• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Druccy-Tołoczyńscy

  Przeczytaj także...
  Druccy – ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia litewskiego, biorący swe nazwisko od miejscowości Druck leżącej w powiecie orszańskim nad rzeką Drucią, będący gałęzią dynastii Giedyminowiczów i wywodzący się od przyrodniego brata króla Władysława Jagiełły - Dymitra Olgierdowicza (starszego).Polskie rody książęce – rody noszące tytuł książęcy, związane z historią nie tyle samej Polski co Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  Nazwisko patronimiczne, patronimik (łac. patronymicum) – nazwisko utworzone na podstawie imienia ojca. Znacznie rzadszym zjawiskiem jest nazwisko matronimiczne, matronimik utworzony na podstawie imienia matki.
  herb Druck

  Druccy-Tołoczyńscy (także tylko Tołoczyńscy) – ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia litewskiego, będący gałęzią kniaziów Druckich, biorący swe nazwisko od miejscowości Tołoczyn, leżącej w Powiecie Orszańskim i położonej niedaleko Drucka, w którym Tołoczyńscy, podobnie jak inni kniaziowie idący od Druckich, posiadali swoje udziały.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Druck (biał. Друцак) - wieś ze średniowiecznym zamkiem, jedna z najstarszych osad na Białorusi. Siedziba rodu kniaziów Druckich. Do 1793 w granicach Rzeczypospolitej, 40 km od Mohylewa. Dawne miasto, obecnie wieś. Od XII do XVI wieku stolica księstwa druckiego.

  Za protoplastę rodu można uznać kniazia Michała Iwanowicza, syna kniazia Iwana "Putiaty" Druckiego, który znany jest właściwie tylko z patronimiku swojego syna, kniazia Jurija Michajłowicza, piszącego się pierwotnie Sziszewskim od Sziszewa pod miastem Hory, a dopiero później Tołoczyńskim (Tołoczinskim). Ród wymarł w XVI w. - w linii męskiej - na kniaziu Wasylu Jurjewiczu, synu wspomnianego Jurija i wnuku wyżej wymienionego Michała.

  Tołoczyn (biał. Талачы́н, Tałaczyn) - miasto na Białorusi, w obwodzie witebskim, centrum administracyjne rejonu tołoczyńskiego; 10,2 tys. mieszkańców (2010).


  Przypisy

  1. Wolff J. Kniaziowie litesko-ruscy od końca XIV wieku. Warszawa, 1895  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.