") i Stanisław Głąbiński (ZLN) odmówili kolejno podjęcia się misji formowania nowego gabinetu. PSL "Piast" nie chciało wejść do większości rządowej bez udziału NPR. W Konwencie Seniorów doszło wobec tego do głosowania na kandydatów pozaparlamentarnych. Za Ponikowskim wypowiedziały się PSL "Piast", PPS, PSL "Wyzwolenie", NPR, Klub Pracy Konstytucyjnej, Narodowe Zjednoczenie Ludowe (NZL) i Klub Mieszczański (247 głosów), przeciwko - Związek Ludowo - Narodowy (ZLN - endecja), Narodowo - Chrześcijański Klub Robotniczy (chadecja) i Stronnictwo Katolicko - Ludowe (135 głosów). Wobec tego Antoni Ponikowski przystąpił do tworzenia rządu. Równocześnie (1 marca) przedstawiciele dyplomatyczni akredytowani w Polsce ostrzegli władze przed "fatalnym wrażeniem", które wywołałaby prosta inkorporacja Wilna.

  Władysław Stesłowicz (ur. 9 czerwca 1867 w Sidorowie, zm. 1940 w więzieniu w ZSRR) – polski prawnik, polityk, minister poczt i telegrafów, poseł na Sejm Ustawodawczy II RP.Stefan Ossowski (ur. 9 września 1874 w Borzyminie, zm. 22 marca 1936 w Warszawie) – polski inżynier elektryk, przemysłowiec, polityk, minister przemysłu i handlu II RP.

  W skład rządu weszli:

 • Antoni Ponikowski – prezes Rady Ministrów, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego
 • Antoni Kamieński – minister spraw wewnętrznych
 • Konstanty Skirmunt – minister spraw zagranicznych
 • generał porucznik Kazimierz Sosnkowski – kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych
 • Bronisław Sobolewski – minister sprawiedliwości
 • Jerzy Michalski – minister skarbu
 • Stefan Ossowski – minister przemysłu i handlu
 • Józef Raczyński – minister rolnictwa i dóbr państwowych
 • Ludwik Zagórny-Marynowski – minister kolei żelaznych
 • Władysław Stesłowicz – minister poczt i telegrafów
 • Gabriel Narutowicz – minister robót publicznych
 • Ludwik Darowski – minister pracy i opieki społecznej
 • Witold Chodźko – minister zdrowia publicznego
 • Józef Wybicki – minister ds. byłej dzielnicy pruskiej
 • Zmiany w rządzie[]

 • 29 kwietnia 1922 - likwidacja ministerstwa ds. byłej dzielnicy pruskiej i dymisja Józefa Wybickiego
 • 13 maja 1922 - generał porucznik Kaimierz Sosnkowski mianowany ministrem spraw wojskowych
 • Przypisy

  1. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 13 z 8 czerwca 1922 roku, s. 382.


  Bronisław Sobolewski (ur. 1870 w Augustowie, zm. 4 lutego 1924 w Warszawie) – polski prawnik, minister sprawiedliwości.Naczelnik Państwa – urząd głowy państwa II Rzeczypospolitej, sprawowany przez Józefa Piłsudskiego w latach 1918–1922.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918–1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 19 marca 1920; dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 po przewrocie majowym, współzałożyciel PPS i szef Wydziału Bojowego PPS (OB PPS).
  Józef Wybicki (ur. 3 września 1866 w Niewierzu w powiecie brodnickim - zm. 28 kwietnia 1929 w Toruniu) – polski lekarz, polityk, minister.
  Konstanty Skirmunt (ur. 30 sierpnia 1866 w majątku Mołodowo koło Kobrynia - zm. 24 lipca 1949 w Wałbrzychu), polski polityk i dyplomata.
  Antoni Kamieński (ur. 13 czerwca 1878 w Łodzi, zm. 1942) – polski działacz państwowy, wojewoda łódzki, minister spraw wewnętrznych, inżynier metalurg.
  Gabriel Narutowicz herbu własnego (ur. 17 marca 1865 w Telszach, zm. 16 grudnia 1922 w Warszawie) – inżynier hydrotechnik, elektryk, profesor Politechniki w Zurychu, minister robót publicznych, minister spraw zagranicznych, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
  Ministerstwo Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.) – naczelny organ administracji państwowej powołany do kierowania i administrowania siłami zbrojnymi II RP w czasie pokoju i przygotowania ich do działań na wypadek wojny, w latach 1918-1942.
  Józef Raczyński (ur. 19 marca 1874 roku w Baranowie, zm. 19 kwietnia 1931 w Warszawie) – polski działacz państwowy, wieloletni minister rolnictwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.