• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drogi wojskowe

  Przeczytaj także...
  Dywizja - to podstawowy związek taktyczny różnych rodzajów sił zbrojnych (5-15 tys. żołnierzy) składający się zazwyczaj z pułków lub brygad różnych rodzajów wojsk (typowych dla danego rodzaju sił zbrojnych) przeznaczonych do prowadzenia walki oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów przeznaczonych do zabezpieczenia bojowego działań, zapewnienia zaopatrzenia materiałowego i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu technicznego jednostek dywizyjnych.Siły zbrojne - siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.
  Droga na przełaj – droga przygotowana do jednorazowego wykorzystania przez maszerujące wojska. Przygotowanie drogi na przełaj polega na wybraniu i oznaczeniu w terenie określonego kierunku, usunięciu zapór i przeszkód (rozminowanie, zasypanie lejów) oraz - gdy teren jest piaszczysty lub bagnisty - zbudowaniu prowizorycznej nawierzchni drogowej.

  Drogi wojskowe - drogi zabezpieczające działania bojowe wojsk. Drogi wojskowe dzielą się:

  Pułk (przestarz. i w większości języków "regiment") – jednostka wojskowa w różnych rodzajach wojsk, pełniąca funkcje administracyjne, szkoleniowe i logistyczne (kwatermistrzowskie).Rokada – droga przebiegająca prostopadle do kierunku działania wojsk, a równolegle lub skośnie do linii frontu. Wykorzystywana jest do przegrupowań wojsk, oraz manewru sił i środków, zwłaszcza II rzutów i odwodów, artylerii i środków zaopatrzenia logistycznego. W zależności od szczebla utrzymującego drogę rozróżnia się rokady brygadowe, dywizyjne i korpuśne.
 • według przeznaczenia na:
 • operacyjne
 • taktyczne
 • według szczebli wojskowych na:
 • frontowe
 • armijne
 • dywizyjne
 • pułkowe
 • batalionowe
 • według ważności na:
 • zasadnicze
 • zapasowe
 • pomocnicze
 • według rodzaju transportu na:
 • samochodowe
 • dla pojazdów gąsienicowych
 • mieszane
 • według wykonania technicznego na:
 • drogi na przełaj
 • gruntowe
 • o nawierzchni twardej
 • według kierunku przebiegania na:
 • dofrontowe
 • rokadowe
 • Drogi dofrontowe i rokadowe tworzą zasadniczą sieć dróg wojskowych.

  Droga dofrontowa - droga przybiegająca przeważnie prostopadle do linii frontu służąca do dowozu, ewakuacji i manewru wojsk.Batalion (dawniej – nazwa skrócona baon) – jednostka organizacyjna wojska, mniejsza od pułku – ok. 300-700 żołnierzy (czasem więcej niż 700).
  Siły zbrojne (inaczej: wojsko, armia) – siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.