• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drużynowy

  Przeczytaj także...
  Harcerski system wychowawczy realizowany w ciągu 100-letniej historii harcerstwa jest rozumiany jako jedność: zasad harcerskiego wychowania, metody i programu. Stały rozwój zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów jest możliwy tylko wtedy, gdy kierując się harcerskimi zasadami, wykorzystując harcerską metodę tworzy się program pobudzający do kształtowania w sobie cech i umiejętności potrzebnych w życiu osobistym i przydatnych w społeczeństwie.Gromada zuchowa - jednostka w strukturze organizacji harcerskiej, skupiająca jej członków zwyczajnych. Jest miejscem realizacji programu.
  Sznur funkcyjny (Sznur służbowy) – element umundurowania harcerskiego. Jego kolor, faktura i sposób noszenia świadczą o funkcji, jaką w organizacji pełni członek.

  Drużynowy - harcerz (najlepiej instruktor), stojący na czele drużyny harcerskiej lub gromady zuchowej. Kieruje on działalnością swojej jednostki. Jest odpowiedzialny za wychowywanie jej członków w duchu harcerskich ideałów, zgodnie z kanonami metody harcerskiej.

  Harcerstwo[]

  Drużynowy - instruktor harcerski lub wędrownik kierujący podstawową jednostką organizacyjną w harcerstwie, taką jak gromada i drużyna. Powinien być przeszkolony do pełnienia tej funkcji czyli ukończyć kurs drużynowych. Nie może mieć też mniej niż 16 lat.

  Drużyna konduktorska – zespół pracowników obsługujących pociąg, autobus szynowy lub autobus "drogowy" kolejowej komunikacji autobusowej (zastępczej), w zakresie obowiązków handlowo-przewozowych (odprawa podróżnych) i techniczno-ruchowych.Wędrownicy - grupa metodyczna w organizacjach harcerskich, skupiająca młodzież ponadgimnazjalną i starszą. Symbolem wyróżniającym spośród innych grup jest naramiennik wędrowniczy.

  Oznaczeniem funkcji jest sznur funkcyjny koloru granatowego noszony spod ramienia.

  Związek Strzelecki[]

  Drużynowy - stopień młodszego podoficera w Związku Strzeleckim.

  Inne jednostki[]

  Istnieją również drużyny, w których kierujący nosi inną nazwę niż drużynowy. Są to np.:

 • drużyna w wojsku - dowódca drużyny,
 • drużyna sportowa - kapitan drużyny,
 • drużyna konduktorska - kierownik pociągu.
 • Związek Strzelecki (popularnie nazywany „Strzelcem”) – paramilitarna organizacja społeczno-wychowawcza powstała w 1910 roku we Lwowie i działająca do 1914 r. będąca podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich. Nazwę tę nosiła organizacja paramilitarna w okresie 1918–1939. Do tradycji Związku nawiązują niektóre istniejące obecnie organizacje paramilitarne.Drużyna - najmniejszy pododdział występujący w większości rodzajów wojsk. Jest przeznaczona do prowadzenia walki albo zabezpieczenia działań bojowych. W artylerii jej odpowiednikiem jest działon, w wojskach zmechanizowanych i pancernych - załoga wozu bojowego, w niektórych jednostkach rakietowych, łączności i logistycznych - obsługa wozu, urządzenia lub agregatu, a w kawalerii - sekcja. W zależności od rodzaju wojsk, ich przeznaczenia i funkcji, stan liczebny drużyny wynosi 3-15 osób.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Prawo harcerskie – system zasad obowiązujących w harcerstwie, będący podstawą wychowania harcerskiego. Występują w nim niewielkie różnice (1. punkt) zależnie od organizacji harcerskiej.
  Instruktor - kategoria członkowska w organizacji harcerskiej, odnosząca się do osób pełniących określone funkcje w organizacji, w tym przede wszystkim pełniących funkcje wychowawcze.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.