• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drozdowate

  Przeczytaj także...
  Australia – szósty pod względem wielkości kontynent, jego powierzchnia (wraz z Tasmanią i innymi wyspami przybrzeżnymi) wynosi 7,7 mln km² (7,5 mln km² bez wysp).Eurazja (błędnie Euroazja) – największy kontynent na kuli ziemskiej o powierzchni 54,9 mln km², zamieszkany przez 4,918 mld ludzi,co stanowi 70,65% ludności świata (2012) (z czego 60,25% zamieszkuje Azję). Dzielony umownie na Europę i Azję. Termin Eurazja wprowadzono w XIX wieku dla podkreślenia ścisłego połączenia Azji z Europą.
  Oceania − nazwa zbiorowa wysp Oceanu Spokojnego, które wraz z Australią tworzą odrębną część świata nazywaną Australią i Oceanią.

  Drozdowate (Turdidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes).

  Zasięg występowania[ | edytuj kod]

  Rodzina obejmuje gatunki występujące w Afryce, Eurazji, Australii, Oceanii i Ameryce. Zależnie od klasyfikacji wyróżnia się różną liczbę gatunków: Kompletna lista ptaków świata UJ – 164, w tym 3 wymarłe; IOC – 172, HBW – 176 gatunków, w tym 2 (być może 4) wymarłe.

  Drozdoń boniński (Zoothera terrestris) — gatunek małego ptaka z rodziny drozdów. Występował endemicznie na wyspie Chichi-jima z archipelagu wysp Bonin. Obecnie wymarły.Filogeneza (gr. φυλη – gatunek, ród i γενεσις – pochodzenie) – droga rozwoju rodowego, pochodzenie i zmiany ewolucyjne grupy organizmów, zwykle gatunków. Termin wprowadzony w 1866 roku przez Ernsta Haeckla w Generelle Morphologie der Organismen.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:

 • są małe lub średniej wielkości: długość ciała 11–33 cm, masa ciała 8–330 g
 • mają upierzenie zmienne, często w różnych odcieniach szarości, brązów i bieli; niekiedy, zwłaszcza u samców, z barwniejszymi elementami – niebieskimi, niebiesko opalizującymi (np. gwizdokosy Myophonus), czerwonymi czy zielonymi (liliogłowy Cochoa)
 • pożywieniem są głównie bezkręgowce, w szczególności owady; przedstawiciele większości gatunków zjadają też owoce
 • wiele z nich odznacza się bogatym repertuarem pieśni i pięknym śpiewem.
 • Około cztery gatunki wymarły; są to klarnetnik krótkodzioby (Myadestes myadestinus) i brązowy (M. (l.) woahensis, systematyka sporna), drozdoń boniński (Zoothera terrestris) i drozd reliktowy (Turdus ravidus). Klarnetnik blady (M. lanaiensis) jest klasyfikowany (2019) jako gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem, być może już wymarły.

  Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).Owoc (łac. fructus) − w znaczeniu botanicznym występujący u okrytozalążkowych organ powstający z zalążni słupka, zawierający w swym wnętrzu nasiona, osłaniający je i ułatwiający rozsiewanie.

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Badania genetyczne i filogenetyczne wykazały, że wiele gatunków klasyfikowanych dotychczas w rodzinie drozdowatych w rzeczywistości jest bliżej spokrewnionych z muchołówkami (Muscicapidae), co doprowadziło do rewizji systematyki obu rodzin. Obecnie w rodzinie drozdowatych klasyfikowane są następujące podrodziny:

  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.Gatunek krytycznie zagrożony (ang. critically endangered, akronim: CR) – stanowi jedną z kategorii w opublikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) klasyfikacji gatunków zagrożonych i jest przyjmowana powszechnie do stosowania w różnej rangi i różnego zasięgu Czerwonych Księgach Gatunków Zagrożonych i Listach. Kategoria ta obejmuje gatunki, wobec których stwierdzono wysokie ryzyko wymarcia w warunkach naturalnych, i które spełniają przynajmniej jedno ze ściśle zdefiniowanych kryteriów odnoszących się do zasięgu, liczebności i dynamiki populacji.
 • Myadestinae – klarnetniki S.F. Baird, 1864
 • Turdinae – drozdy Rafinesque, 1815
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ptaki Polski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Turdidae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Systematyka i nazwy polskie za: P. Mielczarek, M. Kuziemko: Rodzina: Turdidae Rafinesque, 1815 - drozdowate - Thrushes (wersja: 2020-01-11). W: Kompletna lista ptaków świata [on-line]. Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 2020-02-11].
  3. P. Rasmussen, D. Donsker (red.): Thrushes (ang.). IOC World Bird List (v10.1). [dostęp 2020-02-11].
  4. Collar, N.: Thrushes (Turdidae). W: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (red.). Handbook of the Birds of the World Alive [on-line]. 2019. [dostęp 24 kwietnia 2019].
  5. Peter Clement & David W. Snow: Corvidae. W: Ptaki. Wszystkie rodziny świata. Buchmann, 2010, s. 522–527. ISBN 978-83-7670-263-6.
  6. A. Cibois, J. Cracraft. Assessing the passerine "Tapestry": phylogenetic relationships of the Muscicapoidea inferred from nuclear DNA sequences. „Molecular Phylogenetics and Evolution”. 32 (1), s. 264–273, 2004. DOI: 10.1016/j.ympev.2003.12.002 (ang.). 
  7. G. Voelker, G.M. Spellman. Nuclear and mitochondrial DNA evidence of polyphyly in the avian superfamily Muscicapoidea. „Molecular Phylogenetics and Evolution”. 30, s. 386–394, 2004. DOI: 10.1016/S1055-7903(03)00191-X (ang.). 
  Klarnetnik blady (Myadestes lanaiensis) – gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny drozdowatych (Turdidae), podrodziny klarnetników. Występował na trzech spośród hawajskich wysp; podgatunki z Oʻahu i Lānaʻi wymarły, trzeci o niejasnym statusie podawany był z Molokaʻi. Gatunek jest klasyfikowany jako krytycznie zagrożony wyginięciem, prawdopodobnie wymarły. Ostatnia pewna obserwacja miała miejsce w 1980. Gatunku nie uznano za wymarły ze względu na miejsce ostatniej obserwacji, bowiem jest nim bardzo trudno dostępny płaskowyż i nie prowadzono w ostatnich latach badań terenowych na jego obszarze. Ameryka – część Ziemi położona na zachodniej półkuli, w skład której wchodzą dwa kontynenty: Ameryka Północna i Ameryka Południowa. Rozciąga się na długości ponad 15 tys. km od Archipelagu Arktycznego po Ziemię Ognistą. Niekiedy na oznaczenie obu Ameryk używa się także określeń Nowy Świat lub półkula zachodnia.
  Warto wiedzieć że... beta

  Międzynarodowy Komitet Ornitologiczny (ang. : International Ornithological Committee, IOC) – grupa zrzeszająca około 200 ornitologów z całego świata, odpowiedzialna za organizację Międzynarodowego Kongresu Ornitologicznego i inną działalność ornitologiczną na świecie, prowadzoną przez stałe grupy robocze.
  Genetyka (ze starożytnej greki: γένεσις genesis – "pochodzenie") – nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach.
  Liczba gatunków ptaków (Aves) stwierdzonych w Polsce i wpisanych na listę awifauny naszego kraju wynosiła 31 grudnia 2012 450 (według podziału przyjętego przez Komisję Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, która zajmuje się weryfikacją obserwacji). Są to ptaki, które według klasyfikacji AERC zostały zaliczone do kategorii A, B i C (pojaw naturalny lub wtórnie naturalny).
  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.
  Muchołówkowate (Muscicapidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca ponad sto gatunków występujących w Europie, Azji, Afryce i Australii.
  Bezkręgowce (Invertebrata) – zespół wszystkich grup zwierzęcych o rozmaitych planach budowy i różnym pochodzeniu, przeciwstawiany potocznie kręgowcom (Vertebrata). Jest to sztuczna jednostka systematyczna grupująca zwierzęta wielokomórkowe (Metazoa), wyodrębniane na podstawie negatywnej cechy diagnostycznej – braku szkieletu wewnętrznego (osiowego) w postaci kręgosłupa i czaszki. Pozostałe cechy, którymi określa się bezkręgowce nie są jednoznaczne. Do bezkręgowców należy 97–99% współcześnie występujących zwierząt. Liczba opisanych gatunków przekracza 1 milion.
  Afryka – drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Ma 30,37 mln km² powierzchni, czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej naszego globu. Przechodzi przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.